THANH TON QUC T Ging vin Nng Th

  • Slides: 147
Download presentation
THANH TOÁN QUỐC TẾ Giảng viên: Nông Thị Như Mai 12/6/2020 1 Ths. Nông

THANH TOÁN QUỐC TẾ Giảng viên: Nông Thị Như Mai 12/6/2020 1 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG o o o Chương 1: Tỷ giá hối đoái và

NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG o o o Chương 1: Tỷ giá hối đoái và một số nghiệp vụ giao dịch trên thị trường hối đoái Chương 2: Cán cân thanh toán quốc tế Chương 3: Các phương tiện thanh toán QT Chương 4: Các phương thức thanh toán QT Chương 5: Bộ chứng từ trong thanh toán QT 12/6/2020 2 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

TÀI LIỆU HỌC TẬP * BẮT BUỘC: Tập bài giảng do giảng viên cung

TÀI LIỆU HỌC TẬP * BẮT BUỘC: Tập bài giảng do giảng viên cung cấp Thanh toán quốc tế - Trần Hoàng Ngân, NXB Thống kê, 2012 * THAM KHẢO: Luật công cụ chuyển nhượng Nghiệp vụ Hối đoái và Thanh toán quốc tế, Lê Văn Tề, NXB Thống kê Thanh toán quốc tế trong ngoại thương, Đinh Xuân Trình, NXB Giáo dục UCP 600, URC 522, URR 525, e. UCP, ISBP 681 … 12/6/2020 3 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

CHƯƠNG 1 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN

CHƯƠNG 1 TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI 12/6/2020 4 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG v v v Hiểu được những kiến thức cơ bản

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG v v v Hiểu được những kiến thức cơ bản về thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, và tỷ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, các phương pháp điều chỉnh tỷ giá. Vận dụng tính toán tỷ giá chéo giữa các đồng tiền. Hiểu, vận dụng và phân tích một số nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối vào đảm bảo rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp khi tham gia các thương vụ XNK. 12/6/2020 5 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (TGHĐ) 1. 1 Tỷ giá

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI (TGHĐ) 1. 1 Tỷ giá hối đoái 1. 2 Cơ sở xác định TGHĐ 1. 3 Các phương pháp yết giá 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 5 Các loại tỷ giá thông dụng 1. 6 Cách tính tỷ giá bằng phương pháp tính chéo 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 1. 8 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá chủ yếu 12/6/2020 6 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI 1. 9 Khái quát thị trường hối đoái 1. 10 Nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao ngay (Spot) 1. 11 Nghiệp vụ giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward) 1. 12 Nghiệp vụ quyền chọn ngoại hối (Options) 1. 13 Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage) 1. 14 Nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao sau (Futures) 1. 15 Nghiệp vụ giao dịch hoán đổi tiền tệ (SWAP) 12/6/2020 7 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 1 Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) ‘Giá cả

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 1 Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) ‘Giá cả của một đơn vị tiền tệ này thể hiện bằng một số đơn vị tiền tệ nước kia được gọi là tỷ giá hối đoái’ [Đinh Xuân Trình, (2006), Giáo trình thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản lao động – xã hội, trang 47 -48] Ví Dụ: Tỷ giá giữa USD và VND, viết là USD/VND Số lượng VND cần thiết để mua 1 USD 12/6/2020 8 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 1 Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) Theo Luật

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 1 Tỷ giá hối đoái (TGHĐ) Theo Luật Ngân hàng Nhà nước 2010: Tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ của Việt Nam. 12/6/2020 9 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

BẢNG TỶ GIÁ CÁC NGOẠI TỆ NGÀY 28/1/2015 Mã NT Mua Tên ngoại tệ

BẢNG TỶ GIÁ CÁC NGOẠI TỆ NGÀY 28/1/2015 Mã NT Mua Tên ngoại tệ Tiền mặt Bán ra Chuyển khoản 16, 965. 73 17, 118. 03 16, 940. 91 17, 094. 76 17, 317. 35 SWISS FRANCE 23, 360. 18 23, 524. 85 23, 736. 04 DKK DANISH KRONE - 3, 209. 26 3, 310. 11 EURO 24, 071. 43 24, 143. 86 24, 360. 61 GBP BRITISH POUND 32, 022. 74 32, 248. 48 32, 537. 98 INR INDIAN RUPEE - 340. 69 354. 93 JPY JAPANESE YEN 178. 54 180. 34 181. 96 KRW SOUTH KOREAN WON - 17. 97 21. 98 KWD KUWAITI DINAR - 71, 398. 45 73, 641. 99 MYR MALAYSIAN RINGGIT - 5, 884. 50 5, 961. 13 RUB RUSSIAN RUBLE - 286. 24 350. 17 SGD SINGAPORE DOLLAR 15, 560. 46 15, 670. 15 15, 937. 82 THB THAI BAHT 643. 00 669. 87 USD US DOLLAR 21, 320. 00 21, 380 AUD AUST. DOLLAR CAD CANADIAN DOLLAR CHF 12/6/2020 16, 863. 94 10 Nguồn: vcb. com. vn

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1. 2. 1 Trước tháng 12/1971 Chế độ bản vị vàng 12/6/2020 Ngang giá vàng 11 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Chế độ TGHĐ cố định được xây dựng quanh

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Chế độ TGHĐ cố định được xây dựng quanh đồng USD gắn Chế độ Bretton Woods với vàng (35 USD = 1 ounce vàng) 12/6/2020 12 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1. 2. 2 Sau tháng 12/1971 Tỷ giá thả nổi tự do Do cung cầu quyết định Ví dụ: Tại TT Hoa kỳ: GBP/USD ĐVT: Triệu Cầu Cung 4 10 70 3, 5 20 60 2, 5 30 50 2 40 40 1, 5 60 20 12/6/2020 13 1 70 10 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 2 Cơ sở xác định tỷ giá 1. 2. 2 Sau tháng 12/1971 TG thả nổi có quản lý TG thả nổi + can thiệp của CP Ví dụ: tại thời điểm t trên TT Hồng Kông USD/HKD Cầu Cung 4. 9610 600 100 4. 9620 450 200 4. 9630 400 250 4. 9640 300 4. 9650 250 350 12/6/2020 14 4. 9660 150 450 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 3 Các phương pháp yết giá 1. 3.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 3 Các phương pháp yết giá 1. 3. 1 Yết giá trực tiếp 1 ngoại tệ = X bản tệ Ví dụ: tại thị trường Việt Nam: 1 USD = 20, 860 VND 1 EUR = 27, 723. 19 VND 12/6/2020 15 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 3 Các phương pháp yết giá 1. 3.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 3 Các phương pháp yết giá 1. 3. 2 Yết gián tiếp 1 bản tệ = X ngoại tệ Ví dụ: Tại Anh tỷ giá được yết như sau: 1 GBP = 33, 274. 54 VND 12/6/2020 1 GBP = 1. 5895 USD 16 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 1 Cách viết tỷ giá Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (gọi tắt là ISO) qui định: tên đơn vị tiền tệ của một quốc gia được viết bằng 3 ký tự: + Hai ký tự đầu là tên quốc gia, + Ký tự thứ ba là tên đồng tiền Ví dụ: Tên đơn vị tiền tệ của Mỹ là USD - Hai ký tự đầu US viết tắt của The United State - Ký tự sau cùng (D) viết tắt tên của dollar 12/6/2020 17 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 1 Cách viết tỷ giá Tỷ giá được niêm yết theo quy cách: • Đồng tiền yết giá đứng trước • Đồng tiền định giá đứng sau Ví dụ: 1 USD = 20, 860 VND hay có thể viết ngắn gọn USD/VND = 20, 860 12/6/2020 18 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 2 Cách đọc tỷ giá + Lấy tên thủ đô của các nước công nghiệp phát triển hay tên thành phố là trung tâm thương mại của nước đó thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí đồng tiền định giá Ví dụ: 1 USD = 84. 27 JPY Đô la – Tokyo 84. 27 1 USD = 30. 58 THB Đô la – Bangkok 30. 58 12/6/2020 19 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 2 Cách đọc tỷ giá + Đọc những số thường biến động số cuối Ví dụ: USD/SGD = 1. 7642/50 Hai số thập phân đầu đọc là “số”(figure), hai số thập phân kế tiếp đọc là “điểm” (point) Đô la, sin ga po bằng một đơn vị tiền tệ, bảy mươi sáu số, bốn mươi hai điểm đến năm mươi điểm 12/6/2020 20 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 3 Yết giá 2 chiều ASK BID (CALL) (PUT) USD/VND = 20, 800 - 20, 860 Mua USD Bán VND 12/6/2020 Mua VND 21 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 4 Một số quy ước trong giao dịch hối đoái 1. 4. 3 Yết giá 2 chiều Tỷ giá nghịch đảo 1 Tỷ giá B/A = ----- Tỷ giá A/B 1 Tỷ giá A/B = ----- Tỷ giá B/A Ví dụ: 1 EUR/USD=1. 1377 EUR/USD = ----- USD/EUR = 1/1. 1377 = 0. 8789 USD/EUR 12/6/2020 22 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5 Các loại tỷ giá thông dụng 1.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5 Các loại tỷ giá thông dụng 1. 5. 1 Phân loại theo cách quản lý của NHTW NHNN Tỷ giá chính thức 12/6/2020 QĐ 64/1999/NHNN 7 ngày 25/02/99 Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên NH 23 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 2 Phân loại theo nghiệp vụ kinh

