TAKLIMAT SURAT PEKELILING KSU BIL 112017 Garis Panduan

  • Slides: 35
Download presentation
TAKLIMAT SURAT PEKELILING KSU BIL. 11/2017: Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat dan

TAKLIMAT SURAT PEKELILING KSU BIL. 11/2017: Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat dan Alat Kepada Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan di Fasiliti Kesihatan KKM 2 OGOS 2017 I 9. 30 Pagi I JKN JOHOR 1

PP 21/2009: J E N I S K E M U D A H

PP 21/2009: J E N I S K E M U D A H A N P E R U B A T A N 2

Ø *Pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menerima pencen serta ahli keluarga mereka

Ø *Pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menerima pencen serta ahli keluarga mereka yang berkelayakan adalah layak diberi kemudahan perubatan percuma di hospital/klinik Kerajaan. PERINTAH AM BAB F (PERUBATAN) TAHUN 1974 & PP 21/2009 Ø Peraturan permohonan perbelanjaan kemudahan perubatan dijelaskan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21/2009 (PP 21/2009). *Pegawai - ibu bapa layak kemudahan perubatan kecuali alat dan rawatan luar negeri Ibu bapa kepada pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan tidak layak kemudahan perubatan 3

PEMINDAHAN FUNGSI KEMUDAHAN PERUBATAN Ø Fungsi pembekalan ubat/alat dan lain-lain kemudahan perubatan kepada pesara

PEMINDAHAN FUNGSI KEMUDAHAN PERUBATAN Ø Fungsi pembekalan ubat/alat dan lain-lain kemudahan perubatan kepada pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Veteran Berpencen serta ahli keluarga yang berkelayakan yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam dipindahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pertahanan mulai 1 Jun 2017. Ø KKM mengeluarkan Surat Pekeliling KSU Bil. 1/2017: Garis Panduan Pelaksanaan Kaedah Pembiayaan Bekalan Ubat Dan Alat Kepada Pesara di Fasiliti Kesihatan KKM. 4

Ø Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Veteran Berpencen serta ahli keluarga yang berkelayakan. Ø

Ø Pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan dan Veteran Berpencen serta ahli keluarga yang berkelayakan. Ø Contoh Kad Pesara: KELAYAKAN KEMUDAHAN PERUBATAN toh n Co Pasangan Pesara Awam Persekutuan toh h to on n Co C Kad Veteran Kad Bekas Tentera 5

Ø 2 jenis permohonan pembekalan : (a) UBAT JENIS KEMUDAHAN (SP KSU KKM BIL.

Ø 2 jenis permohonan pembekalan : (a) UBAT JENIS KEMUDAHAN (SP KSU KKM BIL. 11/2017) (b) ALAT 6

Ø 2 kategori permohonan: (i) Dalam FUKKM; dan (ii) Tiada dalam FUKKM PERMOHONAN PEMBEKALAN

Ø 2 kategori permohonan: (i) Dalam FUKKM; dan (ii) Tiada dalam FUKKM PERMOHONAN PEMBEKALAN UBAT (Para 5. 1) 7

Ø Garis panduan permohonan memperolehi dan menggunakan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan Khas Ketua Pengarah

Ø Garis panduan permohonan memperolehi dan menggunakan ubat-ubatan yang memerlukan kelulusan Khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK)/Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi (Edisi Pertama Ogos 2016) Ø Surat Bahagian Perkhidmatan Farmasi rujukan SYARAT DAN KKM 100 -2/5/14 Jld. 2 (58) bertarikh 17 Mac 2017 TATACARA PERMOHONAN Ø Surat Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan PEMBEKALAN (Perubatan) rujukan KKM 87/P 1/18 /12 Jld. 13 (39) UBAT bertarikh 29 Jun 2015 [ Glucosamine ]-Penggunaan (Para 5. 1 (a)-(e)) Maksimum 6 Bln Ø Pembekalan makanan atau makanan tambahan (food supplement) atau perubatan alternatif tidak dibenarkan [PP 21/09] (kecuali dengan kelulusan khas) 8

