Tekonivelpotilaiden uudet tuulet Satakunnan keskussairaalassa Terhi LahtiMyllymki Tt

  • Slides: 11
Download presentation
Tekonivelpotilaiden uudet tuulet Satakunnan keskussairaalassa Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satakunnan keskussairaala Endoproteesiyhdysjäsenten tapaaminen

Tekonivelpotilaiden uudet tuulet Satakunnan keskussairaalassa Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satakunnan keskussairaala Endoproteesiyhdysjäsenten tapaaminen 9. 1. 2015 Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Taustaa • Satakunnan keskussairaala on osa Satakunnan sairaanhoitopiiriä ja sijaitsee fyysisesti Porissa Sairaanhoitopiirillä on

Taustaa • Satakunnan keskussairaala on osa Satakunnan sairaanhoitopiiriä ja sijaitsee fyysisesti Porissa Sairaanhoitopiirillä on n 20 jäsenkuntaa, tarjoaa palvelut noin 226 000 asukkaalle Sairaalassa 1 ortopedis-traumatologinen vuodeosasto (N 2 B) 34 sairaansijaa 8 ortopedia, 4 fysioterapeuttia Vuonna 2012 700 tekonivelleikkausta; Vuonna 2013 800 tekonivelleikkausta; Tavoite kotiin 3. p. o. päivänä tai jatkohoitoon 2. -3. p. o. päivänä Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Ortopedisen fysioterapian toimintamallin muutokset vuonna 2013 -2014 1. Preoperatiivisen fysioterapeutin yksilöensikäynnin muuttaminen ryhmämuotoiseksi 2.

Ortopedisen fysioterapian toimintamallin muutokset vuonna 2013 -2014 1. Preoperatiivisen fysioterapeutin yksilöensikäynnin muuttaminen ryhmämuotoiseksi 2. Ensitietoluentojen aloittaminen 3. Implant. DB: een käyttöönotto 4. Kevään 2014 aikana valmistui YAMK –lopputyönä tutkimus polviproteesipotilaan elämänlaadusta 8 viikkoa leikkauksesta 15 D elämänlaatumittarilla tarkastellen (Arja Nummelin SAMK) Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Preoperatiivisen fysioterapeutin ensikäynnin muuttaminen ryhmämuotoon Aiemmin toteutettiin ”perinteisesti” keskussairaalassa yhteistoimintana sairaanhoitajan kanssa = Potilaalla

Preoperatiivisen fysioterapeutin ensikäynnin muuttaminen ryhmämuotoon Aiemmin toteutettiin ”perinteisesti” keskussairaalassa yhteistoimintana sairaanhoitajan kanssa = Potilaalla peräkkäiset ajat sairaanhoitajalle ja fysioterapeutille noin 2 viikkoa ennen leikkausta Normaalin toiminnan aikana vuonna 2013 n. 30 potilasta/ viikko Tämä työpanos pois osastovaiheen p. o. fysioterapiasta Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

 Uusi toimintatapa ryhmämuotoisena aloitettiin 2. 1. 2013 3 kuukauden kokeiluna asiakaspalautteen keräämisineen Tavoitteena

Uusi toimintatapa ryhmämuotoisena aloitettiin 2. 1. 2013 3 kuukauden kokeiluna asiakaspalautteen keräämisineen Tavoitteena resurssien käytön järkeistäminen, vertaistuen antaminen ja sisällön strukturointi/ laadunparannus = sama tieto kaikille antajasta riippumatta (kaikki käyttävät samaa luentomateriaalia jonka sisältö käytiin tarkasti läpi) Toimintatapa: osaston N 2 B fysioterapeutti pitää joka maanantai ja keskiviikko klo 11. 30 – 12. 30 ryhmämuotoisen luentotilaisuuden johon asiakas ilmoittautuu leikkauskutsukirjeen mukana menevän ohjeen mukaan. Myös omaiset/ ystävät tervetulleita tilaisuuteen. Tarjotaan aina luennon jälkeen myös tilaisuus kysyä mieltä painavia asioita yksityisesti. Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Pääosa sisällöstä keskittyy tiedon antamiseen leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta aikatauluineen, avuntarpeineen ja erityisesti asiakkaan omasta

