Tda Hmyz Tda Hmyz nejpoetnj tda ivoich vech

  • Slides: 11
Download presentation
Třída - Hmyz

Třída - Hmyz

Třída: Hmyz - nejpočetnější třída živočichů – ¾ všech živočichů - převážně suchozemští -

Třída: Hmyz - nejpočetnější třída živočichů – ¾ všech živočichů - převážně suchozemští - někteří – larvy ve vodním prostředí (vážky, jepice, …) - druhy – hospodářsky významné, škůdci, paraziti - tělo – hlava, hruď, zadeček - končetiny – 3 páry (na hrudi), článkované - na hlavě – tykadla (čich, hmat), oči (jednoduché, složené) - na hrudi – 3 páry končetin, 2 páry křídel

Třída: Hmyz - ústní ústrojí: - kousací, bodavě-sací, lízací, . . .

Třída: Hmyz - ústní ústrojí: - kousací, bodavě-sací, lízací, . . .

Třída: Hmyz - končetiny: - kráčivé, hrabavé, skákací, . . .

Třída: Hmyz - končetiny: - kráčivé, hrabavé, skákací, . . .

Třída: Hmyz Rozmnožování - oddělené pohlaví, dospělec = imago hmyz s proměnou nedokonalou vajíčko

Třída: Hmyz Rozmnožování - oddělené pohlaví, dospělec = imago hmyz s proměnou nedokonalou vajíčko – larva (nymfa) - dospělec hmyz s proměnou dokonalou vajíč

Třída: Hmyz Trávicí soustava - ústní ústrojí – hltan – jícen – medový váček

Třída: Hmyz Trávicí soustava - ústní ústrojí – hltan – jícen – medový váček (včely) – žalud Cévní soustava - otevřená - trubicovité srdce - krvomíza – není červená, rozvádí jen živiny, kyslík ne

Třída: Hmyz Dýchací soustava - vzdušnice – rozvádějí kyslík po celém těle a odvádějí

Třída: Hmyz Dýchací soustava - vzdušnice – rozvádějí kyslík po celém těle a odvádějí oxid - dýchací otvory – na hrudi a zadečku Vylučovací soustava - stejná jako u pavouků – dlouhé trubičky – ústí do střeva

Třída: Hmyz Nervová soustava - uzlinová – 2 hlavové uzliny, nervová vlákna na břišní

Třída: Hmyz Nervová soustava - uzlinová – 2 hlavové uzliny, nervová vlákna na břišní straně - smysly: - zrak – 3 jednoduchá očka – orientace v prostoru - složené oči – pohyb, světlo x tma - čich, hmat - tykadla

Třída: Hmyz Žihadlo: - používají k ochraně - spojeno s jedovou žlázou - na

Třída: Hmyz Žihadlo: - používají k ochraně - spojeno s jedovou žlázou - na zadečku - včely – na konci žihadla mají háček - vosy – rovné žihadlo

Třída: Hmyz

Třída: Hmyz

Třída: Hmyz Dorozumívání: - na velkou dálku - zvukem - cvrček, saranče – samečkové

Třída: Hmyz Dorozumívání: - na velkou dálku - zvukem - cvrček, saranče – samečkové - komár – samička - pachem – samičky vylučují feromony