TERVEYSTIETO 8 1 Tunne itsesi Tunne itsesi Itsetunto

  • Slides: 15
Download presentation
TERVEYSTIETO 8 1. Tunne itsesi

TERVEYSTIETO 8 1. Tunne itsesi

Tunne itsesi • Itsetunto tarkoittaa omien hyvien puolien ja heikkouksien tuntemista sekä niiden arvostamista.

Tunne itsesi • Itsetunto tarkoittaa omien hyvien puolien ja heikkouksien tuntemista sekä niiden arvostamista. • Kukaan ei ole täydellinen, on tärkeää hyväksyä itsensä puutteista huolimatta. • Omien vahvuuksien tiedostaminen lisää itseluottamusta. • Vastoinkäymisten käsitteleminen ja pettymysten sietäminen ovat tärkeitä taitoja elämässä. • Ihminen pyrkii erilaisten keinojen avulla säilyttämään sisäisen tasapainon ristiriitatilanteissa. • Fyysiset keinot esim. lenkkeily • Psyykkiset keinot esim. asioiden käsittely kirjoittamalla • Sosiaaliset keinot esim. ongelmasta keskusteleminen muiden kanssa

Hyvä itsetunto Huono itsetunto • Millainen on ihminen, • Millä tavalla hyvä • Millä

Hyvä itsetunto Huono itsetunto • Millainen on ihminen, • Millä tavalla hyvä • Millä tavalla huono • Miten hyvä itsetunto voi • Miten huono itsetunto jolla on hyvä itsetunto? itsetunto näkyy käytöksessä? itsetunto voi näkyä ihmisen olemuksessa? näkyä tavassa suhtautua itseensä ja toisiin ihmisiin? jolla on huono itsetunto? itsetunto näkyy käytöksessä? itsetunto voi näkyä ihmisen olemuksessa? voi näkyä tavassa suhtautua itseensä ja toisiin ihmisiin?

TEHTÄVIÄ • Lue oppikirjan luku 1. Tunne itsesi • Oma syke teht. 1 -2

TEHTÄVIÄ • Lue oppikirjan luku 1. Tunne itsesi • Oma syke teht. 1 -2 s. 86

Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen itsetuntoon? • Miten sinä vaikutat toisten ihmisen itsetuntoon? • Oma

Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen itsetuntoon? • Miten sinä vaikutat toisten ihmisen itsetuntoon? • Oma syke teht. 3 s. 88 • Miksi kannattaa tukea muiden itsetuntoa?

Mielen tasapaino Oma käsitys itsestä Ihanneminä Todellinen minä Toisten Käsitys minusta

Mielen tasapaino Oma käsitys itsestä Ihanneminä Todellinen minä Toisten Käsitys minusta

Ovatko kauneusihanteet realistisia?

Ovatko kauneusihanteet realistisia?

Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Oma syke Teht. 4 -5 s. 88 -89

Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Oma syke Teht. 4 -5 s. 88 -89 Kakola opettaa video

Mitä arvot kertovat sinusta? • Arvot ovat ihmisen toiminnan ja valintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä

Mitä arvot kertovat sinusta? • Arvot ovat ihmisen toiminnan ja valintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä • Arvot ovat asioita, joita pidämme oikeina, hyvinä, tärkeinä ja välttämättöminä elämässämme • Ihmiset arvostavat erilaisia asioita. • Ympäristön arvot eivät aina ole oikeita ja tavoiteltavia. On tärkeää uskaltaa tehdä omia valintoja. • Ihminen, joka tiedostaa arvojansa, pystyy asettamaan päämääriä ja tavoitteita elämälleen.

Yhdistä arvo ja sitä kuvaava esimerkki 1 VALTA Mielihyvä, elämästä nauttiminen A 2 SUORIUTUMINEN

Yhdistä arvo ja sitä kuvaava esimerkki 1 VALTA Mielihyvä, elämästä nauttiminen A 2 SUORIUTUMINEN Luovuus, riippumattomuus B 3 PERINTEET Arvovalta, varakkuus C Tottelevaisuus, vanhempien kunnioitus D 4 HYVÄNTAHTOISUUS 5 HEDONISMI Jännitys, vaihteleva elämä E 6 UNIVERSALISMI Avuliaisuus, uskollisuus F 7 ITSEOHJAUTUVUUS Menestys, kunnianhimo G 8 TURVALLISUUS Yhteiskunnan järjestyneisyys, luottamus H 9 VIRIKKEISYYS Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, luonto I YHDENMUKAISUUS Kulttuurin ja perinteiden säilyttäminen J 10

Miten itsetuntoa voi kehittää? • Voit kasvattaa itseluottamusta hyväksymällä asiat, joita et voi muuttaa.

Miten itsetuntoa voi kehittää? • Voit kasvattaa itseluottamusta hyväksymällä asiat, joita et voi muuttaa. • Aina voit kehittää omia vahvoja ja heikkoja alueitasi. • Olet hyvä monessa asiassa – huomaa ne!

Uskalla ottaa vastaan haasteita ja asettaa itsellesi tavoitteita. Aseta itsellesi yksi opiskeluusi liittyvä tavoite

Uskalla ottaa vastaan haasteita ja asettaa itsellesi tavoitteita. Aseta itsellesi yksi opiskeluusi liittyvä tavoite tälle lukuvuodelle. Kirjoita: ”Tänä lukuvuonna tavoittelen…”

Ole ystävällinen muille, sillä se vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Valitse yksi henkilö, jota kohtaan olet

Ole ystävällinen muille, sillä se vaikuttaa myönteisesti mielialaan. Valitse yksi henkilö, jota kohtaan olet tämän päivän erityisen ystävällinen. Kirjoita: ”Tänään olen erityisen ystävällinen…”, ”Osoitan sen hänelle…”.

Ota vastuuta itsestäsi, toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Suunnittele yksi vastuullinen teko ja toteuta se.

Ota vastuuta itsestäsi, toisista ihmisistä ja ympäristöstä. Suunnittele yksi vastuullinen teko ja toteuta se. Kirjoita: ”Minun vastuullinen tekoni on…”

Kotitehtävä • Oma syke teht. 6 s. 90 • Koetehtävä : Kirjoita muisto tilanteesta,

Kotitehtävä • Oma syke teht. 6 s. 90 • Koetehtävä : Kirjoita muisto tilanteesta, joka tuotti sinulle pettymyksen. • Erilliselle paperille palautetaan opelle! • Vähintään 5 lausetta. • Kuvaile tunteitasi. • Millaisia puolustusmekanismeja huomasit käyttäneesi? • Miten selvisit tilanteesta? • Millä tavoin voit hyödyntää kokemustasi myöhemmässä elämässä? • Älä kirjoita mitään arkaluonteista / muita loukkaavaa.