Termochemie VY32 INOVACECHE113 AUTOR Ing Ladislava Semerdov ANOTACE

  • Slides: 9
Download presentation
Termochemie VY-32 -INOVACE-CHE-113 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty

Termochemie VY-32 -INOVACE-CHE-113 AUTOR: Ing. Ladislava Semerádová ANOTACE: Výukový materiál je určen pro studenty 1. ročníku SŠ. Může být použit při výkladu termochemie. KLÍČOVÁ SLOVA: reakční teplo, exotermické a endotermické reakce, termochemické zákony

Termochemie

Termochemie

 • Termochemie se zabývá tepelnými změnami během chemických reakcí • Podle toho zda

• Termochemie se zabývá tepelnými změnami během chemických reakcí • Podle toho zda se telp uvolňuje nebo spotřebovává dělíme reakce: • exotermické • endotermické • Atermické • Uvolněné nebo spotřebované teplo se označuje Qr

Termochemická rovnice • U jednotlivých reagujících látek je nutné uvést skupenství (s) – pevné,

Termochemická rovnice • U jednotlivých reagujících látek je nutné uvést skupenství (s) – pevné, (l)- kapalné, (g)- plynné, (aq)– vodný roztok • Uvádíme hodnoty reakčního tepla Qr

Exotermické reakce • • Při těchto reakcích se teplo uvolňuje Qr má zápornou hodnotu

Exotermické reakce • • Při těchto reakcích se teplo uvolňuje Qr má zápornou hodnotu Energie reaktantů je vyšší než energie produktů C(s) + O 2(g) CO 2 (g) E Qr = -395 KJ/mol produkty DQr < 0 produkty časový průběh reakce

Endotermické reakce • • Teplo se při těchto reakcích spotřebovává Qr má kladnou hodnotu

Endotermické reakce • • Teplo se při těchto reakcích spotřebovává Qr má kladnou hodnotu Energie produktů je větší než energie reaktantů Ca. CO 3 Ca. O + CO 2 Qr = +177, 5 KJ/mol • DQr > 0

Termochemické zákony 1. termochemický zákon Reakční teplo přímé a zpětné reakce je až na

Termochemické zákony 1. termochemický zákon Reakční teplo přímé a zpětné reakce je až na znaménko stejné Vznik a rozklad vody 2 H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O Qr = -457 KJ/mol 2 H 2 O 2 H 2 (g) + O 2(g) Qr = +457 KJ/mol

2. termochemický zákon Výsledné reakční teplo určité reakce nezávisí na způsobu jejího průběhu, ale

2. termochemický zákon Výsledné reakční teplo určité reakce nezávisí na způsobu jejího průběhu, ale pouze na počátečním a konečném stavu C(s) + O 2(g) CO 2(g) Qr = -395 KJ/mol nebo C(s) + 1/2 O 2(g) CO(g) Qr = -111 KJ/mol CO (g) +1/2 O 2(g) CO 2(g) Qr = -284 KJ/mol Qr = -395 KJ/mol

POUŽITÉ ZDROJE: DUŠEK, Bohuslav a Vratislav FLEMR. Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN,

POUŽITÉ ZDROJE: DUŠEK, Bohuslav a Vratislav FLEMR. Obecná a anorganická chemie pro gymnázia. SPN, 2007. ISBN 80 -7235 -369 -1. Klouda P. Obecná a anorganická chemie. třetí. Ostrava: Pavel Klouda, Ostrava, 2004. ISBN 8086369 -10 -2. www. glassschool. cz