Pääosa sisällöstä keskittyy tiedon antamiseen leikkauksen jälkeisestä kuntoutumisesta aikatauluineen, avuntarpeineen ja erityisesti asiakkaan omasta aktiivisesta roolista parhaan mahdollisen leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Luentopohja noudattaa asiakkaalle kotiin mennyttä kirjallista ohjevihkoa jota käytetään sairaalassakin p. o. Kokemukset 3/2013 erittäin positiivisia; potilaiden palaute 100 % myönteistä, sairaanhoitaja tyytyväinen työnkuvansa selkeytymiseen, fysioterapeutit tyytyväisiä kun osastotyö rauhoittunut -> toiminta vakinaistettiin Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

PLUSSAT: strukturoitu rakenne, vertaistuki, työn mielekkyyden lisääntyminen, työajan vapautuminen osastopotilaiden fysioterapiaan, erittäin hyvä asiakaspalaute

PLUSSAT: strukturoitu rakenne, vertaistuki, työn mielekkyyden lisääntyminen, työajan vapautuminen osastopotilaiden fysioterapiaan, erittäin hyvä asiakaspalaute MIINUKSET: kaikki potilaat eivät osallistu ryhmään (osa kyllä jo aiemmin proteesileikkauksessa olleita potilaita) -> Tietoa annetaan I p. o päivänä osastolla yksilöllisesti näissä tapauksissa. Kirjallinen ohjevihko kaikille kuitenkin menee jo kutsukirjeen mukana. Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Ensitietoluentojen aloittaminen Ollut haaveena jo vuosia Ajankohtaisuus erityisesti fysioterapian osalta korostunut ryhmämuotoisen ensikäynnin aloittamisen

Ensitietoluentojen aloittaminen Ollut haaveena jo vuosia Ajankohtaisuus erityisesti fysioterapian osalta korostunut ryhmämuotoisen ensikäynnin aloittamisen jälkeen (koska kaikki eivät siihen osallistu) ja ERITYISESTI hoitoaikojen lyhentymisestä johtuvan potilaiden sitoutumisen tärkeyden korostumisesta Tavoitteena myös lisätä entisestään kotiutuvien osuutta Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Aloitettiin 9/2013 Toteutetaan kerran kuukaudessa keskussairaalan tiloissa Kesto 2 tuntia sisältäen ortopedin, anestesialääkärin, fysioterapeutin,

Aloitettiin 9/2013 Toteutetaan kerran kuukaudessa keskussairaalan tiloissa Kesto 2 tuntia sisältäen ortopedin, anestesialääkärin, fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja nivelpiirin edustajan osuuden. Ensitietoluennot kohdennettu sekä polvi- että lonkkaproteesipotilaille. Tieto seuraavien kuukausien ensitietoluentopäivistä annetaan potilaalle kirjallisena leikkausjonoon laitto vaiheessa. Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Ensitietoluennon fysioterapeutin osuudessa (30 min) korostuu jonotusvaiheen aikaiset mahdollisuudet vaikuttaa omien valmiuksien parantamiseen leikkauksesta

Ensitietoluennon fysioterapeutin osuudessa (30 min) korostuu jonotusvaiheen aikaiset mahdollisuudet vaikuttaa omien valmiuksien parantamiseen leikkauksesta toipumisessa eli ohjataan lihasvoimaa parantavia liikkeitä sekä venytysliikkeitä mahdollisten kontraktuurien vähentämiseksi (video), apuvälineiden käyttöä ja rohkaistaan kivuttomiin liikuntaharrastuksiin sekä ohjataan kiinnittämään huomiota kodin tekijöihin, leikkauksen jälkeiseen avunsaantitarpeeseen/ mahdollisuuksiin sekä erityisesti korostetaan asiakkaan oman aktiivisuuden merkitystä kuntoutumisessaan leikkauksen jälkeen. SITOUTUMINEN Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015

Yhteenveto Uudistuksista haaveileminen kannattaa ja johtaa toteutuessaan useimmiten huomattaviin parannuksiin Pilotointi/ koeaika kannattaa ->

Yhteenveto Uudistuksista haaveileminen kannattaa ja johtaa toteutuessaan useimmiten huomattaviin parannuksiin Pilotointi/ koeaika kannattaa -> aina voi tarvittaessa palata takaisin vanhaan. Meillä ei ole tähän ollut tarvetta yhdessäkään uudistuksessa Uudistukset tarvitsevat ahkeran ja joskus päätä seinäänkin lyövän veturin; esim. me yhdysjäsenet olemme hyviä uudistusten alulle laittajia tai ainakin moottoreita Terhi Lahti-Myllymäki Tt. M, ft Satks 9. 1. 2015