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 2 Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh của NHTM • Tỷ giá bán • Tỷ giá mua • Tỷ giá tiền mặt • Tỷ giá chuyển khoản 12/6/2020 24 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

TG tiền mặt và chuyển khoản, TG mua và TG bán vào ngày 9/8/2014

TG tiền mặt và chuyển khoản, TG mua và TG bán vào ngày 9/8/2014 Mua vào Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ AUD AUST, DOLLAR CAD CANADIAN DOLLAR CHF SWISS FRANCE DKK GBP DANISH KRONE 27, 244. 97 EURO BRITISH POUND 33, 995. 52 USD US DOLLAR EUR 12/6/2020 Tiền mặt 19, 637. 63 19, 174. 13 22, 458. 64 21, 180. 00 Bán ra Chuyển khoản 19, 756. 17 19, 933. 66 19, 348. 26 19, 600. 33 22, 616. 96 22, 911. 61 3, 631. 48 3, 745. 61 27, 326. 95 27, 572. 45 34, 235. 17 34, 542. 73 21, 180. 00 21, 260. 00 25 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com Nguồn: vcb. com. vn

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 3 Phân loại theo thời điểm giao

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 3 Phân loại theo thời điểm giao dịch • Tỷ giá đóng cửa • Tỷ giá mở cửa 12/6/2020 26 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 3 Các loại tỷ giá khác Tỷ

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 5. 3 Các loại tỷ giá khác Tỷ giá thư hối Tỷ giá điện hối Tỷ giá xuất khẩu Tỷ giá nhập khẩu 12/6/2020 Sự so sánh giữa giá vốn hàng bán bằng nội tệ trên sàn tàu với ngoại tệ thu được tính theo giá FOB (free on board) Sự so sánh giữa giá bán hàng NK tại cảng VN bằng nội tệ so với số lượng ngoại tệ chi trả tính theo giá CIF 27 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 6 Cách tính TG bằng phương pháp tính

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 6 Cách tính TG bằng phương pháp tính chéo 1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá 2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá 3. TG chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá 12/6/2020 28 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá Biết GBP/USD AUD/USD Tính GBP/AUD? 12/6/2020 29 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá Công thức chung: Ta

1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá Công thức chung: Ta có: tỷ giá A/C = m 1 – b 1 B/C = m 2 – b 2 Tỷ giá chéo A/B = A/C B/C * Tỷ giá mua (BID) A/B = m 1 b 2 * Tỷ giá bán (ASK) A/B = 12/6/2020 b 1 m 2 30 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá Ví dụ: GBP/USD =

1. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền yết giá Ví dụ: GBP/USD = 1. 5682 – 1. 5951 AUD/USD = 1. 0522 – 1. 0775 Hỏi GBP/AUD = ? Giải: Công thức 1. 5682 = 1. 4554 BID GBP/AUD = BID A/B = ASK A/B = 12/6/2020 m 1 1. 0775 b 2 b 1 m 2 ASK GBP/AUD = 1. 5951 1. 0522 = 1. 5160 31 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Biết USD/ JPY USD/ VND Tính JPY/ VND? 12/6/2020 32 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Công thức: Ta có

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Công thức: Ta có tỷ giá: C/A = m 1 – b 1 Tỷ giá chéo A/B = với BID A/B = C/B = m 2 – b 2 C/B C/A m 2 b 1 12/6/2020 ASK A/B = b 2 m 1 33 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Ví dụ 1: USD/JPY

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Ví dụ 1: USD/JPY = 78. 40 – 78. 60 USD/VND = 20, 800 – 20, 860 Hỏi JPY/VND = ? Công thức: với BID A/B = ASK A/B = 12/6/2020 Giải 20, 800 BID JPY/VND = = 264. 63 78. 60 m 2 b 1 b 2 m 1 ASK JPY/VND = 20, 860 78. 40 = 266. 07 34 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Ví dụ 2: Nhà

2. Tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền định giá Ví dụ 2: Nhà NK Việt Nam phải thanh toán một hoá đơn tiền hàng cho công ty Thuỵ Sỹ bằng CHF. Hỏi Ngân hàng áp dụng tỷ giá bán đồng CHF cho nhà NK như thế nào? biết TG trên thị trường là: USD/CHF = 0. 9040 - 0. 9267 USD/VND = 20, 800 – 20, 860 12/6/2020 35 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá Biết GBP/ USD/ VND Tính GBP/ VND? 12/6/2020 36 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền

3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá Ta có tỷ giá A/C = m 1 – b 1 C/B = m 2 – b 2 TG chéo A/B = A/C x C/B với BID A/B = m 1 x m 2 với ASK A/B = b 1 x b 2 12/6/2020 37 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền

3. Tỷ giá chéo giữa một đồng tiền yết giá và một đồng tiền định giá Công thức Ví dụ: với BID A/B = m 1 x m 2 GBP/USD = 1. 5682 – 1. 5951 với ASK A/B = b 1 x b 2 USD/VND = 20, 800 – 20, 860 Hỏi GBP/VND = ? Giải BID GBP/VND = GBP/USD x USD/VND = 1. 5682 x 20, 800 = 32, 619 ASK GBP/VND = 1. 5951 x 20, 860 = 33, 274 12/6/2020 38 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Lạm phát Nhiều yếu tố khác Sự can thiệp điều tiết của NHTW Lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ Cung và cầu ngoại hối trên thị trường 12/6/2020 39 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Lạm phát A Lạm phát B > A thì tỷ giá B tăng dần và ngược lại 12/6/2020 có xu hướng 40 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ LS trong nước > lãi suất nước ngoài: vốn nước ngoài chảy vào thị trường vốn nội địa cung ngoại hối tăng, cầu ngoại hối giảm đi tỷ giá hối đoái sẽ giảm xuống 12/6/2020 41 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Cung và cầu ngoại hối trên thị trường phụ thuộc Tăng cung ngoại hối TGHĐ giảm Tăng cầu ngoại hối TGHĐ tăng - Tình hình thâm hụt/ thặng dư Cán cân thanh toán quốc tế - Thu nhập thực tế - Nhu cầu ngoại hối bất thường 12/6/2020 42 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Sự can thiệp điều tiết của NHTW Mua vào ngoại tệ Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái Hạn chế mức độ mất giá của ngoại tệ, tăng giá của đồng bản tệ bán ra ngoại tệ 12/6/2020 ngăn chặn sự tăng giá của ngoại tệ, mất giá của nội tệ 43 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 7 Các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến tỷ giá Nhiều yếu tố khác Sự kiện kinh tế Chính sách tiền tệ Công bố các chỉ số Chính trị Thiên tai Xã hội 12/6/2020 Tâm lý Chiến tranh 44 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 8 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 8 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá chủ yếu Ý nghĩa của việc điều chỉnh tỷ giá Giảm đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của các thị trường tài chính quốc tế Khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu Cân đối hài hòa cung cầu ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát 12/6/2020 45 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 8 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1. 8 Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá chủ yếu Thay đổi lãi suất Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái Chính sách thị trường mở Phá giá/ nâng giá tiền tệ 12/6/2020 46 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Thay đổi lãi suất LS tái chiết khấu LS

