Temat Wyraenia wymierne zastosowania 9 i 13 padziernika

  • Slides: 38
Download presentation
Temat: Wyrażenia wymierne - zastosowania 9 i 13 października 2015 3 TIM (2 godziny)

Temat: Wyrażenia wymierne - zastosowania 9 i 13 października 2015 3 TIM (2 godziny)

Jak można wykorzystać wiedzę o tym, że dane wielkości są względem siebie odwrotnie proporcjonalne?

Jak można wykorzystać wiedzę o tym, że dane wielkości są względem siebie odwrotnie proporcjonalne? Czy może to pomóc w rozwiązywaniu zadań?

Cele lekcji: Uczeń: ØPosługuje się wyrażeniami wymiernymi w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym ØStosuje

Cele lekcji: Uczeń: ØPosługuje się wyrażeniami wymiernymi w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym ØStosuje przy rozwiązywaniu zadań wyrażenia wymierne w tym proporcjonalność odwrotną ØNabywa umiejętności: wyjaśniania, przekonywania i argumentowania; ØWyrabia wytrwałość i motywację do wysiłku intelektualnego.

Kryteria sukcesu: üPotrafię wykorzystać wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych. üPotrafię zapisać analizę zadania

Kryteria sukcesu: üPotrafię wykorzystać wyrażenia wymierne do rozwiązywania zadań tekstowych. üPotrafię zapisać analizę zadania (starannie) üPotrafię ułożyć równanie wymierne do zadania osadzonego w kontekście praktycznym.

Zadanie: ćwiczenie- 1 a str. 108 Licznik pewnego ułamka jest równy 10. Jeśli licznik

Zadanie: ćwiczenie- 1 a str. 108 Licznik pewnego ułamka jest równy 10. Jeśli licznik tego ułamka zwiększamy o 20 a mianownik o 30 to wartość ułamka się nie zmieni. Jaki to ułamek?

jeśli D: R{-30, 0} Odp. szukany ułamek to to wartość ułamka nie zmieni się

jeśli D: R{-30, 0} Odp. szukany ułamek to to wartość ułamka nie zmieni się

Zadanie: ćwiczenie- 2 b str. 108 Cena winogron to obecnie x zł/kg. Tydzień temu,

Zadanie: ćwiczenie- 2 b str. 108 Cena winogron to obecnie x zł/kg. Tydzień temu, kiedy winogrona były o 4 zł za kilogram droższe, Tomek wydał na ich zakup 20 zł. Gdyby obecna cena spadła o 1 zł/kg, to taką samą ilość winogron można by kupić za 12 zł. Jaka jest obecnie cena winogron? Cena 1 kg winogron obecnie x zł Tydzień temu kupił za 20 zł pewną ilość winogrona ale cena była o 4 zł wyższa niż obecnie, czyli (x+4) Obecnie można kupić za 12 zł tę samą ilość winogron ale cena musiała by być o 1 zł niższa niż obecnie, czyli (x-1)

Zadanie 1 a str. 108 Mama Bartka jest o sześć lat młodsza od jego

Zadanie 1 a str. 108 Mama Bartka jest o sześć lat młodsza od jego taty. Stosunek wieku mamy i taty jest jak 8 do 9. Ile lat ma mama Bartka, a ile jego tata? x wiek mamy x+6 wiek taty

Zadanie 5 strona 109 Pierwsza koparka wykonała połowę wykopu w ciągu 6 godzin, resztę

Zadanie 5 strona 109 Pierwsza koparka wykonała połowę wykopu w ciągu 6 godzin, resztę wykopu wykonała druga koparka w ciągu 9 godzin. Ile czasu zajęłoby wykonanie wykopu, gdyby obie koparki pracowały jednocześnie? X- czas w jakim obie koparki wykonają cały wykop Pierwsza koparka wykonałaby wykop w ciągu 12 godzin, czyli kopała w tempie 1/12 na godzinę Druga koparka wykonałaby wykop w ciągu 18 godzin, czyli kopała w tempie 1/18 na godzinę Gdyby kopały razem to tempo byłoby 1/x na godzinę

Zadanie 4 strona 109 Dwie koparki, pracując razem wykonują wykop w ciągu 8 dni.

