Tek Res Mustafa PERZ RIHTLARI YARDIMCI ZGLERLE GSTERME

  • Slides: 12
Download presentation
Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHTLARI YARDIMCI ÇİZGİLERLE GÖSTERME: Kesitte döşemeler gösterildikten sonra bu iki

Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHTLARI YARDIMCI ÇİZGİLERLE GÖSTERME: Kesitte döşemeler gösterildikten sonra bu iki döşeme arasında kalan merdivenin rıht yükseklikleri yardımcı çizgiler çizilerek gösterilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHTLARIN ÇİZİMİ: Merdiven kesiti birkaç kademede çıkarılır. İlki kesit çizgisinin

Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHTLARIN ÇİZİMİ: Merdiven kesiti birkaç kademede çıkarılır. İlki kesit çizgisinin merdiven kolunu kestiği noktaları taşıyarak kesitte rıht yükseklikleri çizilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ BASAMAKLARIN GENİŞLİK ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ: Çizilen rıht yükseklik çizgileri arasına basamakların

Tek. Res. Mustafa PERİZ BASAMAKLARIN GENİŞLİK ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ: Çizilen rıht yükseklik çizgileri arasına basamakların genişlik çizgileri çizilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ MERDİVEN KOLUNUN BETON KALINLIĞININ ÇİZİMİ: Merdiven kolunun beton kalınlığı çizilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ MERDİVEN KOLUNUN BETON KALINLIĞININ ÇİZİMİ: Merdiven kolunun beton kalınlığı çizilir. Bunun için her rıhtın alt köşesinden (~ 45 derecelik açıyla) 10 -15 cm beton kalınlığı işaretlenir ve bu noktalardan geçen bir eğri çizgi ile gösterilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHT YÜKSEKLİKLERİNİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ: Arkada görünüş olarak kalan, merdiven kovası

Tek. Res. Mustafa PERİZ RIHT YÜKSEKLİKLERİNİN GÖRÜNÜŞLERİNİN ÇİZİMİ: Arkada görünüş olarak kalan, merdiven kovası kenarındaki basamakların rıht yükseklikleri plandan taşınarak çizilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ MERDİVEN KOLU BETON KALINLIĞI GÖRÜNÜŞÜNÜN ÇİZİMİ: Merdiven kovası kenarında, arkada

Tek. Res. Mustafa PERİZ MERDİVEN KOLU BETON KALINLIĞI GÖRÜNÜŞÜNÜN ÇİZİMİ: Merdiven kovası kenarında, arkada kalan merdiven kolunun beton kalınlığı daha önce anlatıldığı gibi ama görünüş olarak çizilir. Tek fark merdiven kolu beton kalınlığı üst taraflarda tam görünürken kat yüksekliğinin ortasına doğru incelir ve ortada sıfırlanır.

Tek. Res. Mustafa PERİZ BASAMAK ALIN ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ: Merdiveni alınlarının bitiş çizgileri plandan taşınarak

Tek. Res. Mustafa PERİZ BASAMAK ALIN ÇİZGİLERİNİN ÇİZİMİ: Merdiveni alınlarının bitiş çizgileri plandan taşınarak görünüş olarak çizilir.

Tek. Res. Mustafa PERİZ KORKULUĞUN ÇİZİMİ: Korkuluğun düz kolunun ve kavisli kısmının başlangıç -

Tek. Res. Mustafa PERİZ KORKULUĞUN ÇİZİMİ: Korkuluğun düz kolunun ve kavisli kısmının başlangıç - bitiş noktaları plandan yardımcı çizgiler taşınarak çizilir. Korkuluk yüksekliği 90 cm. dir. Biz burada en basit şekilde gösterdik fakat gerçekte korkuluğu meydana getiren ara elemanlar arası emniyet açısından ( küçük çocukların düşmemesi için)1015 cm olmalıdır.

Tek. Res. Mustafa PERİZ L PENCERENİN ÇİZİMİ: Pencereyi kiriş altına yapacaksak penceremizin alt kenarının

Tek. Res. Mustafa PERİZ L PENCERENİN ÇİZİMİ: Pencereyi kiriş altına yapacaksak penceremizin alt kenarının zeminden yüksekliğini hesaplamamız gerekir. Basitçe plandan bakarız, çizdiğimiz pencere hangi rıhtın üzerine geliyorsa, rıht adeti ile rıht yüksekliği çarpılır ve 10 - 15 cm pencerenin sudan etkilenmemesi için mesafe ilave edilir. Buradaki penceremizin zeminden kaç cm yüksekliğinde olacağını hesaplayalım. Penceremiz planda 10. basamak üzerinde olduğundan Penceremizin zeminden yüksekliği L = ( 10 x 16 ) + 10 = 170 cm

Tek. Res. Mustafa PERİZ PENCERENİN ÇİZİMİ: Pencereyi kiriş üstüne çizmekte imalat açısından herhangi bir

Tek. Res. Mustafa PERİZ PENCERENİN ÇİZİMİ: Pencereyi kiriş üstüne çizmekte imalat açısından herhangi bir problem yoktur. . Pencereyi kiriş altına veya üstüne çizmenin dezavantajları Kiriş üstüne yapılan pencerenin temizlik sırasında ulaşılması zor olur fakat kiriş altına yapılan pencerenin de kırılma riski fazla olur ayrıca pencere ebatları kirişle merdiven kolu arsında sınırlıdır.

Tek. Res. Mustafa PERİZ ÇİZİMDE EN SON YAPILACAKLAR: Ölçümlendirmeler yapılır, kesit adı, ölçeği, kotlar

Tek. Res. Mustafa PERİZ ÇİZİMDE EN SON YAPILACAKLAR: Ölçümlendirmeler yapılır, kesit adı, ölçeği, kotlar yazılır, taramalar yapılır

ÇİZİMİN SON HALİ Tek. Res. Mustafa PERİZ

ÇİZİMİN SON HALİ Tek. Res. Mustafa PERİZ