Tema 1 Introducere n cursul Managementul Resurselor Umane

  • Slides: 5
Download presentation
Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane” 1 Rolul resurselor umane în cadrul

Tema 1 Introducere în cursul „Managementul Resurselor Umane” 1 Rolul resurselor umane în cadrul organizaţiei 2. Definirea MRU 3. Evoluţia istorică a MRU 4. Etapele MRU

 • Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea

• Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de aşi mări valoarea sa odată cu trecerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse a întreprinderii, care se uzează dacă nu fizic, atunci moral. • Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul MRU necesită cunoaşterea şi înţelegerea cît mai deplină a rolului şi particularităţilor RU în cadrul organizaţiei: • § RU reprezintă organizaţia. Oamenii reprezintă o resursă comună, • resursă cheie, o resursă vitală de azi şi de mâine a tuturor organizaţiilor, care asigură supravieţuirea, dezvoltarea şi succesul competitiv al acestora. § RU reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei

Numeroşi specialişti în domeniu au definit MRU astfel: • Funcţiunea care facilitează cea mai

Numeroşi specialişti în domeniu au definit MRU astfel: • Funcţiunea care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizării obiectivelor individuale şi organizaţionale • Ansamblu de funcţii şi procese care au în vedere atragerea, motivarea, reţinerea şi menţinerea angajaţilor unei organizaţii • Cuprinde toate activităţile orientate spre factorul uman, având drept obiective: conceperea, proiectarea, utilizarea optimă, întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană • Ansamblul deciziilor care afectează relaţiile dintre principalii parteneri sociali – patronul şi angajaţii – menite să asigure sporirea productivităţii şi a eficienţei activităţii economice.

Etapele dezvoltării a MRU • • Etapa empirică Etapa bunăstării şi prosperităţii Administrarea personalului

Etapele dezvoltării a MRU • • Etapa empirică Etapa bunăstării şi prosperităţii Administrarea personalului Managementul personalului – faza de dezvoltare Managementul personalului – faza matură MRU – prima fază MRU – a doua fază.

Etape ale MRU • - Planificarea strategică a resurselor umane; • - Analiza şi

Etape ale MRU • - Planificarea strategică a resurselor umane; • - Analiza şi descrierea posturilor; • - Recrutarea personalului; • - Selecţia personalului; • - Angajarea la serviciu a personalului; • - Adaptarea la muncă a personalului; • - Evaluarea competenţei personalului; • - Instruirea personalului; - Promovarea şi planificarea carierei personalului