Tartu likool Klli Kori Leo Siiman Meelis Brikker

  • Slides: 11
Download presentation
Tartu Ülikool Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Tartu Ülikool Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker

Mida teame? • Mis on rakuhingamine? • Kus rakuhingamine toimub? • Kuhu salvestatakse rakuhingamisel

Mida teame? • Mis on rakuhingamine? • Kus rakuhingamine toimub? • Kuhu salvestatakse rakuhingamisel tekkinud energia? • Kui palju ATP molekule saab sünteesida rakuhingamisel? Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 2

Mida teada saame? • Millest koosnevad ATP ja ADP molekulid? • Kuidas toimub ATP

Mida teada saame? • Millest koosnevad ATP ja ADP molekulid? • Kuidas toimub ATP lagunemine? • Kuidas toimub ATP süntees? Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 3

Bioenergeetilised ühendid • Väiksed orgaanilised ühendid, mis osalevad keemilise energia salvestamisel ja ülekandel organismides

Bioenergeetilised ühendid • Väiksed orgaanilised ühendid, mis osalevad keemilise energia salvestamisel ja ülekandel organismides toimuvates reaktsioonides. • Näiteks: ATP, NADP. • ATP on universaalne bioloogilise energia kandja. Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 4

ATP struktuur • ATP ehk adenosiintrifosfaat adeniin 3 fosfaatrühma riboos Külli Kori, Leo Siiman,

ATP struktuur • ATP ehk adenosiintrifosfaat adeniin 3 fosfaatrühma riboos Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 5

ADP struktuur • ADP ehk adenosiindifosfaat adeniin 2 fosfaatrühma riboos Külli Kori, Leo Siiman,

ADP struktuur • ADP ehk adenosiindifosfaat adeniin 2 fosfaatrühma riboos Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 6

ATP lagunemine • ATP lagunemisel katkeb side ühe fosfaatrühmaga ATP + H 2 O

ATP lagunemine • ATP lagunemisel katkeb side ühe fosfaatrühmaga ATP + H 2 O ADP + Pi energia • ATP lagunemisel vabaneb 30, 5 k. J/mol (7, 3 kcal) energiat Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 7 ATP 507 g ADP 427 g 1 mool 7, 3 kcal 1 mool + Pi

ATP lagunemine Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 8

ATP lagunemine Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 8

ATP süntees • ATP toodetakse mitokondri või kloroplasti tülakoidi membraanis asuva valgu ATP süntaasi

ATP süntees • ATP toodetakse mitokondri või kloroplasti tülakoidi membraanis asuva valgu ATP süntaasi abil • ATP süntaasi paneb tööle H+ kontsentratsiooni erinevus kahel pool membraani Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 9

ATP süntees • H+ liikumisel läbi raku membraani vabaneb 18, 8 k. J (4,

ATP süntees • H+ liikumisel läbi raku membraani vabaneb 18, 8 k. J (4, 5 kcal) energiat • Mooli ATP sünteesiks kasutatakse 3 mooli H+ liikumisel vabanenud energiat (osa energiast hajub soojusena) Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 10

Kokkuvõte • ATP on universaalne bioloogiline energia kandja, mis koosneb adeniinist, riboosist ja fosfaatrühmadest

Kokkuvõte • ATP on universaalne bioloogiline energia kandja, mis koosneb adeniinist, riboosist ja fosfaatrühmadest • ATP lagunemisel katkeb side fosfaatrühmade vahel ja vabaneb energia • ATP süntees toimub ATP süntaasi abil, mille paneb tööle H+ kontsentratsioonide erinevus kahel pool membraani Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker 11