Tehnologije u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske dr

  • Slides: 14
Download presentation
Tehnologije u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske dr. sc. Goran Granić, mr. sc. Mario

Tehnologije u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske dr. sc. Goran Granić, mr. sc. Mario Tot 27. FORUM: DAN ENERGIJE U HRVATSKOJ 27 th FORUM: ENERGY DAY IN CROATIA Zagreb, 16. studenog 2018. godine

Sadržaj Izazovi i prilike u razvoju energetskog sektora do 2050. godine Tehnološke opcije u

Sadržaj Izazovi i prilike u razvoju energetskog sektora do 2050. godine Tehnološke opcije u ostvarenju ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova 2

Izazovi i prilike energetske tranzicije Smanjenje emisije stakleničkih plinova za više od 80% u

Izazovi i prilike energetske tranzicije Smanjenje emisije stakleničkih plinova za više od 80% u razdoblju do 2050. godine zahtjeva duboke i ubrzane promjene na svim razinama energetskog sustava, od proizvodnje do krajnje potrošnje energije Potrebno je prepoznati, razviti i primijeniti tehnološka rješenja koja omogućuju troškovno učinkovitu tranziciju prema niskougljičnoj budućnosti uz zadržavanje sigurnosti i stabilnosti opskrbe energijom • Dekarbonizacija • Decentralizacija • Digitalizacija 3

Elementi očekivanih promjena i područja izazova/prilika 1. Povećanje energetske učinkovitosti i ušteda energije na

Elementi očekivanih promjena i područja izazova/prilika 1. Povećanje energetske učinkovitosti i ušteda energije na svim razinama • Energetska obnova fonda zgrada i izgradnja novih objekata sukladno n. ZEB zahtjevima 2. Prelazak na korištenje električne energije u velikom broju primjena • Tranzicija sektora prometa 3. Proizvodnja “čiste” električne energije • Povećanje distribuirane proizvodnje, integracija promjenjivih izvora (povećanje fleksibilnosti sustava) i vođenje sustava (napredne mreže) • OIE tehnologije, spremnici energije, napredna brojila, integriranje i automatizacija sustava 4

Tehnologije za proizvodnju električne energije • Do 2030. godine – Raste konkurentnost OIE tehnologija

Tehnologije za proizvodnju električne energije • Do 2030. godine – Raste konkurentnost OIE tehnologija (opadanje jediničnih troškova ulaganja u OIE, poboljšanje tehnologija) – Opada konkurentnost TE na fosilna goriva (porast cijene emisijskih jedinica, porast cijena goriva, blagi tehnološki razvoj) • Do 2050. godine – Pojedine OIE tehnologije postaju izrazito troškovno učinkovite i predstavljaju primarni izbor (vjetroelektrane, sunčane elektrane – PV) – Tehnologije fosilnih goriva izložene su očekivano visokim cijenama emisijskih jedinica i porastu cijene goriva • CCS tehnologija poboljšava položaj fosilnih goriva, ali je još uvijek skuplja u odnosu na OIE opciju – Nuklearna opcija postaje marginalno konkurentna, ali je područje nesigurnosti veliko (troškovi i trajanje izgradnje, veličina proizvodnih jedinica može ograničiti primjenu), potrebna je stabilna potpora društva i vlade, 5

Specifična ulaganja u OIE tehnologije • VE na kopnu i PV elektrane (velike i

Specifična ulaganja u OIE tehnologije • VE na kopnu i PV elektrane (velike i integrirane) postaju glavne opcije do 2050. godine • VE na moru i sunčane termalne elektrane ostvaruju značajan napredak u troškovima • Geotermalne elektrane su vrlo konkurente i izgradnja ovisi o raspoloživom potencijalu (potreba istraživanja) Izvor: IAE, Fraunhofer, EIHP 6

Konkurentnost tehnologija za proizvodnju električne energije 7

Konkurentnost tehnologija za proizvodnju električne energije 7

Fleksibilnost sustava • • “Konvencionalni” elektroenergetski sustav Elektroenergetski sustavi u budućnosti • Velike proizvodne

Fleksibilnost sustava • • “Konvencionalni” elektroenergetski sustav Elektroenergetski sustavi u budućnosti • Velike proizvodne jedinice udaljene od centara potrošnje • Centralno upravljani i vođeni sustavi • Ograničeno sudjelovanje kupaca/potrošača • Razvoj tržišta električne energije (burze, tržište dan-unaprijed, unutar-dnevno, tržišta pomoćnih usluga…) - Snažno povećanje udjela distribuirane proizvodnja - Povećana varijabilnost proizvodnje (vjetar i sunce) - Decentralizacija i automatizacija upravljanja i vođenja sustava - Aktivno sudjelovanje kupaca/potrošača putem energetskih zajednica i agregatora - Povećani broj sudionika na tržištu, promjena načina trgovanja Povećanje mogućnosti sustava da odgovori na povećanje ukupne varijabilnosti proizvodnje i potrošnje, koordinacija među sudionicima Načelo prava i obveze sudionika da sudjeluju u uravnoteženju vlastitih pozicija 8

