Technolegau datblygol mewn TGCh defnyddiau busnes Trosolwg ar

  • Slides: 7
Download presentation
Technolegau datblygol mewn TGCh – defnyddiau busnes Trosolwg ar chwe thechnoleg ddatblygol Ffeil yr

Technolegau datblygol mewn TGCh – defnyddiau busnes Trosolwg ar chwe thechnoleg ddatblygol Ffeil yr Athro

Cwmwl Trwy rentu capasiti prosesu neu storio gan ddarparwyr gwasanaeth â gweinyddion allanol enfawr,

Cwmwl Trwy rentu capasiti prosesu neu storio gan ddarparwyr gwasanaeth â gweinyddion allanol enfawr, mae defnyddio technoleg cwmwl yn cael gwared ar gost prynu a chynnal gweinyddion mewnol ychwanegol. Mae cyfrifiannu cwmwl hefyd yn rhyddhau rhywfaint o isadeiledd presennol sefydliad, ac yn ei ryddhau ar gyfer prosiectau sy’n canolbwyntio ar arloesi a thyfu, yn hytrach na gweithrediadau o ddydd i ddydd. Mae rhentu meddalwedd y gall defnyddwyr ei defnyddio ar -lein yn hytrach na’i gosod ar eu cyfrifiaduron neu liniaduron yn lleihau costau prynu, cymorth ac uwchraddio.

Rhaglennu ar gyfer cyfrifiannu cwmwl yn unig Er bod cyfrifiannu cwmwl yn golygu y

Rhaglennu ar gyfer cyfrifiannu cwmwl yn unig Er bod cyfrifiannu cwmwl yn golygu y gall sefydliadau fanteisio ar brosesu a phŵer storio anghyfyngedig ar unwaith pan fydd angen iddynt uwchraddio eu gweithrediadau, nid yw’r rhaglenni i fanteisio’n llawn ar gyfrifiannu cwmwl wedi dal i fyny, hyd yn hyn. Ar hyn o bryd, mae datblygwyr yn trosi rhaglenni presennol i redeg ar gwmwl, yn hytrach na chreu mathau newydd o raglenni a all weithio yn yr amgylchedd cwmwl yn unig.

Cymdeithasol Mae rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, fel Facebook a Twitter, wedi’u hen sefydlu yn y

Cymdeithasol Mae rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol, fel Facebook a Twitter, wedi’u hen sefydlu yn y sector defnyddwyr. Erbyn hyn, mae’r rhwydweithiau hyn yn datblygu’n offer busnes grymus ar gyfer cymwysiadau fel marchnata, rheoli’r berthynas â chwsmeriaid, cydweithio, recriwtio a datblygu cynnyrch.

Symudol Mae lansio llechi cyfrifiadurol a ffonau clyfar mwyfwy pwerus yn gwneud gweithio symudol

Symudol Mae lansio llechi cyfrifiadurol a ffonau clyfar mwyfwy pwerus yn gwneud gweithio symudol yn duedd ddatblygol gref. Wrth i reolwyr TG ddatblygu datrysiadau diogelwch o gryfder menter ar gyfer y dyfeisiau hyn, mae sefydliadau yn caniatáu i weithwyr eu defnyddio i fanteisio ar ddata a rhaglenni corfforaethol. Mae ffonau clyfar yn dechrau cynnwys delweddaeth 3 D. Mae meddalwedd arbennig yn trosi delweddau o 2 D ac yn galluogi defnyddwyr i’w gweld heb fod angen sbectol arbennig. Meddyliwch am y Nintendo 3 DS.

Chwilio Mae maint y data o gyfryngau cymdeithasol yn creu her i ddarparwyr peiriannau

Chwilio Mae maint y data o gyfryngau cymdeithasol yn creu her i ddarparwyr peiriannau chwilio a defnyddwyr. Gall data o rwydweithiau cymdeithasol, blogiau a chyflenwadau newyddion ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i gwmnïau, sy’n eu helpu i amlygu a monitro tueddiadau ac agweddau. Y broblem yw sut i gategoreiddio a graddio’r wybodaeth honno tra mae’n ffres ac yn ddefnyddiol. Mae datblygwyr yn gweithio ar dechnegau chwilio amser real i oresgyn yr her honno a gwneud cyfryngau cymdeithasol yn ddefnyddiol ar gyfer ymchwil.

Dadansoddeg Mae chwilio am fwy o fewnwelediad busnes o’r swm dirfawr o ddata sydd

Dadansoddeg Mae chwilio am fwy o fewnwelediad busnes o’r swm dirfawr o ddata sydd ar gael yn creu diddordeb mewn dadansoddeg; mewn geiriau eraill, beth allai’r holl ddata hwn ei olygu? Mae cyfrifiannu cwmwl yn rhoi’r gallu i sefydliadau gasglu, storio a dosbarthu mwy o ddata. Bydd defnyddio dadansoddeg yn galluogi sefydliadau i wahaniaethu eu hunain trwy greu mwy o werth o’r data hwnnw. Mae dadansoddeg yn helpu sefydliadau i ddatblygu dealltwriaeth fanylach o anghenion cwsmeriaid, gan eu galluogi i ddatblygu atebion sy’n canolbwyntio ar y cwsmer a gwella manwl gywirdeb cyfathrebiadau marchnata. Gall y gallu hwnnw gyflymu twf refeniw a gwella proffidioldeb.