Tarpeet Shkiset ratkaisut osaamisen arviointiin Shkisten tenttien kehittminen

  • Slides: 5
Download presentation
Tarpeet • Sähköiset ratkaisut osaamisen arviointiin – Sähköisten tenttien kehittäminen (teoria) • Jatkuva arviointi

Tarpeet • Sähköiset ratkaisut osaamisen arviointiin – Sähköisten tenttien kehittäminen (teoria) • Jatkuva arviointi Voisiko tentin aikana saada jo palautetta Oppimispelit - palautetta tulee kokoajan pelin edetessä "Tenttiminen kurssin aikana", varsinaisen tentin painoarvo on pieni Ohjaavat direktiivit sairaanhoitajakoulutuksessa, jatkuva arviointi sujuvoittamaan opiskeluajan lyhentyminen, työnhaku – Kehittävä palaute – Opiskelijoille muodostuu hiljalleen osaamisprofiii – – • Itsearvioinnin kehittäminen – Vertaisarviointi – Opettajan palaute • Analytiikka

Tarpeet • Autenttiset työkalut tenteissä/arvioinnin aikana – Eri menetelmien yhdistäminen samaan toimintaympäristöön • Automaattinen

Tarpeet • Autenttiset työkalut tenteissä/arvioinnin aikana – Eri menetelmien yhdistäminen samaan toimintaympäristöön • Automaattinen arviointi – Simulaatioiden arviointi • Tietojärjestelmien yhteentoimiminen – EXAM ei keskustele käytetyn järjestelmän kanssa • Monipuoliset arivointikäytännöt, erilaiset tentit – Salissa, kotona, oma kone, annettu kone… Yksi ratkaisu ei sovi kaikille – Jatkuva kehitys – uusia arviointitapoja

Keinot • Hyvien käytäntöjen kerääminen korkeakoulujen välillä • Hankkeiden yhteistyö, monet hankkeet hyötyisivät toistensa

Keinot • Hyvien käytäntöjen kerääminen korkeakoulujen välillä • Hankkeiden yhteistyö, monet hankkeet hyötyisivät toistensa kokemuksista heti alkuvaiheessa – Yhtenäisyyksien etsiminen • Teknisten ratkaisujen kehittäminen • Ruohonjuuritaso mukaan tarpeiden kartoittamiseen ja osallistumaan tarpeisiin vastaamiseksi • Eri menetelmät osaamisen osoittamiseen • Arvioinnin tapojen laajentaminen – Osaamisen kuvaaminen

Hyödyt • Opiskelija – Automaattista palautetta – Välitön palaute reaaliajassa – Automaattinen arviointi tukee

Hyödyt • Opiskelija – Automaattista palautetta – Välitön palaute reaaliajassa – Automaattinen arviointi tukee uudelleen kokeilemista – "Kokeilen niin pitkään kuin onnistun" • Opiskelijat haluavat kokeilla ja onnistua • Opettajat ja muut arviointiin osallistuvat – Työkuorman pienentäminen • Viime kädessä SH-arviointi-hankkeen parissa hyötyjä on potilas, joka saa parempaa hoitoa

Toimijat • Opiskelijat – Opinnäytetyöt, opiskelijat itse ideoi ratkaisuja – Integroiminen osaksi opintojaksoja –

Toimijat • Opiskelijat – Opinnäytetyöt, opiskelijat itse ideoi ratkaisuja – Integroiminen osaksi opintojaksoja – Voisiko opiskelijan yhä tiiviimmin kiinnittää hankkeisiin – mukana koko hankkeen/opintojen ajan – Uusien ratkaisujen pilotointi loppukäyttäjillä – Käyttäjäkokemuksien kerääminen, korostuu ehkä hankkeiden loppuvaiheessa vielä enemmän • Opettajat • Tutkijat • Instituutionäkökulma – Johto • Työelämä – Tarve ja koulutus kohtaavat – Vuoropuhelu työpaikkojen kanssa