Tehnologije za pružanje fleksibilnosti • • • Akumulacijske i reverzibilne hidroelektrane Plinske elektrane (fleksibilnost

Tehnologije za pružanje fleksibilnosti • • • Akumulacijske i reverzibilne hidroelektrane Plinske elektrane (fleksibilnost i sigurnost opskrbe) Namjenske baterije na razini potrošnje i sustava/mreže Fleksibilna potrošnja (električna vozila, ostala upravljiva potrošnja – napredna mjerenja, agregacija i upravljanje) Povećanje fleksibilnosti i veza prema drugim energetskim sustavima – – – • • Akumulatori topline Električni kotlovi Dizalice topline Koordinacija rada sa susjednim sustavima Unaprjeđenje sustava predviđanja proizvodnje, automatizacija vođenja sustava Razvoj tržišta i proizvoda što bližih trenutku isporuke Primjena novih digitalnih tehnologija u upravljanju i integraciji rada sustava – Mogućnost primjene “blockchain” tehnologija u trgovini električnom energijom, certificiranju zelene proizvodnje, integraciji distribuirane proizvodnje putem agregatora, vehicle charging i dr. 9

Spremnici energije (baterije) • Spremnici energije su jedna od opcija za pružanje fleksbilnosti –

Spremnici energije (baterije) • Spremnici energije su jedna od opcija za pružanje fleksbilnosti – Integracija varijabilne proizvodnje, regulacija frekvencije, uravnoteženje sustava – Pohranjivanje viška proizvodnje i korištenje u razdobljima smanjenje proizvodnje ili povećane potrošnje • Broj namjenskih mrežnih spremnika energije će se povećavati s povećanjem udjela vjetra i sunca u proizvodnji električne energije, a osobito nakon 2030. godine • Očekuje se i povećanje broja namjenskih spremnika na razini potrošnje (“iza brojila”) 10

Alternativna goriva u prometu • Nakon 2030. godine očekuje se vrlo snažan razvoj primjene

Alternativna goriva u prometu • Nakon 2030. godine očekuje se vrlo snažan razvoj primjene električne energije u svim oblicima prometa, osobito u putničkim aktivnostima • Primjena goriva bio porijekla, prirodnog plina i vodika (u dijelu putničkog i teretnog prometa) • Veliki broj elektromobila i potreba upravljanja punjenjem (smanjenje opterećenja sustava i pružanje fleksibilnosti) • Potreba razvoja infrastrukture (punionice za alternativna goriva) 11

Tehnologije i pravovremena primjena • Tehnološke opcije već su globalno raspoložive (ili se ubrzano

Tehnologije i pravovremena primjena • Tehnološke opcije već su globalno raspoložive (ili se ubrzano razvijaju) i troškovno su učinkovite • Vrlo često glavna prepreka u primjeni je brzina prilagodbe regulatornog okvira – Potrebno je omogućiti i ubrzati prelazak na nova rješenja promjenom modela tržišta (omogućiti pristup sustavu i tržištu većem broju korisnika) – Potrebno je ulagati u digitalizaciju cjelokupnog sustava, unaprjeđenje komunikacije, prikupljanje podataka sustava, automatizaciju i decentralizaciju upravljanja i vođenja 12

Tehnologije i razvoj gospodarstva • Veliki broj tehnologija koje se očekuju u primjeni do

Tehnologije i razvoj gospodarstva • Veliki broj tehnologija koje se očekuju u primjeni do 2030. i 2050. godine otvara veliki prostor za istraživanje i razvoj i za razvoj poduzetništva – Proizvodnja pojedinih komponenti i ponuda novih, integriranih sustava/rješenja za obnovljive izvore, na strani industrijskih procesa, prometa, kućanskih uređaja – Instalacija i održavanje sustava – Energetska obnova i izgradnja novog fonda zgrada – Razvoj i primjena inovativnih digitalnih rješenja upravljanja i gospodarenja u cijelom lancu proizvodnje, prijenosa/transporta, distribucije i potrošnje energije 13

Hvala na pozornosti! www. eihp. hr

Hvala na pozornosti! www. eihp. hr