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Thay đổi lãi suất LS tái chiết khấu LS tái cấp vốn LS cơ bản LS trên thị trường mở * TGHĐ : LS LS thị trường vốn ngắn hạn trên thị trường TG sẽ chạy vào trong TGHĐ nước 12/6/2020 47 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Các lần tăng lãi suất tái cấp vốn, LS

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Các lần tăng lãi suất tái cấp vốn, LS cơ bản và tái chiết khấu từ 2011 đến 5/2013: Lãi suất tái cấp vốn (Refinancing Rate) Lãi suất tái chiết khấu (Discount rate) LS cơ bản (Base interest rate) Lãi suất thị trường mở (Open Market Operations Interest Rate) 01/04/2011 13% 12% 9% 13% 01/05/2011 14% 13% 9% 14% 10/10/2011 15% 13% 9% 16% 13/3/2012 14% 12% 9% 15% 11/4/2012 13% 11% 9% 14% 28/5/2012 12% 10% 9% 13% 11/6/2012 11% 9% 9% 12% 01/7/2012 10% 8% 9% 11% 24/12/2012 9% 7% 9% 10% 26/3/2013 8% 6% 9% 9% 7% 5% 9% 8% Ngày áp dụng 12/6/2020 13/5//2013 48 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com 18/3//2014 6, 5% 4, 5% 6% 5, 5%

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ngoại tệ tiền mặt, số dư ngoại tệ trên

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ngoại tệ tiền mặt, số dư ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ở nước ngoài Hối phiếu và các giấy nhận nợ của nước ngoài bằng ngoại tệ Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái Các chứng khoán nợ do Chính phủ, ngân hàng nước ngoài … phát hành Vàng tiêu chuẩn quốc tế Các loại ngoại hối khác. 12/6/2020 49 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Vàng tiêu chuẩn quốc tế 12/6/2020 50 Ths. Nông

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Vàng tiêu chuẩn quốc tế 12/6/2020 50 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Chính sách thị trường mở Nghiệp vụ thị trường

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Chính sách thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua, bán ngắn hạn các loại giấy tờ có giá với các tổ chức tín dụng thông qua hình thức đấu thầu. 12/6/2020 51 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Giấy tờ có giá như: Tín phiếu NHNN Trái

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Giấy tờ có giá như: Tín phiếu NHNN Trái phiếu Chính phủ : tín phiếu kho bạc, công trái XD tổ quốc … Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh Trái phiếu Chính quyền địa phương do UBND TP. Hà Nội và UBND TP. HCM phát hành Đấu thầu: * Đầu thầu khối lượng * Đấu thầu lãi suất 12/6/2020 52 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tác động của thị trường mở: * Khi TGHĐ

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tác động của thị trường mở: * Khi TGHĐ tăng, muốn làm cho TGHĐ giảm xuống, NHTW bán ra giấy tờ có giá lượng tiền Ngân hàng thương mại nắm giữ giảm đi TGHĐ giảm. * Ngược lại khi NHTW mua vào giấy tờ có giá TGHĐ sẽ tăng lên 12/6/2020 53 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá/ nâng giá tiền tệ Phá giá tiền

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá/ nâng giá tiền tệ Phá giá tiền tệ 12/6/2020 Nâng giá tiền tệ 54 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá tiền tệ Định nghĩa: Phá giá tiền

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá tiền tệ Định nghĩa: Phá giá tiền tệ là việc giảm thấp sức mua của đồng tiền quốc gia so với ngoại tệ, thấp hơn sức mua thực tế của nó Ví dụ: Trước 12/1971: GBP/USD = 2. 4 1 USD = 0. 416 GBP Sau 12/1971: GBP/USD = 2. 605 (USD phá giá 7. 87%) 1 USD = 0. 383 GBP 12/6/2020 55 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá tiền tệ Tác dụng: * XK (HH)

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Phá giá tiền tệ Tác dụng: * XK (HH) NK (vốn) XK (vốn) Khuyến khích du lịch vào trong nước bị phá giá Ví dụ: 11/1967, Anh phá giá 14. 3% 1968, CCTM Anh thặng dư 12 tr GBP. 12/6/2020 56 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Nâng giá tiền tệ Định nghĩa: Nâng giá tiền

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Nâng giá tiền tệ Định nghĩa: Nâng giá tiền tệ là việc nâng cao sức mua của tiền nội tệ so với ngoại tệ, cao hơn sức mua thực tế của nó VD: Trước 10/1969: USD/DEM = 4 Sau 10/1969: USD/DEM = 3. 63 Tác dụng: ngược với phá giá tiền tệ 12/6/2020 57 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Nâng giá tiền tệ Nguyên nhân nâng giá: 1.

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Nâng giá tiền tệ Nguyên nhân nâng giá: 1. Do áp lực các nước khác VD: Trường hợp Mác Đức vào năm 1969 2. Những nước có nền kinh tế phát triển quá “nóng” muốn làm “nguội” nền kinh tế để tránh khủng hoảng 3. Xây dựng một nền kinh tế của mình “trong lòng” các nước khác 12/6/2020 58 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Câu hỏi ôn tập 1. 2. 3. 4. Phân

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Câu hỏi ôn tập 1. 2. 3. 4. Phân biệt từng cặp khái niệm sau: Yết giá trực tiếp và yết gián tiếp, đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá, TG mua và TG bán. Các loại TGHĐ? Các phương pháp tính TG chéo và tác dụng. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến tỷ giá và nêu ra những biện pháp điều chỉnh tỷ giá chủ yếu? 12/6/2020 59 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Bài tập thực hành Bài 1: Bảng dưới đây

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Bài tập thực hành Bài 1: Bảng dưới đây đã cho một số TG, hãy điền vào chỗ trống bằng những TG chéo thích hợp, tính toán được từ những TG đã cho: 12/6/2020 60 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tỷ giá Mua Bán USD/VND 15, 730 15, 761

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tỷ giá Mua Bán USD/VND 15, 730 15, 761 GBP/USD 1. 8421 1. 8426 EUR/USD 1. 2815 1. 2818 AUD/USD 0. 7481 0. 7486 USD/JPY 106. 68 106. 73 GBP/VND EUR/VND* AUD/VND JPY/VND* GBP/AUD* EUR/JPY AUD/JPY Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com AUD/EUR 12/6/2020 61

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Bài 2: Giả sử NH không thu phí giao

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Bài 2: Giả sử NH không thu phí giao dịch của khách hàng khi mua bán ngoại tệ mà sử dụng chênh lệch giữa giá bán và giá mua để bù đắp chi phí, hãy xác định mức phí giao dịch (%) từ chênh lệch TG liệt kê dưới đây và điền kết quả vào cột kế bên Yết giá Phí giao dịch (%) USD/VND : 16, 078 – 16, 086 GBP/USD : 1. 8421 – 1. 8496 EUR/USD : 1. 3815 – 1. 3898 AUD/USD : 0. 7481 – 0. 7506 USD/JPY : 106. 68 – 107. 23 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com 12/6/2020 62

