Textov editor TEXTOV EDITOR JE V INFORMATICE PROGRAM

  • Slides: 14
Download presentation
Textový editor TEXTOVÝ EDITOR JE V INFORMATICE PROGRAM (APLIKACE), KTERÝ SLOUŽÍ K ÚPRAVÁM PROSTÉHO

Textový editor TEXTOVÝ EDITOR JE V INFORMATICE PROGRAM (APLIKACE), KTERÝ SLOUŽÍ K ÚPRAVÁM PROSTÉHO TEXTU NEOBSAHUJÍCÍHO FORMÁTOVACÍ INFORMACE. NA ROZDÍL OD TEXTOVÝCH PROCESORŮ, SE KTERÝMI SE ČASTO PLETOU, [1] POSTRÁDAJÍ TEXTOVÉ EDITORY SCHOPNOST MĚNIT VZHLED OBSAHU DOKUMENTU. ZAMĚŘUJÍ SE POUZE NA VYTVOŘENÍ OBSAHU – NAPŘÍKLAD VYTVÁŘENÍ KONFIGURAČNÍCH SOUBORŮ, ZDROJOVÝCH KÓDŮ PRO POČÍTAČOVÉ PROGRAMY A PODOBNĚ.

Terminologie � Prostý text neobsahuje formátovací informace (velikost písmen, podtržení, kurzíva, nadpisy atd. ),

Terminologie � Prostý text neobsahuje formátovací informace (velikost písmen, podtržení, kurzíva, nadpisy atd. ), obsahuje pouze čitelný obsah (tisknutelné znaky – písmena, čísla a další speciální znaky). � Nelze v něm nic skrýt (ani záměrně ani omylem). K jeho úpravě stačí jednoduché editory dostupné na všechplatformách (například Poznámkový blok v Microsoft Windows, Vim v unixových systémech, Text. Edit na Mac OS X atd. ). Prostý text však vytvářejí i pokročilá vývojová prostředí. � Formátovaný text naproti tomu záměrně obsahuje formátovací (nebo jiné) informace, které mění vzhled výstupu. V některých případech jsou formátovací informace uloženy v podobě čitelných značek (HTML, XML, který používají Open. Office. org, Te. X), avšak jindy jsou formátovací informace uloženy v nečitelné podobě jako binární data, která neodpovídají tisknutelným znakům (soubory. DOC, . XLS a další z Microsoft Office, avšak kromě OOXML). � Textový procesor vytváří pomocí WYSIWYG prostředí formátované texty, které v současné době běžně tiskneme. Mezi nejznámější patří například Microsoft Office a Open. Office. org. Profesionální sazba se vytváří pomocí složitějších DTP programů.

Textové editory �Mezi textové editory patří: �Vim �Emacs �TED Notepad �Textpad �PSPad

Textové editory �Mezi textové editory patří: �Vim �Emacs �TED Notepad �Textpad �PSPad

�Šablony pro textové editory jsou mezi uživateli velice oblíbené. Zejména méně zkušení uživatelé počítačů

�Šablony pro textové editory jsou mezi uživateli velice oblíbené. Zejména méně zkušení uživatelé počítačů se nemusí trápit vytvářením pěkně vypadajících dopisů, životopisů, nabídkových listů atd. Šablony jsou však také často vyhledávaným doplňkem při komunikaci s úřady – usnadňují vyplňování formulářů.

Šablony od Microsoftu �Hledáte-li šablony a formuláře, je nejlepším místem, kde s hledáním začít,

Šablony od Microsoftu �Hledáte-li šablony a formuláře, je nejlepším místem, kde s hledáním začít, webová stránka výrobce vašeho kancelářského balíku. Platí to samozřejmě i pro MS Office. Šablony na českém webu Microsoftu jsou umístěny do pěkného prostředí, které vzhledově připomíná uživatelské rozhraní aplikací z nejnovějších Office 2007. Šablony jsou zde rozděleny do několika skupin, nechybí výběr zajímavostí z nabídky.

Co nabízí Open. Office. org? �Kancelářský balík Open. Office. org je vítanou alternativou ke

Co nabízí Open. Office. org? �Kancelářský balík Open. Office. org je vítanou alternativou ke komerčních aplikacím. Jednou z jeho výhod je také dostupnost pro více operačních systémů, takže si bez problémů můžete vyměňovat dokumenty s uživateli téměř jakéhokoli počítače. Co se týče dostupnosti českých šablon, najdete je, jak jinak, na českém webu věnovanému Open. Office. org. Neočekávejte však takový komfort, jako při vyhledávání šablon u Microsoftu.

