Tcniques de representaci grfica Mc GrawHill Tcniques de

  • Slides: 12
Download presentation
Tècniques de representació gràfica © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Dibuix tècnic Representació molt precisa, exacta i objectiva d’objectes seguint

Tècniques de representació gràfica Dibuix tècnic Representació molt precisa, exacta i objectiva d’objectes seguint tot un conjunt de normes internacionals. © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Esbós És un dibuix a mà alçada amb una precisió

Tècniques de representació gràfica Esbós És un dibuix a mà alçada amb una precisió “relativa” amb l’objectiu de fer-nos una idea inicial de l’objecte que volem dissenyar posteriorment. Esbossos Croquis Plànol Esbós per a un vestit © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Croquis Són dibuixos fets a mà alçada, però, a diferència

Tècniques de representació gràfica Croquis Són dibuixos fets a mà alçada, però, a diferència de l’esbós, els croquis sí que segueixen unes normes bàsiques. Esbossos Croquis Plànol Croquis d’unes cadires © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Plànol És un dibuix fet amb l’ajut d’estris de dibuix,

Tècniques de representació gràfica Plànol És un dibuix fet amb l’ajut d’estris de dibuix, de manera proporcional a les mides reals i amb un grau de perfecció elevat. Esbossos Croquis Plànol © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Les dimensions Tot objecte té tres dimensions: • Alçària. •

Tècniques de representació gràfica Les dimensions Tot objecte té tres dimensions: • Alçària. • Amplària. • Llargària o profunditat. Però, com que el paper només té les dues primeres dimensions, per poder representar la profunditat, hem de fer servir el dibuix en perspectiva o 3 D. Perspectiva o 3 D © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Sistema de projeccions Consisteix a projectar les arestes d’una peça

Tècniques de representació gràfica Sistema de projeccions Consisteix a projectar les arestes d’una peça sobre el plànol, en funció del costat sobre el qual s’observa l’objecte. video Sistema de projeccions © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Suport: el paper És el suport més comú en dibuix

Tècniques de representació gràfica Suport: el paper És el suport més comú en dibuix tècnic. Hi ha 3 característiques importants que s’han de tenir en compte a l’hora de seleccionar el paper: • • • Format normalitzat. Gramatge. Acabat. Formats normalitzats © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica El llapis Estri fonamental per dibuixar. La característica més important

Tècniques de representació gràfica El llapis Estri fonamental per dibuixar. La característica més important és la duresa de la mina, que pot ser dura, mitjana i tova. Duresa Codi número Codi lletres Usos Tova 0, 1 2 B, 3 B, 4 B Per al dibuix artístic. Línies gruixudes i fosques. Fàcil d’esborrar. Embruta el paper quan es passa per damunt. Mitjana 2, 3 B, BH Per fer dibuixos a mà alçada o resseguir les arestes en acabar un dibuix a llapis. Dura 4, 5 F, H, 2 H, 3 H, 4 H Per dibuixar amb el escaires. Línies primes i clares. Queden marques quan s’esborra. © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Altres estris Els retoladors tècnics El regle graduat La goma

Tècniques de representació gràfica Altres estris Els retoladors tècnics El regle graduat La goma d’esborrar El transportador © Mc. Graw-Hill El compàs El joc d’escaires

Tècniques de representació gràfica L’acotament Acotar és indicar de manera normalitzada les dimensions d’un

Tècniques de representació gràfica L’acotament Acotar és indicar de manera normalitzada les dimensions d’un objecte per mitjà de xifres, línies i símbols. © Mc. Graw-Hill

Tècniques de representació gràfica Les escales Ens indiquen quantes vegades el dibuix s’ha reduït

Tècniques de representació gràfica Les escales Ens indiquen quantes vegades el dibuix s’ha reduït o s’ha ampliat pel que fa a les mides reals, és a dir, n’hi ha de: • • • Reducció. Ampliació. Natural (en cas que no hi hagi alteració de les mides). Escala de reducció Escala natural Escala d’ampliació © Mc. Graw-Hill E =1: 2 E= 2: 1