TEORIE SPORTOVNHO TRNINKU Pedmt teorie ST Historie teorie

  • Slides: 7
Download presentation
TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

 • Předmět teorie ST • Historie teorie ST • Dvě úrovně teorie ST

• Předmět teorie ST • Historie teorie ST • Dvě úrovně teorie ST - obecná - speciální • Co je to sportovní trénink? ST je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplině. • Dvě části sportovního tréninku - systém - proces

Hlavní cíl ST Dosažení co nejvyšší individuální, kolektivní výkonnosti na základě přestavby tkání, systémů

Hlavní cíl ST Dosažení co nejvyšší individuální, kolektivní výkonnosti na základě přestavby tkání, systémů a orgánů sportovce. • Dílčí cíle: obvykle v různých časových horizontech – od krátkodobých po dlouhodobé. Musí být reálně a respektovat úroveň výkonnosti, trénovanosti sportovce, jeho předpoklady a možnosti, stav organismu a především věk. • Úkoly ST: můžeme nalézt v několika rovinách , které spolu jednoznačně souvisí a podmiňují se při tvorbě výkonu. V nejvyšší rovině se jedná o rozvoj v oblastech tělesné, psychické a také sociální. • Obsah ST: všechny děje a činnosti ze všech oblastí, které plánovitě a systematicky a záměrně používáme v tréninkovém procesu. Používané prostředky a metody jsou konkrétním výrazem obsahu ST. Jsou děleny a členěny podle účelu a specifikace využití a významu a adaptačního účinku na organismus. Použité prostředky a metody se navzájem ovlivňují podle účelu a doby v RTC.

Sportovní trénink - komplexní proces • ST - pedagogický proces • ST – adaptační

Sportovní trénink - komplexní proces • ST - pedagogický proces • ST – adaptační proces - druh biosociální adaptace. • Adaptace probíhá v oblastech: - biologické adaptace (morfologicko funkční adaptace ) - motorického učení - psychosociální adaptace

Výsledek ST • rozvoj pohybových schopností • osvojení a zdokonalení pohybových dovedností – sportovní

Výsledek ST • rozvoj pohybových schopností • osvojení a zdokonalení pohybových dovedností – sportovní techniky • rozvoj taktického jednání – vedení sportovního boje, • osvojování specifických vědomostí • formování osobnostních vlastností a schopností soutěžit, • rozvojem sociálního chování – interpersonálních vztahů • Sportovní výkon

Charakteristika působení sportovního tréninků • obsahu (utvářeného kondiční, taktickou, , technickou, psychickou, teoretickou přípravou),

Charakteristika působení sportovního tréninků • obsahu (utvářeného kondiční, taktickou, , technickou, psychickou, teoretickou přípravou), , • prostředků (tělesná cvičení, vlastní-soutěžní, regenerační, kompenzační, kontrola trénovanosti) • metod rozvoje motorických schopností a dovedností • metod výchovného působení, • parametrů tréninkového zatížení (objem, intenzita, koordinační složitost, psychická náročnost • druhů tréninkového zatížení(vnitřní - vnější, nízké – střední – submaximální – maximální, jednorázové – opakované)- specifické - nespecifické. .

Systémové pojetí ST • Základní znaky: - Struktura sportovního výkonu daného sportu - Složky

Systémové pojetí ST • Základní znaky: - Struktura sportovního výkonu daného sportu - Složky tréninku - Obsah tréninku - Prostředky a metody tréninku - Charakteristiky zatížení daného druhu sportu, jak při soutěži, tak při tréninku - Zásady tvorby tréninkového plánu, jeho realizace, řízení a vyhodnocení