1. Ubat dalam FUKKM TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN UBAT (Para 5. 1 (f)) (i) Pesara

1. Ubat dalam FUKKM TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN UBAT (Para 5. 1 (f)) (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; Semakan status pesara semasa pendaftaran (ii) Semak kelayakan pesara semasa pendaftaran; PPK preskrib jenis ubat dan cop PESARA pada preskripsi sebagai identifikasi kepada pihak farmasi (iii)PPK preskrib jenis ubat dan cop PESARA pada preskripsi; dan Farmasi di fasiliti kesihatan KKM bekalkan ubat kepada pesara (iv)Farmasi di fasiliti KKM bekalkan ubat kepada pesara. Tamat ×BORANG PERUBATAN 1/09 9

2. Ubat tiada dalam FUKKM TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN UBAT (Para 5. 1 (g)) (i)

2. Ubat tiada dalam FUKKM TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN UBAT (Para 5. 1 (g)) (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; Semakan status pesara semasa pendaftaran (ii) Semak kelayakan pesara semasa pendaftaran; PPK preskrib jenis ubat kepada pesara dan cop PESARA pada preskripsi sebagai identifikasi kepada pihak farmasi (iii) PPK preskrib jenis ubat dan cop PESARA pada preskripsi; Farmasi di fasiliti kesihatan KKM menyelaras pengisian Borang BPF/103 -KPK 01 (iv) Farmasi di fasiliti KKM menyelaras pengisian Borang BPF/103 -KPK 01 (pindaan 4); Farmasi di fasiliti KKM kemukakan permohonan kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi untuk kelulusan KPK (v) Farmasi di fasiliti KKM kemukakan permohonan keperluan ubat yang tiada dalam FUKKM kepada IP BPF untuk kelulusan KPK; dan (vi) Farmasi di fasiliti KKM bekalkan ubat kepada pesara. Tidak Penilaian semula oleh PPK Kelulusan Ya Farmasi di fasiliti kesihatan KKM bekalkan ubat kepada pesara ×BORANG PERUBATAN 1/09 Tamat 10

(a) Alat Ortopedik § Sehingga RM 10, 000. 00 § Melebihi daripada KELULUSAN BPP,

(a) Alat Ortopedik § Sehingga RM 10, 000. 00 § Melebihi daripada KELULUSAN BPP, KKM HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (PP 21/2009) RM 10, 000. 00 (b) Anggota Palsu Jenis Amputasi bawah lutut Amputasi paras lutut Amputasi atas lutut Harga Siling (RM) 5, 000. 00 10, 000. 00 Amputasi ‘through hip’ 15, 000. 00 Nota: Melebihi harga siling kelulusan BPP, KKM 11

(c) Kerusi Roda HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (PP 21/2009) Jenis Kerusi Roda Harga

(c) Kerusi Roda HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (PP 21/2009) Jenis Kerusi Roda Harga Siling (RM) Standard wheelchair 400. 00 Semilight weight wheelchair 1, 500. 00 Reclining wheelchair 1, 500. 00 Light weight wheelchair 2, 000. 00 Tilt-in-space wheelchair 3, 000. 00 Motorized wheelchair 7, 000. 00 (d) Alat Bantu Pendengaran § Sehingga RM 3, 500. 00 setiap unit § Melebihi daripada RM 3, 500. 00 setiap unit (Harga siling bagi permohonan kali pertama adalah termasuk kos bagi acuan telinga dan bateri) Nota: Melebihi harga siling kelulusan BPP, KKM 12

(e) Alat Rawatan Jantung, Alat Bantu Pernafasan, Koklea Implan, Colostomy Bag, Urine Bag dan

