Temel letmecilik Fonksiyonlar letme Biliminin Temel Kavramlar Temel

  • Slides: 12
Download presentation
Temel İşletmecilik Fonksiyonları İşletme Biliminin Temel Kavramları

Temel İşletmecilik Fonksiyonları İşletme Biliminin Temel Kavramları

Temel İşletmecilik Fonksiyonları • Temel işletmecilik fonksiyonlarını 5 grupta toplamak mümkündür: – Tedarik Fonksiyonu

Temel İşletmecilik Fonksiyonları • Temel işletmecilik fonksiyonlarını 5 grupta toplamak mümkündür: – Tedarik Fonksiyonu – Üretim Fonksiyonu – Pazarlama Fonksiyonu – Finansman Fonksiyonu – Yönetim Fonksiyonu

Temel İşletmecilik Fonksiyonları • Bu sınıflandırmaya, insan kaynakları, Ar-Ge, lojistik gibi başka fonksiyonları da

Temel İşletmecilik Fonksiyonları • Bu sınıflandırmaya, insan kaynakları, Ar-Ge, lojistik gibi başka fonksiyonları da eklemek mümkündür. • Bu fonksiyonlar, birbiri ile uyumlu çalışmak zorundadır.

Tedarik Fonksiyonu • Tedarik fonksiyonunun görevi, işletmenin ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerini, ihtiyaç duyulan anda

Tedarik Fonksiyonu • Tedarik fonksiyonunun görevi, işletmenin ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerini, ihtiyaç duyulan anda hazır bulundurmaktır. • Üretim faktörleri; malzeme ve hammadde tedarikinin yanı sıra, sabit varlık tedarikini de kapsar. • İşletmelerdeki maddi akımın ilk parçasını oluşturur.

Üretim Fonksiyonu • Bu fonksiyon sayesinde tedarik fonksiyonundan temin edilen üretim faktörleri, ürünlere dönüştürülür.

Üretim Fonksiyonu • Bu fonksiyon sayesinde tedarik fonksiyonundan temin edilen üretim faktörleri, ürünlere dönüştürülür. • Ürün kavramı, işletme tarafından üretilen mal ve hizmetlerin tamamını kapsar.

Üretim Fonksiyonu • Doğal olarak, mal üreten işletmelerde bu fonksiyon daha görünür haldedir. •

Üretim Fonksiyonu • Doğal olarak, mal üreten işletmelerde bu fonksiyon daha görünür haldedir. • Maddi akımın ikinci parçası, üretim fonksiyonudur.

Pazarlama Fonksiyonu • Tedarik ile başlayıp üretim fonksiyonu ile devam eden maddi akımın son

Pazarlama Fonksiyonu • Tedarik ile başlayıp üretim fonksiyonu ile devam eden maddi akımın son halkasını pazarlama fonksiyonu oluşturur. • Bu fonksiyon, işletmenin başarısını da belirler. Çünkü, üretilen mal ve hizmetlerin satılamaması halinde, önceki tüm tedarik ve üretim çabaları önemsiz hale gelir. • İktisadilik prensibinin talebe dönüklük ilkesi ile de bu çerçevede ilişkilidir.

Finansman Fonksiyonu • Bu fonksiyonun konusunu, nakit giriş çıkışı oluşturur. • Nakit akım ile

Finansman Fonksiyonu • Bu fonksiyonun konusunu, nakit giriş çıkışı oluşturur. • Nakit akım ile ilişkili fonksiyondur. • İşletmenin ihtiyacı olan fonlar, en düşük maliyetle ve en uygun vadede temin edilmeli; bu fonlar en karlı yatırım alanlarına yönlendirilmelidir. • Nakit ihtiyacının karşılanması kadar sağlanan nakdin kullanım alanı da önemlidir.

Yönetim Fonksiyonu • Maddi akımı oluşturan 3 fonksiyon, aslında işletmeler açısından «realizasyon» faaliyetleridir. •

Yönetim Fonksiyonu • Maddi akımı oluşturan 3 fonksiyon, aslında işletmeler açısından «realizasyon» faaliyetleridir. • Bu faaliyetlerin «realizasyon» dan önce planlanması gerekir. • Faaliyetler gerçekleştirildikten sonra ise fiili sonuçlar, standartlar ile karşılaştırılmalı ve sonuçlar değerlendirilmelidir.

Yönetim Fonksiyonu • Yönetim fonksiyonu, bu realizasyon faaliyetlerini planlama, karar verme, organizasyon, koordinasyon, yönlendirme

Yönetim Fonksiyonu • Yönetim fonksiyonu, bu realizasyon faaliyetlerini planlama, karar verme, organizasyon, koordinasyon, yönlendirme ve denetim faaliyetlerini içerir. • Böylelikle etkinlik ve verimlilik sağlanabilir.

Yönetim Fonksiyonu • İşletme yönetimi, bu durumda, belirli bir amaca en verimli şekilde ulaşmak

Yönetim Fonksiyonu • İşletme yönetimi, bu durumda, belirli bir amaca en verimli şekilde ulaşmak için işletme faaliyetlerini örgütleme, yöneltme ve denetleme işlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.

Yararlanılan Kaynaklar: • Varoğlu D. , D. Tuncer ve D. Y. Ayhan (2007), Genel

Yararlanılan Kaynaklar: • Varoğlu D. , D. Tuncer ve D. Y. Ayhan (2007), Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara: Siyasal Kitabevi • Müftüoğlu T. (2003), İşletme Ekonomisi, Ankara: Turhan Kitabevi 12