Teorija porta z didaktiko portne vzgoje 2 CILJI

  • Slides: 6
Download presentation
Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 - CILJI • Spoznajo in osvojijo temeljno

Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 - CILJI • Spoznajo in osvojijo temeljno didaktično znanje o zakonitostih in značilnostih ŠV procesa, • Razvijajo didaktično mišljenje in osvojijo potrebna znanja za načrtovanje, pripravo, izvajanje, analizo in vrednotenje ŠV procesa • Pridobijo teoretične osnove za raziskovanje, inoviranje in nadaljnji razvoj ŠV področja, • Na P, pri V in S, na hospitacijah, učnih nastopih, študijski praksi in pri sodelovanju s šolami pridobijo teoretična in praktična didaktična znanja in izkušnje za samostojno

DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE Predavanja 30 ur (dr. Rado PIŠOT, Vaje 75 ur (mag. Franjo

DIDAKTIKA ŠPORTNE VZGOJE Predavanja 30 ur (dr. Rado PIŠOT, Vaje 75 ur (mag. Franjo KRPAČ, dr. Rajko VUTE dr. Vesna ŠTEMBERGER, dr. Vesna ŠTEMBERGER ) mag. Franjo KRPAČ )

VAJE telovadnica Sodelovanje s šolami… kongresi teren članki Hospitacije, nastopi Trim, orientacija, poh

VAJE telovadnica Sodelovanje s šolami… kongresi teren članki Hospitacije, nastopi Trim, orientacija, poh

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV • • 75% predavanja (zaželeno) 100% vaje Praktični del izpita (tehnika, metodika)

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV • • 75% predavanja (zaželeno) 100% vaje Praktični del izpita (tehnika, metodika) Teoretični del izpita (pogoj) – DATUM: 27. 1. 2006 ali 10. 2. 2006 prijava DATUM: 2. 6. 2006; 9. 6. 2006; 16. 6. 2006 Sestava ocene: izpit 50%, praktičen del 20%, nastop 25%, izdelek – načrtovanje 5% • 9 hospitacij (1+8) • Nastop • Mini nastop • Sodelovanje s šolami, vrtci… • portfolio

PORTFOLIO • • • Seminarska naloga Refleksija na seminarje Priprava mini nastopa Refleksija MN

PORTFOLIO • • • Seminarska naloga Refleksija na seminarje Priprava mini nastopa Refleksija MN Priprava nastopa Refleksija na delo na terenu Podatki o sodelovanju z drugo institucijo in refleksija na opravljeno delo Spremljanje strokovne literature, člankov… Zapis oziroma dokumentiranje izvenštudijske dejavnosti Najpomembnejši zapiski, članki… ODDANA DO KONCA MAJA 2006

DIDAKTIČNI MATERIAL • November - razstava na Pe. F (oblikovanje vabil, priprava razstave, seznam

DIDAKTIČNI MATERIAL • November - razstava na Pe. F (oblikovanje vabil, priprava razstave, seznam študentov – zadolženi)