Zadanie 4 strona 109 Dwie koparki, pracując razem wykonują wykop w ciągu 8 dni. Gdyby pracowała tylko pierwsza z nich, wykop powstał by w ciągu 12 dni. Ile czasu zajęłoby wykopanie wykopu drugiej koparce. X- czas w jakim druga koparka wykonałaby cały wykop Pierwsza koparka wykonałaby wykop w ciągu 12 dni, czyli kopała w tempie 1/12 na dzień Dwie koparki wykonały wykop w ciągu 8 dni, czyli kopała w tempie 1/8 na dzień Druga koparka kopała w tempie 1/x na dzień

Zadanie ekstra Ojciec i syn zbierają jabłka. Razem zebranie wszystkich jabłek zajęło im 6

Zadanie ekstra Ojciec i syn zbierają jabłka. Razem zebranie wszystkich jabłek zajęło im 6 godzin. Gdyby ojciec zbierał jabłka sam, to zajęłoby mu to o 5 godzin mniej, niż gdyby zbierał je sam jego syn. W jakim czasie ojciec sam zebrałby wszystkie jabłka? X- czas w jakim ojciec sam zebrałby wszystkie jabłka, a tempo jego pracy to 1/x na godzinę X+5 czas w jakim syn sam zebrałby wszystkie jabłka, a tempo jego pracy to 1/(x+5) na godzinę Razem zbierali w tempie 1/6 na godzinę

Odp. Ojciec sam zebrałby wszystkie jabłka w ciągu 10 godzin.

Odp. Ojciec sam zebrałby wszystkie jabłka w ciągu 10 godzin.

Zadanie domowe 1. Licznik pewnego ułamka jest o 6 większy od jego mianownika. Jeśli

Zadanie domowe 1. Licznik pewnego ułamka jest o 6 większy od jego mianownika. Jeśli licznik i mianownik zwiększymy o 11 to otrzymamy ułamek równy 4/3. Znajdź wyjściowy ułamek. b. Licznik pewnego ułamka jest liczbą dodatnią i jest o 3 mniejszy od jego mianownika. Jeśli licznik i mianownik zwiększymy o 10, to otrzymamy ułamek dwa razy większy. Znajdź właściwy ułamek.

Zadanie domowe 2. Licznik pewnego ułamka jest liczbą dodatnią i jest o 3 mniejszy

Zadanie domowe 2. Licznik pewnego ułamka jest liczbą dodatnią i jest o 3 mniejszy od jego mianownika. Jeśli licznik i mianownik zwiększymy o 10, to otrzymamy ułamek dwa razy większy. Znajdź wyjściowy ułamek.

Zadanie domowe 3. Rodzice Roberta mają na działce truskawki. Zebranie truskawek zajęłoby Robertowi 4

Zadanie domowe 3. Rodzice Roberta mają na działce truskawki. Zebranie truskawek zajęłoby Robertowi 4 godziny, a jego młodszemu bratu- 6 godzin. Ile czasu zajmie im zbiór truskawek, jeśli będą pracować razem? X- czas w jakim Robert z bratem zbiorą wszystkie truskawki Robertowi zbiór truskawek zająłby 4 godziny, zatem tempo jego zbioru to ¼ części zbioru na godzinę. Bratu zbiór truskawek zająłby 6 godzin zatem tempo jego zbioru to 1/6 części zbioru na godzinę. Gdyby pracowali razem to tempo byłoby 1/x części zbioru na godzinę.

