TEXTOV EDITORY Microsoft Word Microsoft Office MSWord 2000

  • Slides: 9
Download presentation
TEXTOVÉ EDITORY Microsoft Word (Microsoft Office) MS-Word 2000 Microsoft Word nie je jediným textovým

TEXTOVÉ EDITORY Microsoft Word (Microsoft Office) MS-Word 2000 Microsoft Word nie je jediným textovým editorom, Microsoft Office nie je jediným kancelárskym balíkom: - kancelársky balík 602 PRO PC SUITE (Software 602) - kancelársky balík Star. Office (Sun Microsystems) - Win. Text 602 Start. Writer Notepad Wordpad

„BOJISKO a VOJACI“ Bojisko: stránka (list papiera) – aj bojisko je OBJEKT Vojaci: písmená

„BOJISKO a VOJACI“ Bojisko: stránka (list papiera) – aj bojisko je OBJEKT Vojaci: písmená a iné OBJEKTY OBJEKT: vlastnosti, metódy a udalosti OBJEKT môže byť vlastníkom iných objektov a môže byť vlastnený iným objektom OBJEKT dedí vlastnosti „rodičovských“ objektov, ktoré môžu byť zmenené, doplnené alebo zakázané Stránka Vlastnosti: rozmer (typicky formát A 4, t. j. 210 x 297 mm) orientácia (na výšku alebo na šírku) okraje (ľavý, pravý, horný a dolný) iné objekty: hlava päta

Písmo Písmeno = objekt Proporcionálne a neproporcionálne (Courier a iné) (napr. Times New Roman)

Písmo Písmeno = objekt Proporcionálne a neproporcionálne (Courier a iné) (napr. Times New Roman) - bezpätkové (napr. Arial) - kaligrafické (napr. Brush Script) - dekoratívne (napr. Stencil) Proporcionálne: - pätkové Rezy písma: hrúbka a sklon (tučné a kurzíva = sklonené) Iné vlastnosti: napr. podčiarknuté, farba, reliéf, atď. horný a dolný index,

Slovo = objekt Vlastník písmen, ktorý dedí vlastnosti objektov ktorých je vlastníkom „Láska je

Slovo = objekt Vlastník písmen, ktorý dedí vlastnosti objektov ktorých je vlastníkom „Láska je iba slovo. “ J. Simmel Slovo: nové vlastnosti – napr. gramatická správnosť ( spellcheking) Veta: množina slov Odstavec: množina viet (ale aj množina slov alebo aj množina písmen) nové vlastnosti – napr. zarovnanie odstavca Strana: množina odstavcov nové vlastnosti – napr. zrkadlové usporiadanie, brožúra HIERARCHICKÉ USPORIADANIE pyramída kameň1, kameň2, kameň3 zrno 1, zrno 2, zrno 3, zrno 4, zrno 5, zrno 6

Tabuľka Objekt, ktorého základnou jednotkou je bunka. Bunka môže obsahovať iné objekty (písmená, obrázky,

Tabuľka Objekt, ktorého základnou jednotkou je bunka. Bunka môže obsahovať iné objekty (písmená, obrázky, rovnice, . . . ) Tabuľka: riadky a stĺpce Udalosti:

ROVNICE Typický objekt – dokonca aj MS Word pracuje s nimi ako s objektmi

ROVNICE Typický objekt – dokonca aj MS Word pracuje s nimi ako s objektmi !!! Vložiť – Objekt – Editor rovníc