Th nghim 1 hnh 18 1 v hnh

  • Slides: 17
Download presentation
Thí nghiệm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK). 1. Kẹp hai

Thí nghiệm 1: (hình 18. 1 và hình 18. 2 SGK). 1. Kẹp hai mảnh nilông vào thanh nhựa rồi nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau, đẩy nhau hay bình thường). ?

2. Trải hai mảnh nilông xuống mặt bàn, dùng miếng len cọ xát chúng

2. Trải hai mảnh nilông xuống mặt bàn, dùng miếng len cọ xát chúng nhiều lần. Cầm thanh nhựa để nhấc lên. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). Trước khi cọ xát Sau khi cọ xát

3. Dùng hai mảnh vải khô cọ xát một đầu hai thanh nhựa sẫm

3. Dùng hai mảnh vải khô cọ xát một đầu hai thanh nhựa sẫm màu giống nhau. Đặt một thanh lên một giá nhọn. Đưa các đầu đã được cọ xát của hai thanh nhựa lại gần nhau. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau). Hai đầu đã được cọ xát.

Bảng kết quả thí nghiệm 1. Lần TN TN 1. 1 TN 1. 2

Bảng kết quả thí nghiệm 1. Lần TN TN 1. 1 TN 1. 2 Tiến hành Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật Hai mảnh nilông chưa được cọ xát 2 mảnh nilon không bị nhiễm điện Hai mảnh nilông đã được cọ xát 2 mảnh nilon nhiễm điện giống nhau (mang điện tích cùng loại) Hai thước nhựa TN 1. 3 giống nhau đã được cọ xát Nhiễm điện giống nhau (mang điện tích cùng loại) Hiện tượng xảy ra khi đặt gần nhau Không có hiện tượng gì xảy ra (không hút, không đẩy) Chúng đẩy nhau

Nhận xét: Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện

Nhận xét: Hai vật giống nhau, được cọ xát như nhau thì mang điện tích…………. loại và khi được đặt gần nhau thì chúng ……… nhau cùng đẩy khác hút

Thí nghiệm 2: (hình 18. 3 SGK). Cọ xát thanh thủy tinh và thanh

Thí nghiệm 2: (hình 18. 3 SGK). Cọ xát thanh thủy tinh và thanh nhựa sẫm bằng mảnh lụa. Đặt thanh thuỷ tinh lên một giá nhọn. Đưa đầu thanh nhựa sẫm lại gần thanh thuỷ tinh. Quan sát chúng như thế nào ? (hút nhau hay đẩy nhau).

Thí nghiệm 2: (hình 18. 3 SGK). Bảng kết quả thí nghiệm 2. Lần

Thí nghiệm 2: (hình 18. 3 SGK). Bảng kết quả thí nghiệm 2. Lần TN Tiến hành Hiện tượng gì xảy ra khi đặt gần nhau Không có hiện tượng TN 2. Thanh thủy tinh và a thanh nhựa chưa cọ xát gì (không hút, không đẩy) TN 2. b Thanh thủy tinh và thanh nhựa đã cọ xát Hút nhau Nhận xét về sự nhiễm điện của hai vật Cả hai không nhiễm điện Cả hai bị nhiễm điện. (mang điện tích khác loại)

Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. Thí nghiệm

Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I. Hai loại điện tích. Thí nghiệm 2: (hình 18. 3 SGK) * Nhận xét: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thủy tinh khi được cọ xát thì chúng nhau do chúng mang điện tích loại cùng khác đẩy hút

 Kết luận : Có hai loại điện tích. Các vật mang điện tích

Kết luận : Có hai loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì nhau hút

II/ Sơ lược về cấu tạo nguyên tử: Tìm hiểu sơ lược về cấu

II/ Sơ lược về cấu tạo nguyên tử: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử: + - Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electrôn mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân.

1. Phần hạt nhân: Hạt proton (p) mang điện tích Êlectrôn dương (+). Hạt

1. Phần hạt nhân: Hạt proton (p) mang điện tích Êlectrôn dương (+). Hạt notron (n) không mang điện 2. Phần vỏ: Hạt electron (e) mang điện- tích âm (-) 3. Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện. Hạt nhân - ++ + 4. Êlectrôn có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.

III/ Vận dụng: C 2. Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật

III/ Vận dụng: C 2. Trước khi cọ xát, có phải trong mỗi vật đều có điện tích dương và điện tích âm hay không ? Nếu có thì các điện tích này tồn tại ở những loại hạt nào cấu tạo nên vật ? C 2. Trước khi cọ xát các vật đều có điện tích dương tồn tại ở hạt nhân và điện tích âm tồn tại ở các êlectrôn cấu tạo nên vật. - + - + - +

III/ Vận dụng: C 3. Tại sao trước khi cọ xát, các vật không

III/ Vận dụng: C 3. Tại sao trước khi cọ xát, các vật không hút các vụn giấy nhỏ ? C 3. Vì trước khi cọ xát nguyên tử trung hòa về điện (chưa có nhiễm điện), nên không hút các vụn giấy nhỏ.

III/ Vận dụng: C 4 Sau khi cọ xát, vật nào trong hình dưới

III/ Vận dụng: C 4 Sau khi cọ xát, vật nào trong hình dưới nhận thêm electrôn, vât nào mất bớt electrôn? Vật nào nhiễm điện dương, vật nào nhiễm điện âm? ++- +- +- Trước khi cọ xát +- +- +- ++- - +- Sau khi cọ xát

Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH III. Vận dụng Sau khi cọ xát

Bài 18 : HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH III. Vận dụng Sau khi cọ xát : - Thước nhựa nhận thêm êlectrôn nhiễm điện âm. - Mảnh vải mất bớt êlectrôn nhiễm điện dương. * Vậy : Một vật nhiễm điện âm nếu. nhận. . . thêm. . êlectrôn. . . , nhiễm điện dương nếu. mất. . bớt. . . êlectrôn. . . . Mảnhvải Mảnh ++ -- ++-+-+++ -++ + + ++ -+-++-++ ++ + +- + + Thướcnhựa Trước khi cọ xát +-+- -++ ++-- Trước khi cọ xát ++-- +-+- - - +-+-- -+-+- Sau khi cọ xát

 CỦNG CỐ: 1/ Trong mỗi hình sau, mũi tên đã cho chỉ lực

CỦNG CỐ: 1/ Trong mỗi hình sau, mũi tên đã cho chỉ lực tác dụng (hút hoặc đẩy) giữa hai vật mang điện tích. Hãy ghi dấu điện tích chưa biết của vật thứ hai. - + - + +

2/ Trong cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện? A.

2/ Trong cách sau đây, cách nào làm thước nhựa dẹt nhiễm điện? A. Đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở B. Áp sát thước nhựa vào bình nước nóng. C. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước D. Cọ xát mạnh thước nhựa bằng miếng vải khô.