Tehnologije znanja Tehnologija znanja Je katerakoli tehnologija s

  • Slides: 19
Download presentation
Tehnologije znanja

Tehnologije znanja

Tehnologija znanja Je katerakoli tehnologija, s katero si lahko pomagamo pri delu z znanjem:

Tehnologija znanja Je katerakoli tehnologija, s katero si lahko pomagamo pri delu z znanjem: od najpreprostejše (npr. papir in svinčnik) do sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT)

DRUŽBENI RAZVOJ Industrijska družba Postindustrijska družba Informacijska družba Družba znanja

DRUŽBENI RAZVOJ Industrijska družba Postindustrijska družba Informacijska družba Družba znanja

INFORMACIJSKA DRUŽBA Informacije so OSNOVNI VIRI POSLOVANJA –Pomembno: Biti “on-line” mobilnost –Elektronsko poslovanje –Digitalna

INFORMACIJSKA DRUŽBA Informacije so OSNOVNI VIRI POSLOVANJA –Pomembno: Biti “on-line” mobilnost –Elektronsko poslovanje –Digitalna ekonomija

DRUŽBA ZNANJA vrednost ODLOČANJE ZNANJE INFORMACIJE PODATKI količina

DRUŽBA ZNANJA vrednost ODLOČANJE ZNANJE INFORMACIJE PODATKI količina

OD PODATKOV DO ZNANJA Poudarek Razlaga Področje uporabe rač. ZNANJE Organizacija podatkov INFORMACIJE Shranjevanje

OD PODATKOV DO ZNANJA Poudarek Razlaga Področje uporabe rač. ZNANJE Organizacija podatkov INFORMACIJE Shranjevanje in priklic podatkov PODATKI Tehnologija Na znanju temelječi sistemi Inf. sistemi in sistemi za podporo odločanju Podatkovne baze

Primer informacijskega sistema Skladišče 3 Nabavna služba Trgovina 1 Skladišče 2 Baza podatkov Trgovina

Primer informacijskega sistema Skladišče 3 Nabavna služba Trgovina 1 Skladišče 2 Baza podatkov Trgovina 2 Skladišče 1 Finančna služba Trgovina 3

IS in sistemi za podporo odločanju l Informacijski sistem – l podatki, pripomočki in

IS in sistemi za podporo odločanju l Informacijski sistem – l podatki, pripomočki in metode, s katerimi lahko obdelamo zbrane podatke tako, da posredujemo posamezniku tiste podatke, ki jih potrebuje. Sistemi za podporo odločanju – – Olajšajo odločanje Primeri

Na znanju temelječi sistemi l l Ekspertni sistemi (ozko specializirano znanje) Umetna inteligenca –

Na znanju temelječi sistemi l l Ekspertni sistemi (ozko specializirano znanje) Umetna inteligenca – “Tako kot človek z uporabo razl. mehanskih, optičnih idr. pripomočkov presega svoje fizične omejitve, lahko na umetni inteligenci temelječi sistemi človeku pomagajo odpravljati slabosti oziroma omejitve pri naših miselnih procesih. ” A. Krapež, V. Rajkovič: Tehnologije znanja pri predmetu informatika

RAVNI UPORABE IKT 1. Računalniška pismenost

RAVNI UPORABE IKT 1. Računalniška pismenost

1. Računalniška pismenost l l Osnovno rokovanje z rač. Rač. pismen je, kdor zna

1. Računalniška pismenost l l Osnovno rokovanje z rač. Rač. pismen je, kdor zna uporabljati sodobne IKT: obvladovanje osnovnih programov za delo z datotekami, besedili, slikami…

RAVNI UPORABE IKT 2. 1. Razbremenitev pri delu Računalniška pismenost

RAVNI UPORABE IKT 2. 1. Razbremenitev pri delu Računalniška pismenost

2. Razbremenitev pri delu l l Osnovno rokovanje z računalnikom obvladamo tako dobro, da

2. Razbremenitev pri delu l l Osnovno rokovanje z računalnikom obvladamo tako dobro, da nam delo z računalnikom ne predstavlja napora Uporaba računalnika nam prinaša razbremenitev pri delu

RAVNI UPORABE IKT 3. 2. 1. Delamo nove stvari Razbremenitev pri delu Računalniška pismenost

RAVNI UPORABE IKT 3. 2. 1. Delamo nove stvari Razbremenitev pri delu Računalniška pismenost

3. Delamo nove stvari l Stvari, ki jih brez rač. nismo mogli, npr. :

3. Delamo nove stvari l Stvari, ki jih brez rač. nismo mogli, npr. : – – – Pregledovanje velikih množic podatkov širom po svetu Ustvarjanje lastnih digitalnih fotografij Naročanje potrdila o zdravstvenem zavarovanju…

RAVNI UPORABE IKT 4. 3. 2. 1. Uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja Delamo

RAVNI UPORABE IKT 4. 3. 2. 1. Uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja Delamo nove stvari Razbremenitev pri delu Računalniška

4. Uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja l l l Je najvišja raven uporabe

4. Uporaba sistemov za intenzivno uporabo znanja l l l Je najvišja raven uporabe IKT Potrebujemo ustvarjalnost Primeri: – – Ekspertni sistemi Pomoč pri odločanju Podatkovno rudarjenje Linearno programiranje ob pomoči baz podatkov…

Upravljanje z znanjem l l Tehnologije pisarniškega poslovanja Tehnologije skupinskega odločanja Tehnologije za iskanje

Upravljanje z znanjem l l Tehnologije pisarniškega poslovanja Tehnologije skupinskega odločanja Tehnologije za iskanje znanja in njegovo upravljanje Tehnologije umetne inteligence

Kako človek procesira informacije?

Kako človek procesira informacije?