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Giả sử trên thị trường QT có TG USD/JPY:

A. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Giả sử trên thị trường QT có TG USD/JPY: Bài 3: 83. 89 – 00 và thị trường VN có TG USD/VND: 20, 825 – 20, 865. Để không có cơ hội cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá khai thác kiếm lợi nhuận phi rủi ro, NHTM VN phải nên niêm yết TG JPY/VND là bao nhiêu? 12/6/2020 63 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Khái niệm:

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Khái niệm: Thị trường hối đoái là thị trường quốc tế, là nơi xảy ra việc mua bán, trao đổi ngoại hối 12/6/2020 64 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Đặc điểm:

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Đặc điểm: - - Hoạt động 24/24 Mang tính quốc tế Giá cả xác định trên quan hệ cung cầu Giao dịch khối lượng lớn Giao dịch mua bán các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi: USD, EUR, JPY, CHF, GBP … Vô hình 12/6/2020 65 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Đặc điểm:

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Đặc điểm: - Giao dịch mua bán các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi: USD, EUR, JPY, CHF, GBP … 12/6/2020 66 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Chức năng: Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch TMQT Giúp chuyển vốn

Chức năng: Giúp khách hàng thực hiện các giao dịch TMQT Giúp chuyển vốn tư bản giữa các quốc gia được hiệu quả. Giá trị đối ngoại của tiền tệ được xác định một cách khách quan Bảo hiểm cho các khoản thu XK, các khoản thanh toán NK… Công cụ để NHTW nắm bắt được thông tin về thị trường 12/6/2020 Tạo điều kiện để hội nhập với thị trường tài chính quốc tế 67 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Các loại thị trường hối đoái: Theo quá trình hình thành và phát triển

Các loại thị trường hối đoái: Theo quá trình hình thành và phát triển Hệ thống hối đoái Anh – Mỹ 12/6/2020 Hệ thống hối đoái Châu u 68 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Các loại thị trường hối đoái: Theo tính chất hoạt động của thị trường

Các loại thị trường hối đoái: Theo tính chất hoạt động của thị trường Thị trường hối đoái giao ngay 12/6/2020 Thị trường tiền gửi 69 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Các loại thị trường hối đoái: Theo nghiệp vụ kinh doanh Thị trường giao

Các loại thị trường hối đoái: Theo nghiệp vụ kinh doanh Thị trường giao ngay 12/6/2020 Thị trường quyền chọn Thị trường có kỳ hạn 70 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Các loại thị trường hối đoái: Theo phạm vi hoạt động của thị trường

Các loại thị trường hối đoái: Theo phạm vi hoạt động của thị trường Thị trường tiền tệ QT 12/6/2020 Thị trường tiền tệ khu vực 71 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) KHÁI NIỆM: Nghiệp vụ Spot

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) KHÁI NIỆM: Nghiệp vụ Spot là nghiệp vụ mua hay bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện ngay hoặc chậm nhất là trong hai ngày làm việc kể từ khi thỏa thuận hợp đồng mua bán. Nghiệp vụ này thực hiện trên cơ sở tỷ giá giao ngay (spot rate), tức là tỷ giá được xác định và có giá trị tại thời điểm giao dịch. 12/6/2020 72 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Trường hợp sử dụng nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Trường hợp sử dụng nghiệp vụ giao dịch giao ngay: Cá nhân, nhà xuất khẩu, nhập khẩu có nhu cầu mua bán ngoại tệ ngay 12/6/2020 73 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Cách thức thực hiện nghiệp vụ giao dịch giao ngay: Khi nhà NK VN cần 1 triệu USD để chi trả cho nhà XK Mỹ B 1: Nhà NK liên hệ với 1 NH A (NH NK) B 2: NH NK yêu cầu bên NK xác định tài khoản của người NK để ghi nợ bằng VND và người XK để ghi có 1 triệu USD B 3: NH NK và bên NK thỏa thuận các vấn đề liên quan đến tỷ giá và cách thức thanh toán. B 4: NH NK sẽ ký kết hợp đồng bán ngoại tệ với bên NK B 5: NH NK sẽ liên hệ với NH đại lý ở Mỹ yêu cầu trích trả từ TK nostro để thực hiện thanh toán 12/6/2020 74 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Ưu điểm và nhược điểm

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO NGAY (SPOT) Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch hối đoái giao ngay : * Ưu điểm: cung cấp giao dịch thật cho - Nhà xuất khẩu có nhu cầu bán ngoại tệ ngay - Nhà nhập khẩu có nhu cầu mua ngoại tệ ngay * Nhược điểm: không cung cấp được giao dịch trong trường hợp người mua và người bán có nhu cầu nhưng thời điểm giao dịch trong tương lai 12/6/2020 75 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Khái niệm: Một giao dịch

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Khái niệm: Một giao dịch hối đoái có kỳ hạn là một giao dịch hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào thời điểm xác định trong tương lai. 12/6/2020 76 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Trường hợp sử dụng nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Trường hợp sử dụng nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn: Phòng ngừa rủi ro ngoại hối Ví dụ: Một công ty XK có hợp đồng XK trị giá 200, 000 USD với thời hạn thanh toán là 3 tháng sau đó. Biết TG hiện tại USD/VND là 20, 000. Nếu sau 3 tháng TG USD/VND giảm giá, thì công ty sẽ gặp rủi ro gì? 12/6/2020 77 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ hạn: Fn= Fs x o o 1+n. r. B 1+n. r. A Fn: là tỷ giá kỳ hạn của đồng tiền A so với đồng tiền B (A/B) Fs : là tỷ giá giao ngay (A/B) n : Thời gian, thời hạn thỏa thuận (ngày, tháng, năm) r. A là lãi suất đồng tiền A (đồng tiền yết giá) r. B: : là lãi suất đồng tiền, B (đồng tiền định giá) o 12/6/2020 78 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ hạn: Công thức gần đúng và đơn giản hơn Fn = Fs +Fs x n x (r. B - r. A) 12/6/2020 79 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ hạn: Tỷ giá mua có kỳ hạn: Fm = Sm + Sm [LSTG(B) – LSCV(A)] n 100 x 360 12/6/2020 80 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách tính tỷ giá kỳ hạn: Tỷ giá bán có kỳ hạn: Fb = Sb + Sb [LSCV(B) – LSTG(A)] n 100 x 360 12/6/2020 81 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Bài tập: Một nhà xuất

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Bài tập: Một nhà xuất khẩu muốn bán 2 triệu JPY lấy VND theo hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với một ngân hàng. Công ty sẽ nhận được bao nhiêu VND trong 3 tháng tới? Biết tỷ giá giao ngay USD/JPY = 78. 40 – 78. 60 của USD/VND = 20, 850 – 20, 885 Lãi suất JPY : tiền gởi 2%; cho vay 3%/năm , và VND : 7. 5% ; 8. 5%/năm 12/6/2020 82 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Cách thức thực hiện nghiệp vụ giao dịch hối đoái kỳ hạn: o o NH tổng hợp những thông tin cần thiết để xác định TG kỳ hạn Vào ngày thỏa thuận, dựa vào thông tin tỷ giá và lãi suất đã tổng hợp, NH xác định và chào bán tỷ giá kỳ hạn cho KH, Nếu NH và KH đồng ý giao dịch thì ký hợp đồng giao dịch kỳ hạn Vào ngày đáo hạn 2 bên sẽ thực hiện chuyển giao ngoại tệ 12/6/2020 83 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Ví dụ: Ngày 4/4/2012, công

