Tallinna munitsipaalmetsade seisukorrast Tallinna Keskkonnaamet Karmen Khr 04

  • Slides: 19
Download presentation
Tallinna munitsipaalmetsade seisukorrast Tallinna Keskkonnaamet Karmen Kähr 04. 05. 2009

Tallinna munitsipaalmetsade seisukorrast Tallinna Keskkonnaamet Karmen Kähr 04. 05. 2009

Maa-ameti andmed • Tallinna omandina 222, 4 ha haljasmaad, millest • Metsamaad on 83,

Maa-ameti andmed • Tallinna omandina 222, 4 ha haljasmaad, millest • Metsamaad on 83, 7 ha, • Riigi omandis olevad metsad: 438, 5 ha • Eraomandisse tagastatud linna metsamaa kohta arvestus puudub. • Tallinna haljastuse arengukava kohaselt on linna lähiaastate haljastusalased prioriteedid muuhulgas: • Linnaosades ajalooliste parkide rekonstrueerimine ja kavandatavate haljasalade tarbeks maade reserveerimine; • Linnametsade inventeerimine, munitsipaliseerimine ning puhke- ja virgestusaladena arendamine. • Tallinna rohealade teemaplaneeringu kohaselt säilitatakse metsaalad. Teemaplaneeringuga määratletud rohealadele ei ehitata.

Kesklinn • Järve mets, 2009 paigaldatud sissesõidu keeld

Kesklinn • Järve mets, 2009 paigaldatud sissesõidu keeld

Kesklinn • Kvartali pindala on 4, 9 ha, sh puistuid 4, 8 ha. Kvartalil

Kesklinn • Kvartali pindala on 4, 9 ha, sh puistuid 4, 8 ha. Kvartalil kasvavad peamiselt keskealised männid. Metsakasvukohatüüpe esineb kvartalil 3, nendest on enamlevinud sambliku kasvukohatüüp. Puistute seisund on rahuldav.

Mustamäe (kokku 13, 5 ha) • Männi ehk Keskuse park (Linna mets, kvartal 29)

Mustamäe (kokku 13, 5 ha) • Männi ehk Keskuse park (Linna mets, kvartal 29)

Mustamäe • Kvartal asub Ehitajate tee, Sõpruse puiestee ja Keskuse tänava vahelisel alal. Kvartali

Mustamäe • Kvartal asub Ehitajate tee, Sõpruse puiestee ja Keskuse tänava vahelisel alal. Kvartali pindala on 10, 6 ha, puistuid 4, 3 ha. Kvartalil kasvab ainult samblamännik. Puistute seisund on rahuldav. Kohati kannatavad puistud tugeva rekreatiivkoormuse all.

Mustamäe • Lepistiku park (Linna mets, kvartal 30)

Mustamäe • Lepistiku park (Linna mets, kvartal 30)

Mustamäe • Kvartal asub Sõpruse puiestee ääres (Lepistiku). Kvartali pindala on 2, 9 ha,

Mustamäe • Kvartal asub Sõpruse puiestee ääres (Lepistiku). Kvartali pindala on 2, 9 ha, sh puistuid 2, 7 ha. Kvartalil kasvab ainult sõnajala kasvukohatüübi sanglepik. Puistute seisund hea. Kohati kannatavad puistud tugeva rekreatiivkoormuse all.

Nõmme (kokku 14, 7 ha) • Sihi tänav 100 A ja 98 - linnametsa

Nõmme (kokku 14, 7 ha) • Sihi tänav 100 A ja 98 - linnametsa kvartali nr 40 osa

Nõmme • Vabaduse pst 96 ja 98

Nõmme • Vabaduse pst 96 ja 98

Nõmme • Kvartalil kasvavad ainult sambliku ja pohla kasvukohatüübi männikud. Puistute seisund hea.

Nõmme • Kvartalil kasvavad ainult sambliku ja pohla kasvukohatüübi männikud. Puistute seisund hea.

Pirita (kokku 53, 35 ha) • Kloostrimetsa tee 29 a/Metsavahi tee 26

Pirita (kokku 53, 35 ha) • Kloostrimetsa tee 29 a/Metsavahi tee 26

Pirita • Kloostrimetsa tee 36 a

Pirita • Kloostrimetsa tee 36 a

Pirita • Lükati tee 8

Pirita • Lükati tee 8

Pirita • Pirita tee 110

Pirita • Pirita tee 110

Pirita • Purde tn 31 c, 31 d

Pirita • Purde tn 31 c, 31 d

Pirita • Randvere tee 9 b

Pirita • Randvere tee 9 b

Linnametsad puuduvad: • Kristiine (puudub mets üldse) • Põhja-Tallinn • Haabersti

Linnametsad puuduvad: • Kristiine (puudub mets üldse) • Põhja-Tallinn • Haabersti

Hooldus • Aastaringne hooldusleping Keskkonnahoolduse OÜ’ga lõppes 2007 • Alates 2008 tellitakse töid vastavalt

Hooldus • Aastaringne hooldusleping Keskkonnahoolduse OÜ’ga lõppes 2007 • Alates 2008 tellitakse töid vastavalt vajadusele • 2 korda aastas prahikoristus ja lamapuidu väljavedu, sh heakorra kuu raames tehtud tööd • Alusmetsa hooldus 2008 • Purde tn sanitaar-, hooldus- ja kujundusraie • Tellimisel on metsade inventeerimine ja metsakorralduskava koostamine