TALOUSARVIO 2019 Ta 2019 ja ts 2019 2020

  • Slides: 14
Download presentation
TALOUSARVIO 2019 Ta 2019 ja ts 2019 -2020 valmistelutilanne

TALOUSARVIO 2019 Ta 2019 ja ts 2019 -2020 valmistelutilanne

TA 2019 PAINOPISTEALUEET • Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen • Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön

TA 2019 PAINOPISTEALUEET • Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen • Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki • Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sotevalmistelu 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2

TALOUSARVIO 2019 INVESTOINTITARVE: • Harjavallan sairaalaosaston saneeraus (mahdollinen käyttö lähisairaala/ks: n tukiosasto) - kustannusarvio

TALOUSARVIO 2019 INVESTOINTITARVE: • Harjavallan sairaalaosaston saneeraus (mahdollinen käyttö lähisairaala/ks: n tukiosasto) - kustannusarvio 800 000 – 2 M€ - vate: n lausunto - arviointia saneerauksesta - 2019/2020 • Kiinteistön ja laitteiston tulee olla perustoimintaa mahdollistava ja tukeva sekä ajanmukainen tulevassa sotessa. • Vaikutus sote-kiinteistöön ml. sairaanhoidolliset tukipalvelut • Kiinteistöön tehty pihasaneeraukset, neuvola 2016. • Muut terveysasemat: • Nakkila uusi kiinteistö, Kokemäki saneerauksia vuositasolla (fysioterapia 2018, neuvola 2017, Eurajoki uusi kiinteistö) 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 3

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 4

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 4

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 5

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 5

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 6

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 6

28. 2. 2021 7

28. 2. 2021 7

MUUTOKSET VUODELLE 2019 • Maksuton ehkäisy kaikkiin jäsenkuntiin – Läpilaskutuksena kuntiin suoraan (mahdollisuus kunnalla

MUUTOKSET VUODELLE 2019 • Maksuton ehkäisy kaikkiin jäsenkuntiin – Läpilaskutuksena kuntiin suoraan (mahdollisuus kunnalla päättää asiasta) • • • Kuvantaminen: neuvottelut Satadiag sis. laitteiston päivittämiseen Toiminnan kehittämiseen liittyvät hankinnat teknologia (lääkärin etälaitteisto) ja sähköinen asiointi Laboratoriotoiminnan kustannusrakenteen muutos (vuokrat, ostopalvelut, henkilöstökulut jne. ) Osastohoitajatyön kohdentaminen kehitystyön koordinointiin Raportointijärjestelmä Työterveyshuolto? Vakanssilisäykset 2: Tekoja tiimi 1 vakanssilisäys (lh, fys, sh), lääkäri Palkankorotukset 2, 2% Lainsäädännön velvoittamat toimet mm. kansalliseen kuva-arkistoon liittyminen 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 8

TA 2019 • Edellä esitetyt toiminnan kehittämisen kustannukset 200 000€ + palkankorotukset. – Kunnille

TA 2019 • Edellä esitetyt toiminnan kehittämisen kustannukset 200 000€ + palkankorotukset. – Kunnille kustannussäästöjä erikoissairaanhoidosta, (mm. lastenneurologia, päivystys) kehitysvammahuolto, lasten suojelu, SHL ja VPL asumispalvelut) • Lääkärin vastaanottopalvelujen saatavuus paranee (valinnanvapaus/kilpailu) 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 9

Hallinto ja talous • Digitaalisten toimintojen laajempi käyttö mm. etäpalavereissa, koulutusten toteuttamisessa • Henkilöstön

Hallinto ja talous • Digitaalisten toimintojen laajempi käyttö mm. etäpalavereissa, koulutusten toteuttamisessa • Henkilöstön TYKY-toimintaan satsaaminen omaehtoisen harrastustoiminnan osalta: 24 000€ tyky-setelien määrän lisääminen (100 euroa/henkilö). Perusteena: vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen, henkilöstön hyvinvointiin panostaminen • SOTE tilanne: ict järjestelmät talous/hallinto osalta, kulun valvonta? • Pegasos raportointi (tietovaranto) 50 000€ • Ruoka/siivous/kiinteistö/ict tukevat ky: n perustehtävää – Laatukehittämistä – Toiminta kutakuinkin samoin kuin 2018 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 10

Avohuolto • Lääkärivastaanoton toimintaa edelleen kehitetään (tarpeettomien käyntien minimointi, uusintakäynnit, vapautuvia aikoja esim. kontrolleihin,

Avohuolto • Lääkärivastaanoton toimintaa edelleen kehitetään (tarpeettomien käyntien minimointi, uusintakäynnit, vapautuvia aikoja esim. kontrolleihin, hoitoketjujen tarkoituksenmukaisuus, yhteistoiminta asiantuntijahoitajien kanssa) • Suoravastaanoton lisääminen ? (kuntien tilanne? ) • Raportointijärjestämän on välttämättömyys toiminnan kehittämiseksi. • Etäpalveluiden kehittäminen • Psykiatrinen kiirevastaanotto • Vastaanottopalveluiden ajallinen joustavuus – oireenhoidosta -> potilaanhoitoon • Hammashoitoyksikön päivittäminen (30 000€ leasing) • Kansallisen kuva-arkistoon liittyminen 10 000€. 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 11

Koti- ja sairaalapalvelut • TEKOJA-tiimin jatkaminen. Toiminta on osoittautunut hyödylliseksi. Henkilöstömäärärahat varataan. Toimintamallin jalkauttamiseksi

Koti- ja sairaalapalvelut • TEKOJA-tiimin jatkaminen. Toiminta on osoittautunut hyödylliseksi. Henkilöstömäärärahat varataan. Toimintamallin jalkauttamiseksi tarvitaan vielä erillinen tiimi ainakin parin vuoden ajan. Toimintamalli tulee jatkumaan tulevassa SOTEssa. (Hyödyt mittavat myös vammaispalveluun/shl mukaiseen palveluun) • Harjavallan terveyskeskussairaalan osastopaikkaluku 30 vaatii riittääkseen toimivat hoitopolut vanhuspalveluiden puolella. Palvelukotiasukkaiden sairauksien hoidon prosessia on edelleen kehitettävä • Raportointijärjestämä välttämättömyys toiminnan kehittämiseksi. • Terveyskeskussairaalan saneeraus ajankohtainen. 28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 12

Erityispalvelut • Asiakaspalautteen systemaattinen kehittäminen mm. kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä työskentely • Verkostoituva perhekeskus • Terveysneuvonta

Erityispalvelut • Asiakaspalautteen systemaattinen kehittäminen mm. kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä työskentely • Verkostoituva perhekeskus • Terveysneuvonta piste (neulojenvaihto) tartuntatautilain mukaisesti (ostopalvelu) • Sosiaalipalvelut valmisteltu tiedossa olevan asiakastilanteen mukaisesti. Sosiaalipalvelut ta 2018 verraten kuntien menot pienemmät • TA 2019 versus tp: n 2017 – – 28. 2. 2021 Nakkila + 61 000€ Kokemäki +130 000€ Harvalta + 16 000€ Eurajoki +134 000€ www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 13

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 14

28. 2. 2021 www. ksthky. fi • Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 14