Tartalom Az atom felptse Az atom elektronszerkezete A

  • Slides: 33
Download presentation
Tartalom • • • Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete A molekula és ion

Tartalom • • • Az atom felépítése Az atom elektronszerkezete A molekula és ion fogalma anyagi rendszerek felosztása (periódusos rendszer)

Az atom • Az atomok a kémiailag legegyszerűbb részecskék • A szokásos kémiai folyamatokban

Az atom • Az atomok a kémiailag legegyszerűbb részecskék • A szokásos kémiai folyamatokban nem alakulnak át egymássá. • A kémiai reakció során az anyag atomjai átrendeződnek és így egy másik fajta anyag jön létre.

John Dalton (1766 -1844)

John Dalton (1766 -1844)

Az atom felépítése - proton(ok) - neutronok - elektronok

Az atom felépítése - proton(ok) - neutronok - elektronok

Atommag: Protonok+neutronok Rendszám (Z): Protonok száma Neutronok száma (N) Tömegszám (A)= Z+ N

Atommag: Protonok+neutronok Rendszám (Z): Protonok száma Neutronok száma (N) Tömegszám (A)= Z+ N

Izotópok: rendszám azonos, tömegszám különböző hasonló kémiai tulajdonság

Izotópok: rendszám azonos, tömegszám különböző hasonló kémiai tulajdonság

A hidrogén izotópjai

A hidrogén izotópjai

Izotópok gyakorlati alkalmazása - izotópos nyomjelzés

Izotópok gyakorlati alkalmazása - izotópos nyomjelzés

Hevesy György (1885 -1966) a radioaktív izotóp nyomjelzés módszerének megalkotója. Munkáját 1913 -ban kémiai

Hevesy György (1885 -1966) a radioaktív izotóp nyomjelzés módszerének megalkotója. Munkáját 1913 -ban kémiai Nobel-díjjal ismerték el.

- Rákos betegségek gyógyítása 60 Co izotóppal - Kormeghatározás 14 C izotóppal

- Rákos betegségek gyógyítása 60 Co izotóppal - Kormeghatározás 14 C izotóppal

 • Radioaktív anyagok - Az atommag nem stabilis. Nagy energiájú radioaktív sugárzás közben

• Radioaktív anyagok - Az atommag nem stabilis. Nagy energiájú radioaktív sugárzás közben felbomlik. (Ez már nem kémiai reakció)

Radioaktív sugárzás fajtái • • • Alfa-bomlás során az atommagból pozitív részecskék (He 2+

Radioaktív sugárzás fajtái • • • Alfa-bomlás során az atommagból pozitív részecskék (He 2+ ionok) válnak ki. Béta-bomlás során az atommagban neutronból lesz proton, elektron kibocsátása közben. Így a béta-sugárzás valójában elektronsugárzás. Gamma-bomlás során energia távozik nagy energiájú fotonként. Az előbbiek kísérő jelensége szokott lenni. A gamma sugárzásnak nincs töltése

 • Minden esetben veszélyesek-e a radioaktív anyagok? • Fajlagos aktivitás > 70 k.

• Minden esetben veszélyesek-e a radioaktív anyagok? • Fajlagos aktivitás > 70 k. Bq/kg. (Bequerel) • Egységnyi tömegű mintában 1 másodperc alatt végbemenő bomlások száma. • Mit jelent az, hogy K-40 fajlagos aktivitása 30, 4 Bq/g? • A természetes urán fajlagos aktivitása: 2, 54*104 Bq/g. Veszélyes anyagnak számít-e?

Az atom elektronszerkezete • Elektronhéj: Az atommagtól adott távolságban lévő elektronok összessége • Vegyérték

Az atom elektronszerkezete • Elektronhéj: Az atommagtól adott távolságban lévő elektronok összessége • Vegyérték elektronok: A külső le nem zárt elektronhéjon (ritkábban a belső, telítetlen alhéjokon) lévő elektronok.

 • Lewis féle elektronszerkezet:

• Lewis féle elektronszerkezet:

Oktett szabály • Az atomok arra törekszenek, hogy a vegyértékhéjukon nyolc elektron legyen. A

Oktett szabály • Az atomok arra törekszenek, hogy a vegyértékhéjukon nyolc elektron legyen. A kötéseket ennek megfelelően alakítják ki. Korlátai: Az átmeneti fémekre és egyes nemfémes vegyületekre nem alkalmazható. Pl. : SF 6

 • Hány vegyérték elektronja van a következő elemeknek? Rajzoljuk fel a Lewis elektronszerkezetüket!

• Hány vegyérték elektronja van a következő elemeknek? Rajzoljuk fel a Lewis elektronszerkezetüket! O, N, C, Mg, K, Cl, F, Ne Ezek az elemek, hogyan érhetik el a stabilis szerkezetet?

molekula • Pl. : H 2 O • Molekula: Két vagy több azonos vagy

molekula • Pl. : H 2 O • Molekula: Két vagy több azonos vagy különböző atomból álló részecske melyben az atomok elsőrendű kémiai kötéssel (kovalens kötéssel)kapcsolódnak egymáshoz.

ion: • Pl. Na+, NH 4+ • Ion: Elektromos töltéssel rendelkező atom vagy molekula

ion: • Pl. Na+, NH 4+ • Ion: Elektromos töltéssel rendelkező atom vagy molekula

Mól, moláris tömeg Mól: Az anyagmennyiség mértékegysége - molnyi mennyiségű anyag 6*1023 db részecskét

Mól, moláris tömeg Mól: Az anyagmennyiség mértékegysége - molnyi mennyiségű anyag 6*1023 db részecskét tartalmaz Moláris tömeg: Molnyi mennyiségű anyag tömege

Mengyelejev 1856

Mengyelejev 1856

Elemek elektronegativitása

Elemek elektronegativitása

Relatív atomtömeg: • Egy dimenzió nélküli mennyiség • Egy elem atomjának a tömegét egy

Relatív atomtömeg: • Egy dimenzió nélküli mennyiség • Egy elem atomjának a tömegét egy standardhez viszonyítja • Ez a standard a 12 C 1/12 része, ezt atom tömegegységnek (ATE) is nevezik. • Meghatározásakor figyelembe veszik az elem természetes izotóp összetételét.

Lehet-e törtszám a rendszám, a tömegszám vagy a relatív atomtömeg?

Lehet-e törtszám a rendszám, a tömegszám vagy a relatív atomtömeg?