Tallinna tnava Tarmo Sulg valgustus Kommunaalameti juhataja asetitja

  • Slides: 16
Download presentation
Tallinna tänava. Tarmo Sulg valgustus Kommunaalameti juhataja asetäitja

Tallinna tänava. Tarmo Sulg valgustus Kommunaalameti juhataja asetäitja

Milleks valgustus? ¨ Aastas 365 päeva, 8760 tundi; ¨ Meie elukohas pimedat aega aastas

Milleks valgustus? ¨ Aastas 365 päeva, 8760 tundi; ¨ Meie elukohas pimedat aega aastas 4077 tundi; ¨ Funktsionaalsel valgustus on oluline turvalisuse seisukohalt. ¨ Kaunistusvalgustus on oluline meeleolu loomise seisukohalt.

Tallinna tänavavalgustusvõrk Valgusteid kokku 51 000 tk Õhuliine 176 km Õhukaabelliine (AMKA ) 638

Tallinna tänavavalgustusvõrk Valgusteid kokku 51 000 tk Õhuliine 176 km Õhukaabelliine (AMKA ) 638 km Maakaabelliine 822 km Tänavavalgustusposte kokku 32623 tk metallist 14873 tk raudbetoonist 12240 tk puidust 5510 tk Lülitus-jaotusseadmeid 545 tk

Tallinna tänavavalgustus Finantseerimine tuhat krooni muutus % 2007 2008 2009 89 248 93 636

Tallinna tänavavalgustus Finantseerimine tuhat krooni muutus % 2007 2008 2009 89 248 93 636 106 080 4, 9 13, 3 0, 0 2006 2007 2008 2009 41 941 45 560 48 626 51 000 8, 6 6, 7 4, 9 Valgustuspunktide arv tükki muutus % 2006

Tallinna tänavavalgustus ¨ Elektrienergia hinnatõus alates 2004. aastast on olnud 44%; ¨ 2007. aastal

Tallinna tänavavalgustus ¨ Elektrienergia hinnatõus alates 2004. aastast on olnud 44%; ¨ 2007. aastal tõusis elektrihind 5, 1% ¨ 2008. aastal tõusis elektrihind 15, 7%

Tallinna tänavavalgustus ¨ Elavhõbedalambid ja hõõglambid vahetatud säästlike gaasilahendusega lampide vastu ajavahemikul 1994 -

Tallinna tänavavalgustus ¨ Elavhõbedalambid ja hõõglambid vahetatud säästlike gaasilahendusega lampide vastu ajavahemikul 1994 - 2001: § 400 w – 250 w Peamagistraalid § 250 w – 150 w ja 100 w Jaotustänavad § 125 w – 70 w ja 50 w Kõrvaltänavad, kergliiklusteed, pargid

Linnavalgustuse tegevuskava 2006. a on kehtestatud “Tallinna välisvalgustuse suunad aastateks 2006‑ 2015” Tallinna Linnavolikogu

Linnavalgustuse tegevuskava 2006. a on kehtestatud “Tallinna välisvalgustuse suunad aastateks 2006‑ 2015” Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsus nr 330 Tutvumiseks: Tallinna õigusaktide elektrooniline register http: //tallinn. andmevara. ee/

Välisvalgustuse suunad aastateks 2006‑ 2015 Planeeritav töö Arvestuslik maksumus Osatähtsus Teevalgustuse rekonstrueerimine 272 880

Välisvalgustuse suunad aastateks 2006‑ 2015 Planeeritav töö Arvestuslik maksumus Osatähtsus Teevalgustuse rekonstrueerimine 272 880 80, 4% Pargivalgustuse rekonstrueerimine 16 900 5, 0% Vanalinna dekoratiivvalgustuse ehitus 37 000 10, 9% Skulptuuride valgustus 0, 9% 3 120 Miljööväärtuslike piirkondade valgustus 1 000 0, 3% Eriobjektide valgustuse ehitus 2, 5% 8 500 Kokku 339 400 100, 0%

TULEVIK ¨ Põlemisaja lühendamine, 1 h ~ 30 000. - krooni? ¨ Spordi- ja

TULEVIK ¨ Põlemisaja lühendamine, 1 h ~ 30 000. - krooni? ¨ Spordi- ja terviseradade väljalülitamine? ¨ Vähekasutatavate objektide valgustuse väljalülitamine ¨ Faaside väljalülitamine magistraaltänavatel? ¨ Hooldustöödes järeleandmised? ¨ Energiasäästuseadmed? ¨ LED valgustid?

LED - PILOOTPROJEKT 30. 11. 08 paigaldati Tallinnas, Jaama tänavale 18 LED valgustit võimsusega

LED - PILOOTPROJEKT 30. 11. 08 paigaldati Tallinnas, Jaama tänavale 18 LED valgustit võimsusega 112 W (tootja andmetel). LED valgusti valgusallikas koosneb neljast LED moodulist (28 valgusdioodi moodulis). Tootja: Shenzhen Bang-Bell Electronics Co. , Ltd http: //www. bbeled. com/

LED – täna või tulevikus? HPN LED 70 w 112 w(155 w) 1500 -2000

LED – täna või tulevikus? HPN LED 70 w 112 w(155 w) 1500 -2000 (max 6000) alates 5000 Valgustugevus (8 m/h) 32 lx 40 lx Valgustugevus valgustite vahel (8 m/h; vahemaa 30 m) 10 lx 13 lx Valgusviljakus (lumen/w) 6600/94, 2 10700/69 16 000 h / 4 a 50 000 h / 12 a Võimsustarve Maksumus Kasutusiga

LED – PILOOTPROJEKT – järeldused • 112 w (nimivõimsus) LED valgusti reaalse tarbimisvõimsus alusel

LED – PILOOTPROJEKT – järeldused • 112 w (nimivõimsus) LED valgusti reaalse tarbimisvõimsus alusel on tegemist 155 w valgustiga! • kasutatud LED valgusti annab 25% rohkem valgust tarbides 2 x rohkem võimsust – energiasääst puudub! Tootja väide, et 112 w LED – valgusti sobib asendama 250 W HPS valgusteid – ei vasta tõele, annab natuke rohkem valgust kui 70 W kõrgrõhunaatriumlambiga valgusti

LED – PILOOTPROJEKT – järeldused • LED-ide valgusviljakus on max 80 lm/w (juurutamisel 114

LED – PILOOTPROJEKT – järeldused • LED-ide valgusviljakus on max 80 lm/w (juurutamisel 114 lm/w, külm valge (tegelik 7892 lm/w)); Gaasilahendusega lempidel kuni 130 lm/w! • LED-idel jahutusprobleem - kuumenedes 60 C väheneb valgusviljakus 10%, alates 70 C eluiga väheneb 2 x! – 1 valgusdiood vajab jahutuseks 100 g alumiiniumi. • Eluiga kuni 50 000 h – tõestamata, ükski tootja ei anna selleks perioodiks garantiid!

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!