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Ví dụ: Ngày 4/4/2012, công ty Lotus liên hệ ngân hàng XNZ để bán 100, 000 EUR kỳ hạn 3 tháng. Để đáp ứng nhu cầu giao dịch của công ty Lotus, XNZ sẽ chào tỷ giá kỳ hạn 3 tháng. Trình bày toàn bộ cách thức thực hiện giao dịch? 12/6/2020 84 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Giải: NH XNZ xác định

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Giải: NH XNZ xác định thông tin cần thiết để xác định tỷ giá kỳ hạn bao gồm : * Tỷ giá giao ngay USD/VND : 20, 780 – 20, 850 * Tỷ giá giao ngay EUR/USD : 1. 3200 – 1. 3212 * Lãi suất kỳ hạn 3 tháng của VND và EUR như sau : Kỳ hạn 3 tháng 12/6/2020 EUR (%/năm) VND(%/năm) Tiền gửi Cho vay Tiền gửi 2. 40 4. 2 11 Cho vay 17 85 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Vào ngày thỏa thuận +

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Vào ngày thỏa thuận + Tỷ giá mua giao ngay EUR/VND = EUR/USD x USD/VND = 1. 3200 x 20, 780 =27, 430 + XNZ chào tỷ giá mua EUR/VND kỳ hạn 3 tháng như sau : Sm[LSTG. VND – LSCV. EUR] n = 27, 896 Fm = Sm + 100 x 360 => Ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng nếu 2 bên đồng ý giao dịch 12/6/2020 86 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Vào ngày đáo hạn: +

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Vào ngày đáo hạn: + Công ty Lotus giao cho XNZ 100, 000 EUR + Ngân hàng thanh toán cho công ty Lotus 100, 000 EUR x 27, 896 = 2, 789, 600, 000 VND 12/6/2020 87 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Ưu, nhược điểm: * Ưu

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI KỲ HẠN (FORWARD) Ưu, nhược điểm: * Ưu điểm: - Thỏa mãn được nhu cầu mua bán ngoại tệ của khách hàng mà việc chuyển giao được thực hiện trong tương lai. * Nhược điểm: - Giao dịch kỳ hạn là giao dịch bắt buộc nên khi đến ngày đáo hạn dù bất lợi hai bên vẫn phải thực hiện hợp đồng - Không đa p ư ng đươ c nhu câ u trong hiê n ta i 12/6/2020 88 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) 12/6/2020 89 Ths. Nông Thị Như Mai

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) 12/6/2020 89 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Bên mua quyền Có quyền, nhưng Không nghĩa vụ (khôngbắt buộc ) phải mua/bán

Bên mua quyền Có quyền, nhưng Không nghĩa vụ (khôngbắt buộc ) phải mua/bán 12/6/2020 Khái niệm: Bên bán quyền Hợp đồng quyền chọn Một lượng ngoại tệ xác định Ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước Có nghĩa vụ (Bắt buộc) phải bán/mua 90 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Người mua Tài sản Người cơ sở: Người mua ngoại tệ bán quyền: như

Người mua Tài sản Người cơ sở: Người mua ngoại tệ bán quyền: như quyền holder (writer) EUR, USD, CHF, CAD, … 12/6/2020 OPTION Người bán HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN Giá (phí) Tỷ giá của hợp thực đồng mua hiện: bán exercise quyền or strike chọn: rate Premium Tỷ giá giao ngay: spot rate Thời hạn thỏa thuận/ thời hạn của hợp đồng: maturity. 91

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Quyền chọn mua (Call option) 12/6/2020 Các

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Quyền chọn mua (Call option) 12/6/2020 Các loại quyền chọn Quyền chọn bán (Put option) 92 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Kiểu quyền Châu u 12/6/2020 Mỹ 93

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Kiểu quyền Châu u 12/6/2020 Mỹ 93 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Trường hợp sử dụng nghiệp vụ quyền

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Trường hợp sử dụng nghiệp vụ quyền chọn: Khách hàng có nhu cầu đầu cơ Bảo hiểm tỷ giá 12/6/2020 94 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Ví dụ khách hàng có nhu cầu

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Ví dụ khách hàng có nhu cầu đầu cơ: Hiện tại, tỷ giá EUR/USD là 1. 3200 – 1. 3212. KH A dự đoán 3 tháng nữa EUR lên giá. KH A có thể đầu cơ bằng cách mua 200, 000 EUR giữ để đó 3 tháng sau khi EUR lên giá bán lại kiếm lời. Tuy nhiên đây là một số tiền lớn mà A không thực hiện được. KH A làm gì để thực hiện ước muốn đầu cơ? 12/6/2020 95 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) KH A liên hệ NH mua 1

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) KH A liên hệ NH mua 1 hợp đồng quyền chọn mua với điều khoản: - Người bán quyền: Ngân hàng XNZ - Người mua quyền: A - Loại quyền: chọn mua (call) - Kiểu quyền: Mỹ 12/6/2020 96 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) - Số lượng ngoại tệ: 200. 000

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) - Số lượng ngoại tệ: 200. 000 EUR - Tỷ giá thực hiện: 1. 3250 - Thời hạn hiệu lực của quyền chọn: 90 ngày - Phí quyền mua: 0. 02 USD cho mỗi EUR * Những vấn đề cần quan tâm đối với KH A: Điểm hòa vốn của A là 1. 3250 + 0. 02 = 1. 3450 Vào một thời điểm bất kỳ sau đó, nếu: 12/6/2020 97 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

TG tại thời điểm trong tương lai 1. 3450 * < ĐHV=1. 3450 EUR

TG tại thời điểm trong tương lai 1. 3450 * < ĐHV=1. 3450 EUR > USD (1 EUR = USD) 1. 3350 * > ĐHV=1. 3450 1. 3750 (1 EUR =1. 3750 USD) Thực hiện HĐ Không thực hiện HĐ Lỗ 2, 000 USD Lỗ 4, 000 USD (phí = ( – ) x mua quyền) 200, 000 Lời 6, 000 USD = ( )x 200, 000 Lỗ 4, 000 EUR * < TGhđ = 1. 3250 Lỗ 6. 000 USD (phí = (1. 3150 – 1. 3450) mua quyền < 1 EUR = 1. 3150 USD x 200, 000 USD 12/6/2020 98

Đối với người mua quyền chọn mua Điều kiện Quyền chọn mua Chú thích

Đối với người mua quyền chọn mua Điều kiện Quyền chọn mua Chú thích TGm > ĐHV Lợi nhuận Có = TGm – ĐHV = TGm - TGhđ – F : là Không chênh lệch giữa giá thị TGm < TGhđ trường so với giá mua Có hoặc theo hợp đồng và phí ĐHV > TGm≥ TGhđ mua quyền chọn). Không TGm : Tỷ giá thị trường tại thời điểm thực hiện quyền chọn TGhđ: Tỷ giá thực hiện theo hợp đồng 12/6/2020 F : Phí mua quyền chọn. 99

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Ví dụ khách hàng có nhu cầu

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Ví dụ khách hàng có nhu cầu đầu cơ (mua quyền chọn bán – put option): Hiện tại, tỷ giá EUR/USD là 1. 3200 – 1. 3212. KH A dự đoán 3 tháng nữa EUR giảm giá. KH A liên hệ NH mua 1 hợp đồng quyền chọn bán với điều khoản: - Người bán quyền: Ngân hàng XNZ - Người mua quyền: A - Loại quyền: chọn bán (put) - Kiểu quyền: Mỹ 12/6/2020 100 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) - Số lượng ngoại tệ: 200, 000