Zadanie domowe 3. Rodzice Roberta mają na działce truskawki. Zebranie truskawek zajęłoby Robertowi 4

Zadanie domowe 3. Rodzice Roberta mają na działce truskawki. Zebranie truskawek zajęłoby Robertowi 4 godziny, a jego młodszemu bratu- 6 godzin. Ile czasu zajmie im zbiór truskawek, jeśli będą pracować razem?

Wyrażenia wymierne - zastosowania 3 TIM Ciąg dalszy lekcji (13 października)

Wyrażenia wymierne - zastosowania 3 TIM Ciąg dalszy lekcji (13 października)

Zadanie ćwiczenie 1 a str. 110 Samochód jadący ze średnią szybkością v pokonał odległość

Zadanie ćwiczenie 1 a str. 110 Samochód jadący ze średnią szybkością v pokonał odległość 195 km. Samochód jadący z szybkością o 20 km/h większą pokonał w tym samym czasie 260 km. oblicz średnie szybkości obu samochodów. s=v·t s − droga t − czas v − szybkość

Oznaczenia i obliczenia

Oznaczenia i obliczenia

Zadanie ćwiczenie 2 str. 110 Z miast A i B, oddalonych o 510 km,

Zadanie ćwiczenie 2 str. 110 Z miast A i B, oddalonych o 510 km, wyruszyły równocześnie naprzeciw siebie dwa pociągi. Średnia szybkość pierwszego była o 10 km/h większa niż szybkość drugiego. Pociągi spotkały się w odległości 270 km od miasta A. Oblicz średnie szybkości, z jakimi poruszały się te pociągi. Analiza: Pierwszy pociąg przejechał: 270 km z szybkością x+10 km/h Drugi pociąg przejechał 240 km z szybkością x km/h Czas trasy pociągów jest wspólny, zakładamy, że pociągi poruszają się ze stałą prędkością.

Oznaczenia i obliczenia

Oznaczenia i obliczenia

Zadanie 3 str. 111 Trasa rowerowa wokół jeziora ma długość 12 km. Dwóch rowerzystów

Zadanie 3 str. 111 Trasa rowerowa wokół jeziora ma długość 12 km. Dwóch rowerzystów wyruszyło z tego samego miejsca i okrążało jezioro w tym samym kierunku. Średnia szybkość jednego z nich była o 5 km/h mniejsza niż szybkość drugiego. Do ponownego spotkania rowerzystów doszło, gdy szybszy z nich wykonał 4 okrążenia jeziora, a wolniejszy 3. Oblicz średnie szybkości obu rowerzystów. s=v·t s − droga, t − czas, v − szybkość

Oznaczenia i obliczenia

Oznaczenia i obliczenia

Maszyny – tu link do zadania

Maszyny – tu link do zadania

X – czas na pracę pierwszej maszyny przed redukcją mocy y– czas na pracę

X – czas na pracę pierwszej maszyny przed redukcją mocy y– czas na pracę pierwszej maszyny po redukcji mocy 1/10 – moc drugiej maszyny (jest stały) na godzinę 1/6 – moc obu maszyn na godzinę przed redukcją mocy pierwszej 1/4 – moc obu maszyn na godzinę po redukcją mocy pierwszej

Zadanie Długość pewnej linii kolejowej to około 318 km. Pociąg ekspresowy pokonuje tę trasę

Zadanie Długość pewnej linii kolejowej to około 318 km. Pociąg ekspresowy pokonuje tę trasę o 3 h szybciej niż pociąg osobowy. Szybkość ekspresu jest o 53 km/h większa od szybkości pociągu osobowego. Oblicz średnie szybkości obu pociągów na tej trasie. s=v·t s − droga, t − czas, v − prędkość

Oznaczenia

Oznaczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Obliczenia

Dziękuję za aktywny udział w lekcji Przeanalizuj przed pracą klasową jeszcze raz rozwiązania zadań.

Dziękuję za aktywny udział w lekcji Przeanalizuj przed pracą klasową jeszcze raz rozwiązania zadań. Praca klasowa w piątek 16 października