(e) Alat Rawatan Jantung, Alat Bantu Pernafasan, Koklea Implan, Colostomy Bag, Urine Bag dan Intraocular Lens HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (PP 21/2009) § Kelulusan perolehan oleh Pengarah Hospital/Pegawai Kesihatan Daerah Nota: Rujuk BPP, KKM bagi sebarang kemusykilan mengenai justifikasi keperluan/pengesahan keperluan/spesifikasi/harga alat 13

3. Alat Ortopedik, Anggota Palsu, Kerusi Roda, Alat Bantu Pendengaran Sehingga Harga Siling [PP

3. Alat Ortopedik, Anggota Palsu, Kerusi Roda, Alat Bantu Pendengaran Sehingga Harga Siling [PP 21/09] [Alat Rawatan Jantung, Alat Bantu Pernafasan, Koklea Implan, Colostomy Bag, Urine Bag dan Intraocular Lens] TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (b)) BORANG PERUBATAN 1/09 (i) Pesara mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan KKM; (ii) Semak kelayakan semasa pendaftaran; pesara (iii) PPK peraku jenis dan spesifikasi alat guna Borang Perubatan 1/09; (iv) Permohonan dikemukakan untuk kelulusan Pengarah Hospital/ Pegawai Kesihatan Daerah; Semakan status pesara semasa pendaftaran PPK peraku jenis dan spesifikasi alat kepada pesara [Borang Perubatan 1/09] Permohonan keperluan alat dikemukakan untuk kelulusan Pengarah Hospital/ Pegawai Kesihatan Daerah (3 quotation-kajian pasaran) 14

Bahagian IV diisi oleh PPK BORANG PERUBATAN 1/09 Kelulusan Perolehan Alat oleh Fasiliti Kesihatan

Bahagian IV diisi oleh PPK BORANG PERUBATAN 1/09 Kelulusan Perolehan Alat oleh Fasiliti Kesihatan KKM Bahagian IV diluluskan oleh Pengarah Hospital/PKD 15

…samb. Kelulusan (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5.

…samb. Kelulusan (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (b)) (vi) Alat dibekalkan pembekal kepada KKM; Ya Tidak Penilaian semula oleh PPK oleh fasiliti (vii) PPK melakukan prosedur/ pembedahan; dan (viii) Invois/delivery order serta salinan kad pesara dan Borang Perubatan 1/09 dikemukakan ke Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran. Waran peruntukan tidak diagihkan kepada PTJ Fasiliti kesihatan KKM melaksanakan perolehan alat (Surat tawaran oleh hospital kepada pembekal) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti kesihatan KKM/pesara Prosedur/pembedahan dan pengesahan oleh PPK Invois/delivery order dikemukakan kepada Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran secara invois tanpa Pesanan Tempatan Tamat 17

BORANG PERUBATAN 1/09 + INVOIS DOKUMEN DIKEMUKAKAN UNTUK BAYARAN OLEH BAHAGIAN KEWANGAN, KKM +

BORANG PERUBATAN 1/09 + INVOIS DOKUMEN DIKEMUKAKAN UNTUK BAYARAN OLEH BAHAGIAN KEWANGAN, KKM + DO + SALINAN KAD PESARA + Lain-lain dokumen (cth: Sijil Pendaftaran) 18

+ BORANG PERUBATAN 1/09 Kelulusan Bahagian Kewangan untuk bayaran Bahagian VI di luluskan oleh

+ BORANG PERUBATAN 1/09 Kelulusan Bahagian Kewangan untuk bayaran Bahagian VI di luluskan oleh Bahagian Kewangan KKM 19