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) - Số lượng ngoại tệ: 200, 000 EUR - Tỷ giá thực hiện: 1. 3250 - Thời hạn hiệu lực của quyền chọn: 90 ngày - Phí quyền mua: 0. 02 USD cho mỗi EUR Điểm hòa vốn của A là 1. 3250 – 0. 02 = 1. 3050 Vào một thời điểm bất kỳ sau đó, nếu: 12/6/2020 101 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

TG tại thời điểm trong tương lai * > ĐHV=1. 3050 EUR < USD

TG tại thời điểm trong tương lai * > ĐHV=1. 3050 EUR < USD 1 EUR = 1. 3150 USD * < ĐHV=1. 3050 1 EUR = 1. 290 USD EUR > USD 12/6/2020 Thực hiện HĐ Không thực hiện HĐ Lỗ 2, 000 USD Lỗ 4, 000 = (1. 3050 – USD (phí 1. 3150) x mua quyền) 200, 000 Lời 3, 000 USD = (1. 30501. 290)x 200, 000 Lỗ 4, 000 Lỗ 6, 000 USD (phí 1 EUR = 1. 3350 USD = (1. 3050 – 1. 3350) mua quyền x 200, 000 * > TGhđ = 1. 3250 102

Đối với người mua quyền chọn bán Điều kiện TGm < ĐHV TGm >

Đối với người mua quyền chọn bán Điều kiện TGm < ĐHV TGm > TGhđ ĐHV < TGm≤ TGhđ Quyền chọn bán Chú thích Lợi nhuận Có = ĐHV - TGm = TGhđ – F - TGm : là chênh lệch giữa giá Không bán theo hợp đồng so Có hoặc với giá thị trường và Không phí mua quyền chọn). TGm : Tỷ giá thị trường tại thời điểm thực hiện quyền chọn TGhđ: Tỷ giá thực hiện theo hợp đồng 12/6/2020 F : Phí mua quyền chọn. 103

Mua Call Option Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Tối đa

Mua Call Option Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Tối đa hóa lợi nhuận Tăng nhẹ Tối thiểu hóa thua lỗ Không giao động Lỗ có hạn phần phí Option Giảm nhẹ Lỗ có hạn phần phí Option Giảm mạnh Lỗ có hạn phần phí Option Mua Put Option Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Lỗ có hạn phần phí Option Tăng nhẹ Lỗ có hạn phần phí Option Không giao động Lỗ có hạn phần phí Option Giảm nhẹ Tối thiểu hóa thua lỗ Giảm mạnh Tối đa hóa lợi nhuận 12/6/2020 104

Bán Call Option Call Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Lỗ

Bán Call Option Call Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Lỗ vô hạn Tăng nhẹ Tối thiểu hóa mức lỗ Không giao động Lãi có hạn phần phí Option Giảm nhẹ Lãi có hạn phần phí Option Giảm mạnh Lãi có hạn phần phí Option Put Bán Put Option Hướng thay đổi của giá Kết quả Tăng mạnh Lãi có hạn phần phí Option Tăng nhẹ Lãi có hạn phần phí Option Không giao động Lãi có hạn phần phí Option Giảm nhẹ Tối thiểu hóa mức lỗ Giảm mạnh Lỗ vô hạn 12/6/2020 105

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Bảo hiểm tỷ giá KH có hợp

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Bảo hiểm tỷ giá KH có hợp đồng NK 12/6/2020 Mua Put Option KH có hợp đồng XK Mua Call Option 106 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) * Cách thức thực hiện nghiệp vụ

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) * Cách thức thực hiện nghiệp vụ quyền chọn Phát sinh nhu cầu mua HĐ Quyền chọn Liên hệ Ngân hàng KH và NH thỏa thuận loại QC, tỷ giá thực hiện … Có nhu cầu thực hiện HĐ => Gửi giấy đề nghị thực hiện hợp đồng cho ngân hàng 12/6/2020 107 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Không bắt buộc thực hiện hợp đồng

NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI (OPTIONS) Không bắt buộc thực hiện hợp đồng khi đáo hạn ƯU ĐIỂM -Bảo hiểm dòng vốn -Có cơ hội đầu tư với chi phí hữu hạn, lợi nhuận không giới hạn 12/6/2020 108 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ (ARBITRAGE) Khái niệm: Arbitrage là một

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ (ARBITRAGE) Khái niệm: Arbitrage là một loại nghiệp vụ hối đoái nhằm sử dụng mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường hối đoái để thu lợi nhuận. • • Two point Arbitrage. Three point Arbitrage hay Triangular 12/6/2020 109 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Các trường hợp sử dụng

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá: - Kinh doanh chênh lệch tỷ giá kiếm lợi nhuận. Ví dụ: Giả sử ta có các tỷ giá sau: GBP/USD = 1. 9809/39 ở Newyork USD/AUD = 1. 6097/17 ở Sydney GBP/AUD = 3. 1650/70 ở London Ðể khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá, nhà kinh doanh ở Newyork sẽ thực hiện các giao dịch như thế nào nếu anh ta có 1, 000 USD? 12/6/2020 110 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Các trường hợp sử dụng

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá: - Được ứng dụng trong thanh toán Ví dụ: được thanh toán khoản tiền trị giá 50, 000 GBP và 3, 500, 000 SEK, đồng thời công ty phải chi trả 45, 000 EUR và 1, 000 CHF. Hãy ứng dụng Arbitrages để thanh toán và xác định thay đổi giá trị tài khoản trong ngày giao dịch của công ty. Biết TG trên thị trường như sau: GBP/EUR: 1. 4388 – 1. 4528 SEK/CHF: 0. 1797 – 0. 1849 GBP/CHF: 2. 4021 – 2. 4240 HKD/CHF: 0. 1521 – 0. 1531 12/6/2020 111 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Bước 1: Bán GBP/EUR theo

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Bước 1: Bán GBP/EUR theo tỷ giá mua 1. 4388 Bước 2 : Bán GBP/CHF theo tỷ giá mua 2. 4021 Bước 3 : Bán SEK/CHF theo tỷ giá mua 0. 1797 Bước 4 : Bán HKD để thanh toán cho số CHF còn lại Giá trị tài khoản trong ngày giao dịch : - 2, 143, 808. 229 HKD 12/6/2020 112 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp vụ Arbitrage 1. Arbitrages giản đơn (2 thị trường) * Bước 1: Chuyển tỷ giá yết giá theo 1 thị trường * Bước 2: Xác định chiều mua bán Điều kiện : TGb (thị trường X)< TGm (thị trường Y) =>có cơ hội Acbit 12/6/2020 113 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp vụ Arbitrages giản đơn (2 thị trường) Ví dụ: Ta có các tỷ giá sau: * Bước 1: Chuyển tỷ giá yết giá theo 1 TT Tại Tp. HCM: * Bước 2: Xác định chiều mua bán USD/VND: 20, 100 – 20, 180 Điều kiện : TGb (thị trường X)< TGm (thị AUD/VND: 21, 275 – 21, 529 trường Y) Tại Sydney: =>có cơ hội Acbit USD/AUD: 1. 6097 – 1. 6117 Hãy xác định chiều mua bán Và lợi nhuận thu được nếu nhà 12/6/2020 114 đầu tư có 100 tr VND? Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ (ARBITRAGE) Cách thức thực hiện nghiệp vụ Arbitrage 1. Arbitrages phức tạp (3 thị trường trở lên) Bước 1: Lựa chọn phương án kinh doanh: Tìm cơ hội Bước 2: Tiến hành mua và bán các đồng tiền theo phương án kinh doanh đã chọn để thu được lợi nhuận Arbitrages 12/6/2020 115 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Arbitrages phức tạp (3 thị

NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH TỶ GiÁ (ARBITRAGE) Arbitrages phức tạp (3 thị trường trở lên) Ví dụ: Giả sử ta có các tỷ giá sau: GBP/USD = 1. 9809/39 ở Newyork USD/AUD = 1. 6097/17 ở Sydney* GBP/AUD = 3. 1650/70 ở London Hãy khai thác cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá nếu nhà đầu tư ở Newyork có 1, 000 USD? 12/6/2020 116 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Khái niệm Nghiệp vụ ngoại

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Khái niệm Nghiệp vụ ngoại hối giao sau (future): là nghiệp vụ tiến hành một thỏa thuận mua bán một số lượng ngoại tệ đã biết theo tỷ giá cố định tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực, việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện vào một ngày trong tương lai 12/6/2020 117 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Thành phần tham giao dịch

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Thành phần tham giao dịch trên thị trường giao sau bao gồm: - Nhà kinh doanh ở sàn giao dịch (Floor traders) - Nhà môi giới ở sàn giao dịch (floor brokers) 12/6/2020 118 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Các trường hợp sử dụng

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ giao dịch giao sau Mục đích đầu cơ Phòng ngừa rủi ro tỷ giá 12/6/2020 119 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Mục đích đầu cơ Nếu

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Mục đích đầu cơ Nếu cho rằng: + Ngoại tệ sẽ lên giá mua hợp đồng giao sau ngoại tệ + Ngoại tệ sẽ xuống giá bán hợp đồng giao sau ngoại tệ 12/6/2020 120 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Mục đích đầu cơ Ví

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Mục đích đầu cơ Ví dụ: Nhà đầu cơ dự báo vài ngày tới EUR lên giá so với USD. Do đó, sáng thứ 2, NĐC mua HĐ giao sau trị giá 200, 000 EUR với TG EUR/USD = 0. 76. HĐ đến hạn vào chiều thứ 4. Nhà đầu tư ký quỹ 2, 565 USD. TK ký quỹ Thời điểm Tỷ giá Nợ/ Có Số dư Đầu ngày thứ 2 0. 76 2, 565 Cuối ngày thứ 2 200, 000 EUR x (0. 765 -0. 76) = 0. 765 3, 565 1, 000 USD Cuối ngày thứ 3 200, 000 EUR x (0. 7623 -0. 765) 0. 7623 2, 965 = -600 USD Cuối ngày thứ 4 200, 000 EUR x (0. 75 -0. 7623) 12/6/2020 121 0. 75 505 = -2, 460 USD Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures 1. Loại hợp đồng 2. Thời hạn 12/6/2020 Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau Một thỏa thuận giữa Được sở giao dịch tiêu người mua và người bán. chuẩn hóa những chi tiết Điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. rất linh động, Các bên tham gia hợp Chỉ có một vài thời hạn đồng có thể lựa chọn bất nhất định do sở giao kỳ thời hạn nào, nhưng dịch qui ước sẵn. thường là bội số của 30 ngày. 122 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures Hợp đồng kỳ hạn 3. Trị giá hợp Nói chung rất lớn, đồng trung bình > 1 triệu USD/ hợp đồng (theo mức thế giới). 4. Thỏa thuận Khách hàng phải duy an toàn trì số dư tối thiểu ở ngân hàng để bảo đảm cho hợp đồng. 12/6/2020 Hợp đồng giao sau Nhỏ đủ để thu hút nhiều người tham gia. Tất cả các nhà giao dịch phải duy trì tiền ký qũy theo tỷ lệ % trị giá hợp đồng. 123 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures 5. Thanh toán tiền tệ 6. Thanh toán sau cùng 12/6/2020 Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau Không thanh toán tiền tệ Thanh toán hàng ngày trước ngày hợp đồng đến bằng cách trích tài khoản hạn của bên thua và ghi có vào tài khoản bên được. Trên 90% hợp đồng Chưa tới 2% hợp đồng được thanh toán khi đến hạn giao hàng, thường thông qua đảo hợp đồng. 124 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – nongthinhu[email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau 7. Rủi ro Bởi vì không thanh toán hàng ngày nên rủi ro rất lớn có thể xảy ra nếu như một bên tham gia hợp đồng thất bại trong việc thực hiện hợp đồng, Nhờ thanh toán hàng ngày thông qua phòng giao hóan nên ít rủi ro. Tuy nhiên rủi ro cũng có thể xảy ra giữa môi giới và khách hàng. 8. Yết giá mua và giá bán với một Chênh lệch giá mua và mức độ chênh lệch giữa giá bán được niêm yết ở mua và giá bán. sàn giao dịch. 125 12/6/2020 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures 9. Hàng hóa giao dịch 10. Giá cả 12/6/2020 Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau Tất cả các hàng hóa. Có thể sở giao dịch chỉ giới hạn trong một số loại hàng hóa nào đó thôi. Giá cả được khóa Giá cả thay đổi hàng chặt trong suốt thời ngày. hạn hợp đồng. 126 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) So sánh hợp đồng Forward và hợp đồng Futures Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng giao sau 11. Hoa hồng Trên cơ sở chênh Khách hàng chi trả lệch giữa giá bán và hoa hồng cho môi giá mua. giới. Môi giới và nhà giao dịch (speculators) trả phí cho sở giao dịch 12. Qui chế 12/6/2020 Các bên tham gia tự Được qui định bởi thỏa thuận. sở giao dịch. 127 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

Cách thức thực hiện nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao sau SGD 12/6/2020

Cách thức thực hiện nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao sau SGD 12/6/2020 128 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Ưu nhược điểm của nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Ưu nhược điểm của nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao sau * Ưu điểm: -Sẵn sàng cung cấp những hợp đồng có giá trị nhỏ. -Có thể sang nhượng lại hợp đồng ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hợp đồng hết hạn. 12/6/2020 129 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Ưu nhược điểm của nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI GIAO SAU (FUTURES) Ưu nhược điểm của nghiệp vụ giao dịch hối đoái giao sau Nhược điểm: - Tuy nhiên, khác với hợp đồng có kỳ hạn, hợp đồng giao sau chỉ sẵn sàng cung cấp đối với một vài loại ngoại tệ và một vài ngày thanh toán trong năm mà thôi. - Là hợp đồng bắt buộc phải thực hiện khi đến hạn chứ không cho người ta quyền được chọn như trong hợp đồng quyền chọn 12/6/2020 130 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Khái niệm: Swap là giao

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Khái niệm: Swap là giao dịch đồng thời mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng 12/6/2020 131 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ví dụ 1: Hongkong Bank

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ví dụ 1: Hongkong Bank dùng HKD mua USD của NH khác theo TG giao ngay, đồng thời bán lại số USD cho NH đó theo TG có kỳ hạn để thu HKD. Chênh lệch giữa TG giao ngay và TG có kỳ hạn gọi là mức SWAP. Ví dụ 2 : NH A ký hợp đồng với NH B để mua 10 triệu GBP bằng USD. Sau đó NH A sẽ cho vay 10 triệu GBP trong kỳ hạn 3 tháng. Cho biết: TG giao ngay GBP/USD = 1. 6125 -30, lãi suất GBP: 3. 25% /năm – 4. 50%/năm, lãi suất USD : 4. 75% năm – 4. 8% năm. Hỏi thực hiện xong nghiệp vụ Swap NH A sẽ thu được bao nhiêu tiền lãi? 12/6/2020 132 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Các trường hợp sử dụng

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ giao dịch hoán đổi tiền tệ Tận dụng ưu thế tương đối trong vay vốn A, Hạ thấp chi phí vay vốn Phòng ngừa rủi ro Khai thác sự khác biệt về quy định và thuế khóa 12/6/2020 Phát triển thị trường mới 133 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Các trường hợp sử dụng

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Các trường hợp sử dụng nghiệp vụ giao dịch hoán đổi tiền tệ B, Phòng ngừa rủi ro 12/6/2020 134 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Cách thức thực hiện nghiệp

