Th t ngy 17 thng 10 nm 2018

  • Slides: 18
Download presentation

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: KIỂM TRA BÀI CŨ

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: KIỂM TRA BÀI CŨ

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Luyện đọc - ba-la-lai-ca - ngẫm nghĩ - ánh sáng Một đêm trăng chơi vơi Chỉ còn tiếng đàn ngân nga Tìm hiểu bài

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy - đàn ba-la-lai-ca.

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Luyện đọc Tìm hiểu bài - ba-la-lai-ca - xe ben - ngẫm nghĩ - sông Đà - ánh sáng Một đêm trăng chơi vơi Chỉ còn tiếng đàn ngân nga

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Luyện đọc Tìm hiểu bài - ba-la-lai-ca - xe ben - ngẫm nghĩ - sông Đà - trăng chơi vơi - ánh sáng - lấp loáng Một đêm trăng chơi vơi Chỉ còn tiếng đàn ngân nga

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Luyện đọc Tìm hiểu bài - ba-la-lai-ca - xe ben - ngẫm nghĩ - sông Đà - trăng chơi vơi - ánh sáng - lấp loáng Một đêm trăng chơi vơi Chỉ còn tiếng đàn ngân nga

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà ĐỌC DIỄN CẢM Quang Huy Ngày mai Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Học thuộc lòng bài thơ

Đọc thuộc lòng khổ thơ miêu tả đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh

Đọc thuộc lòng khổ thơ miêu tả đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động. Đọc thuộc khổ thơ nói về sức mạnh kì diệu của con người chinh phục dòng sông. Đọc thuộc những khổ thơ mà em thích Đọc thuộc cả bài thơ

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy Luyện đọc Tìm hiểu bài - ba-la-lai-ca - xe ben - ngẫm nghĩ - sông Đà - trăng chơi vơi - ánh sáng - lấp loáng Một đêm trăng chơi vơi Chỉ còn tiếng đàn ngân nga Ý nghĩa: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kì vĩ của công trình, sức mạnh của những người đang chinh phục dòng sông và sự gắn bó, hòa quyện giữa con người với thiên nhiên.

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà Quang Huy

Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Nhà máy thuỷ điện Sơn La

Nhà máy thuỷ điện Y –a - li

Nhà máy thuỷ điện Y –a - li

Nhà máy thủy điện Rào Quán – Quảng Trị

Nhà máy thủy điện Rào Quán – Quảng Trị