+ INVOIS Pengesahan PPK/Pesara 21

+ INVOIS Pengesahan PPK/Pesara 21

+ DELIVERY ORDER Pengesahan PPK/Pesara 22

+ DELIVERY ORDER Pengesahan PPK/Pesara 22

+ Salinan Kad Pesara 23

+ Salinan Kad Pesara 23

4. Alat ortopedik, anggota palsu, kerusi roda, alat bantu pendengaran [alat rawatan jantung, alat

4. Alat ortopedik, anggota palsu, kerusi roda, alat bantu pendengaran [alat rawatan jantung, alat bantu pernafasan, koklea implan, colostomy bag, urine bag dan intraocular lens] melebihi harga siling TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (c)) (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; (ii) Semak kelayakan semasa pendaftaran; Semakan status pesara semasa pendaftaran pesara (iii) PPK peraku jenis dan spesifikasi alat guna Borang Perubatan 1/09; (iv) Fasiliti KKM kemukakan permohonan untuk sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan KKM; PPK peraku jenis dan spesifikasi alat kepada pesara [Borang Perubatan 1/09] Permohonan dikemukakan untuk sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan 24

…samb. Tidak (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5.

…samb. Tidak (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (c)) (vi) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti KKM; Penilaian semula oleh PPK Kelulusan Ya Fasiliti kesihatan KKM melaksanakan perolehan alat (Surat tawaran oleh hospital kepada pembekal) (vii) PPK melakukan prosedur/ pembedahan dan pengesahan alat telah diterima; dan Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti kesihatan KKM (viii) Invois/delivery order berserta salinan kad pesara dan Borang Perubatan 1/09 dikemukakan ke Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran. Prosedur/pembedahan dan pengesahan oleh PPK Invois/delivery order dikemukakan kepada Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran Tamat 25

Alat-alat lain selain dinyatakan HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT LAIN (PP 21/2009) 26

Alat-alat lain selain dinyatakan HARGA SILING PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT LAIN (PP 21/2009) 26

5. Alat-alat lain selain yang dinyatakan di atas yang tidak melebihi RM 1, 000.

5. Alat-alat lain selain yang dinyatakan di atas yang tidak melebihi RM 1, 000. 00 seunit (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT LAIN (Para 5. 2 (d)) (ii) Semak kelayakan semasa pendaftaran; Semakan status pesara semasa pendaftaran pesara (iii) PPK peraku jenis dan spesifikasi alat guna Borang Perubatan 1/09; (iv) Permohonan dikemukakan untuk kelulusan Pengarah Hospital/ Pegawai Kesihatan Daerah; PPK peraku jenis dan spesifikasi alat kepada pesara [Borang Perubatan 1/09] Permohonan keperluan alat dikemukakan untuk kelulusan Pengarah Hospital/ Pegawai Kesihatan Daerah * Prosedur termasuk bagi perolehan alat bantu penglihatan terhad (Low Vision) 27

…samb. (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2

…samb. (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan alat; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (d)) (vi) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti KKM; (vii) PPK melakukan prosedur/ pembedahan; dan (viii) Invois/delivery order berserta salinan kad pesara dan Borang Perubatan 1/09 dikemukakan ke Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran. Tidak Penilaian semula oleh PPK Kelulusan Ya Fasiliti kesihatan KKM melaksanakan perolehan alat (Surat tawaran oleh hospital kepada pembekal) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti kesihatan KKM Prosedur/ pembedahan dan pengesahan oleh PPK Invois/delivery order dikemukakan kepada Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran Tamat 28

6. Alat-alat lain selain yang dinyatakan di atas yang melebihi RM 1, 000. 00

6. Alat-alat lain selain yang dinyatakan di atas yang melebihi RM 1, 000. 00 seunit* (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (e)) (ii) Semak kelayakan semasa pendaftaran; Semakan status pesara semasa pendaftaran pesara (iii) PPK peraku jenis dan spesifikasi alat guna Borang Perubatan 1/09; (iv) Fasiliti KKM kemukakan permohonan untuk sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan KKM; PPK peraku jenis dan spesifikasi alat kepada pesara [Borang Perubatan 1/09] (quotation) Permohonan dikemukakan untuk sokongan Bahagian Perkembangan Perubatan * Prosedur termasuk bagi perolehan susu formula khas, ripple mattress, hospital bed dll yang memerlukan kelulusan khas BPP, KKM sebelum perolehan dibuat dan perolehan alat bantu penglihatan terhad (Low Vision) yang melebihi RM 1, 000. 00 seunit 29