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Cách thức thực hiện nghiệp vụ giao dịch hoán đổi tiền tệ Quy trình thực hiện giao dịch hoán đổi tiến hành như sau: - Khách hàng có nhu cầu thực hiện giao dịch SWAP liên hệ với ngân hàng, cụ thể là phòng kinh doanh tiền tệ. - Căn cứ vào cung cầu mua bán ngoại tệ, phòng kinh doanh tiền tệ sẽ chào giá và kỳ hạn cụ thể cho khách hàng. - Nếu khách hàng đồng ý giá cả thì hai bên sẽ ký hợp đồng hoán đổi. 12/6/2020 135 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ưu nhược điểm * Ưu

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ưu nhược điểm * Ưu điểm: Khă c phu c đươ c nhươ c điê m cu a giao ngay và kỳ hạn. - Đối với ngân hàng: đáp ứng nhu cầu của khách hàng và kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và bán ngoại tệ. 12/6/2020 136 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ưu nhược điểm * Nhược

NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ (SWAP) Ưu nhược điểm * Nhược điểm: Hợp đồng SWAP là hợp đồng bắt buộc. - Giao dịch SWAP chỉ quan tâm đến tỷ giá ở hai thời điểm 12/6/2020 137 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI 1. 2.

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI 1. 2. 3. 4. Câu hỏi ôn tập Thế nào là nghiệp vụ hối đoái giao ngay? GD hối đoái giao ngay được sử dụng để thỏa mãn nhu cầu GD ngoại tệ của KH trong những trường hợp nào? Phân tích và nêu mặt hạn chế của GD hối đoái giao ngay? Làm thế nào để khắc phục những hạn chế đó? Thế nào là nghiệp vụ hối đoái có kỳ hạn? KH và NH sử dụng hợp đồng có kỳ hạn vào mục đích gì? Những lợi ích mà KH và NH có được khi hai bên thực hiện giao dịch ngoại tệ kỳ hạn? GD có kỳ hạn có những hạn chế gì? Làm thế nào để khắc phục những hạn chế đó? 12/6/2020 138 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài tập

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài tập thực hành Bài 1 -NV Kỳ hạn: Giả sử ta có thông tin trên thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối như sau: Tỷ giá: Mua GBP/USD 1. 7245 EUR/USD 1. 3128 USD/JPY 111. 12 USD/CHF 1. 1184 USD/VND 16, 068 12/6/2020 Bán 1. 7295 1. 3188 111. 92 1. 1254 16, 078 139 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Lãi suất

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Lãi suất (%/năm): Kỳ hạn 1 tháng 3 tháng 6 tháng Gửi Vay GBP 3. 25 4. 25 3. 45 4. 45 3. 65 4. 65 EUR 3. 35 4. 35 3. 55 4. 55 3. 75 4. 75 USD 3. 38 4. 48 3. 48 4. 58 3. 68 4. 78 JPY 3. 00 4. 10 3. 10 4. 20 3. 20 4. 30 CHF 3. 45 4. 25 3. 50 4. 15 3. 60 4. 20 VND 7. 20 9. 60 7. 80 10. 20 8. 40 10. 80 Dựa vào những thông tin trên hãy xác định và niêm yết TG mua và bán ngoại tệ kỳ hạn cho khách hàng đối với tất cả các loại ngoại tệ trên theo ba loại kỳ hạn nêu trên 12/6/2020 140 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 2

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 2 -NV Hoán đổi: Thông tin về TG và lãi suất tại NH ABC được trình bày như sau : TG USD/VND Lãi suất USD Lãi suất VND 15, 930 3. 55%/ năm 0. 65%/ tháng 15, 961 4. 55%/ năm 0. 85%/ tháng Giả sử bạn là nhân viên kinh doanh ngoại tệ, hãy trình các giao dịch diễn ra giữa NH và công ty Hồng Long khi công ty thực hiện hợp đồng hoán đổi ngoại tệ trị giá 86, 000 USD kỳ hạn 3 tháng với NH, trong hai trường hợp: a. Công ty bán giao ngay và mua kỳ hạn b. Công ty mua giao ngay và bán kỳ hạn 12/6/2020 141 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 3

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 3 -NV Quyền chọn: NH ABC cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên TG USD/VND như sau: Nội dung hợp đồng Trị giá TG thực hiện (USD/VND) Thời hạn Kiểu quyền Phí mua quyền tính trên mỗi USD 12/6/2020 Quyền chọn mua Quyền chọn bán 100, 000 USD 20, 840 20, 830 2 tháng Mỹ Mỹ 30 VND 20 VND 142 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 3

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 3 (tt) Ngày 05/7, có hai KH giao dịch. KH X mua một quyền chọn mua và KH Y mua một quyền chọn bán. a. Dựa vào thông tin quyền chọn chào cho KH trên đây, bạn hãy xác định và thu phí bán quyền chọn cho KH X và Y là bao nhiêu? b. Xác định xem TG thay đổi đến mức nào trên thị trường thì KH X và Y có thể thực hiện quyền chọn? c. Giả sử vào ngày 20/07 TG USD/VND là 20, 865, KH X và Y có thể làm gì với quyền chọn của mình? d. Giả sử vào ngày đến hạn TG USD/VND là 20, 890, KH X và Y có thể làm gì với quyền chọn của mình? 12/6/2020 143 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 4

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 4 – NV giao sau: Giả sử một thị trường giao sau hoạt động ở VN. Ngày 02/01/2012 công ty A mua trong khi công ty B bán một hợp đồng giao sau trị giá 50, 000 USD với TG thỏa thuận là 20, 730 VND/USD. Tình hình TG trên thị trường được trình bày như dưới đây. Hãy trình bày các giao dịch thanh toán xảy ra hàng ngày của hai công ty tại phòng giao hoán và cho biết số dư TK của hai công ty cuối ngày 08/01. Giả sử rằng phòng giao hoán yêu cầu các công ty tham gia phải duy trì một mức ký quỹ lần đầu 2 triệu đồng và duy trì ở mức tối thiểu là 1. 5 triệu. Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com 12/6/2020 144

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 4

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 4 – NV giao sau: 12/6/2020 Thời điểm Đầu ngày 02/01 Cuối ngày 03/01 Cuối ngày 04/01 Cuối ngày 05/01 Cuối ngày 06/01 Cuối ngày 07/01 Cuối ngày 08/01 Tỷ giá 20, 730 20, 740 20, 755 20, 770 20, 750 20, 790 20, 775 145 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 5

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 5 – NV Arbitrage: Ngân hàng A yết tỷ giá GBP/ USD: 1. 52 – 1. 54 Ngân hàng B yết tỷ giá GBP/USD: 1. 51 – 1. 52 Nếu nhà kinh doanh có $100, 000 để đầu tư, nhà kinh doanh làm gì để tận dụng lợi thế arbitrage địa phương và lợi nhuận ông ta kiếm được là bao nhiêu? Bài 6 – NV Arbitrage: National Bank yết TG EUR/USD là $1. 15 - $1. 17. City Bank yết TG EUR/ USD là $1. 10 - $1. 14. Nếu bạn có $1, 000 để đầu tư, lợi nhuận bạn kiếm được từ arbitrage là bao nhiêu? 12/6/2020 146 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 7

B. MỘT SỐ NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI Bài 7 – NV Arbitrage: Tại NH A có: GBP/USD = 1. 50 Tại NH B có: CHF/USD = 0. 75 Tại NH C có: GBP/CHF = 2. 02 Nếu bạn có $100, 000 để đầu tư, bạn làm gì để tận dụng lợi thế của arbitrage 3 bên và lợi nhuận bạn kiếm được là bao nhiêu? (giả sử giá mua và giá bán bằng nhau) 12/6/2020 147 Ths. Nông Thị Như Mai – Khoa Thương Mại – 0966. 77. 88. 65 – [email protected] com