�Všechny dostupné české šablony pro Open. Office. org jsou k dispozici zabalené do 4,

�Všechny dostupné české šablony pro Open. Office. org jsou k dispozici zabalené do 4, 4 MB velkého balíčku ZIP. Šablony jsou v něm rozděleny do několika složek podle použití, od finanční oblasti, přes obchodní korespondenci až ke škole v podobě šablony pro diplomovou práci. Většina šablon je však určena spíše pro tabulkový editor Calc.

Šablony, formuláře, vzory, tiskopisy �Množství šablon roztříděných do přehledných kategorií najdete na webu business.

Šablony, formuláře, vzory, tiskopisy �Množství šablon roztříděných do přehledných kategorií najdete na webu business. center. cz. Tento web se, jak již jeho název napovídá, zaměřuje především na oblasti související s podnikáním, čekejte tedy odpovídající nabídku šablon, nikoli vzory pro kalendáře nebo obaly na CD/DVD.

�Logicky je zde spousta nabízených šablon určena pro tabulkové editory, resp. pro Excel. Nicméně

�Logicky je zde spousta nabízených šablon určena pro tabulkové editory, resp. pro Excel. Nicméně tam, kde je to možné, jsou šablony nabízeny ve formátu pro Word. Kategorie šablon (nazvané podle úřadů, se kterými budete komunikovat), obsahují další třídění v podobě skupin. Např. pro komunikaci s Finančním úřadem využijete šablony pro Daně z příjmů, Silniční daň, Majetkové daně atd. Každá z těchto skupin obsahuje několik příslušných formulářů. Překvapilo mě, že šablony dostupné pro vyplňování v pohodlnějším formátu XLS nebo DOC jsou dílem spolupracujících firem, šablony pocházející přímo od státních institucí jsou k dispozici jen jako PDF.

Formuláře a tiskopisy �Velké množství formulářů najdete také na webu www. formulare-ke-stazeni. cz. Opět

Formuláře a tiskopisy �Velké množství formulářů najdete také na webu www. formulare-ke-stazeni. cz. Opět jsou zaměřeny spíše na podnikatele a každého, kdo musí komunikovat s úřady – potenciálně tedy každého z nás. Nabídkou formulářů můžete procházet buď podle účelu jejich použití, nebo podle institucí, ke kterým se vztahují. K dispozici je také jednoduché vyhledávání. V každé skupině je ukryto velké množství tiskopisů a formulářů. Jen nabídka pro Úřad práce čítá téměř padesát položek.

�Všechny tiskopisy jsou k dispozici jak v originální podobě (PDF) tak jako speciálně upravené

�Všechny tiskopisy jsou k dispozici jak v originální podobě (PDF) tak jako speciálně upravené formuláře pro použití v programu FORM studio, jehož startovací verzi si můžete z webu stáhnout. K dispozici je také speciálně upravená verze FORM studio e. Xpress zdarma. Nemusí se instalovat a umožní vám vyplnit všechny nabízené formuláře. Slovenské čtenáře jistě bude zajímat, že podobná nabídka formulářů je k dispozici i v jejich rodném jazyce, a to na adrese www. tlaciva-na-stiahnutie. sk.

Obchodní informace �Další sbírku formulářů najdete na portálu Business. Info. cz. Abyste je mohli

Obchodní informace �Další sbírku formulářů najdete na portálu Business. Info. cz. Abyste je mohli používat, musíte se nejprve zaregistrovat, vyčkat na doručení aktivačního e-mailu a přihlásit se do systému. Formuláře jsou k dispozici ve formátu použitelné se známým nástrojem 602 XML Filler. Je otázkou, zda je to dobře či nikoli, zdaleka ne každý tento program na svém počítači má nebo je ochoten jej instalovat.

�Nabídka formulářů je rozdělena do kategorií Daně, Ostatní a Živnosti. Funguje zde i jednoduché

�Nabídka formulářů je rozdělena do kategorií Daně, Ostatní a Živnosti. Funguje zde i jednoduché vyhledávání. Formuláře, které budete používat častěji můžete umístit do skupiny Moje formuláře. Oceňuji podrobně zpracovanou nápovědu / průvodce, který vám pomůže s orientací na portálu i s práci s formuláři. �Formulářů na českém internetu je velké možství v porovnání s předchozími roky, kdy uživatelé byli vděčni alespoň za základní nabídku šablon v MS Office. Úřady a státní instituce pochopili úlohu počítačů a dnes bohudík řada z nich považuje nabídku základních formulářů v elektronické podobě za samozřejmou.

Vypracovali: �Kryštof Német �Hana Nesvadbová

Vypracovali: �Kryštof Német �Hana Nesvadbová