Kelulusan Khas Suntikan Ha CONTOH KELULUSAN KHAS BPP, KKM 30

Kelulusan Khas Suntikan Ha CONTOH KELULUSAN KHAS BPP, KKM 30

Kelulusan Susu Rumusan Khas CONTOH SURAT KELULUSAN KHAS BPP, KKM 31

Kelulusan Susu Rumusan Khas CONTOH SURAT KELULUSAN KHAS BPP, KKM 31

Kelulusan Pembekalan Ripple Matress CONTOH SURAT KELULUSAN KHAS BPP, KKM 32

Kelulusan Pembekalan Ripple Matress CONTOH SURAT KELULUSAN KHAS BPP, KKM 32

…samb. (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (e))

…samb. (v) Fasiliti KKM melaksanakan perolehan; TATACARA PERMOHONAN PEMBEKALAN ALAT (Para 5. 2 (e)) (vi) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti KKM; (vii) PPK melakukan prosedur/ pembedahan; dan (viii) Invois/delivery order berserta salinan kad pesara dan Borang Perubatan 1/09 dikemukakan ke Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran. Tidak Penilaian semula Tidak oleh PPK Kelulusan Ya Fasiliti kesihatan KKM melaksanakan perolehan alat (Surat tawaran oleh hospital kepada pembekal) Alat dibekalkan oleh pembekal kepada fasiliti kesihatan KKM/pesara Prosedur/ pembedahan dan pengesahan oleh PPK/pesara Invois/delivery order dikemukakan kepada Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran Tamat 33

7. Rawatan Hemodialisis [maksimum RM 200 satu sesi rawatan] dan Rawatan CAPD (i) Pesara

7. Rawatan Hemodialisis [maksimum RM 200 satu sesi rawatan] dan Rawatan CAPD (i) Pesara mendapat rawatan di fasiliti kesihatan KKM; TATACARA PERMOHONAN RAWATAN HEMODIALISIS/ CAPD (ii) Semak kelayakan semasa pendaftaran; pesara (iii) PPK peraku jenis rawatan menggunakan Borang Perubatan 1/09; (iv) Permohonan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan untuk kelulusan dialisis di panel pusat dialisis swasta; (v) Pusat dialisis kemukakan tuntutan kepada Bahagian Kewangan, KKM. Semakan status pesara semasa pendaftaran PPK peraku jenis rawatan kepada pesara [Borang Perubatan 1/09] Permohonan dikemukakan ke Bahagian Kewangan jika membuat rawatan di pusat dialisis swasta Pusat dialisis/pembekal alat CAPD mengemukakan tuntutan kepada Bahagian Kewangan, KKM 34

BORANG PERUBATAN 1/09 Rawatan Hemodialisis/ CAPD Bahagian VI diluluskan oleh Bahagian Kewangan KKM untuk

BORANG PERUBATAN 1/09 Rawatan Hemodialisis/ CAPD Bahagian VI diluluskan oleh Bahagian Kewangan KKM untuk bayaran Bahagian IV diisi oleh PPK 35

PERTANYAAN? ? KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS 6 -7 BLOK E 7 KOMPLEKS

PERTANYAAN? ? KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN ARAS 6 -7 BLOK E 7 KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62590 PUTRAJAYA TEL: 03 -8883 3170 @ PENGARAH BAHAGIAN PERKEMBANGAN PERUBATAN UNIT TEKNIKAL BANTUAN PERUBATAN ARAS 7 BLOK E 1 KOMPLEKS E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62590 PUTRAJAYA TEL: 03 -8883 1012/1018

TERIMA KASIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

TERIMA KASIH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA