TAJUK CERAMAH PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA AM 1

  • Slides: 21
Download presentation
TAJUK CERAMAH PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA (AM) 1

TAJUK CERAMAH PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA (AM) 1

PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA (AM) LAPORAN KETUA JABATAN PENENTUAN PELANGGARAN P. 33 34 35

PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA (AM) LAPORAN KETUA JABATAN PENENTUAN PELANGGARAN P. 33 34 35 MESYUARAT JKTT ADA KES / PRIMA FACIE HANTAR SURAT PERTUDUHAN JAWAPAN PEGAWAI ULASAN KETUA JABATAN MESYUARAT JKTT - KEPUTUSAN HANTAR KEPUTUSAN 2

1. LAPORAN KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR Ketua Bahagian/ Jabatan melaporkan kepada Pegawai Kanan yang

1. LAPORAN KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR Ketua Bahagian/ Jabatan melaporkan kepada Pegawai Kanan yang di atasnya Catatan Laporan juga diterima daripada: BPR BPA Mahkamah Dan lain-lain 3

FAKTA LAPORAN 1. Keterangan mengenai pegawai yang dilaporkan dan jawatannya. 2. Kenyataan Perkhidmatan yang

FAKTA LAPORAN 1. Keterangan mengenai pegawai yang dilaporkan dan jawatannya. 2. Kenyataan Perkhidmatan yang terbaru sekali 3. Keterangan mengenai Pelanggaran yang dilakukan berserta: - Tarikh - Waktu - Tempat - Peraturan yang dilanggar - Keterangan saksi - jika ada - Dokumen lain - jika perlu 4. Lain-lain kenyataan yang difikirkan perlu seperti pegawai tersebut pernah dikenakan tindakan tatatertib dan sebagainya. 4

2. SIASATAN * Di peringkat Ketua Jabatan * Di peringkat Urusetia Jawatankuasa Tatatertib *

2. SIASATAN * Di peringkat Ketua Jabatan * Di peringkat Urusetia Jawatankuasa Tatatertib * Di peringkat mana difikirkan perlu. 5

3. PENYEDIAAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN PENGERUSI JAWATANKUASA TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN 33 Urusetia

3. PENYEDIAAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN PENGERUSI JAWATANKUASA TATATERTIB DI BAWAH PERATURAN 33 Urusetia menyediakan kertas kerja bagi menentukan sama ada jenis pelanggaran tatatertib yang dilaporkan itu adalah dari jenis yang patut ‘dikenakan hukuman buang kerja atau turun pangkat’ atau ‘dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat’. 6

4. PENGERUSI J’TATATERTIB MEMBUAT KEPUTUSAN DI BAWAH PERATURAN 33 Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib, sepertimana diperuntukkan

4. PENGERUSI J’TATATERTIB MEMBUAT KEPUTUSAN DI BAWAH PERATURAN 33 Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib, sepertimana diperuntukkan di bawah Peraturan 33, menentukan sama ada jenis pelanggaran tatatertib adalah dari jenis patut dikenakan: (a) hukuman buang kerja atau turun pangkat (Peraturan 35); atau (b) hukuman yang lebih ringan daripada buang kerja atau turun pangkat (Peraturan 34). 7

5. PENYEDIAAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA TATATERTIB BAGI MENENTUKAN WUJUD ATAU TIDAK KES

5. PENYEDIAAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA TATATERTIB BAGI MENENTUKAN WUJUD ATAU TIDAK KES / PRIMA FACIE DAN MENIMBANGKAN UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERTUDUHAN Urusetia Jawatankuasa Tatatertib menyediakan kertas kerja tersebut. 8

6. MESYUARAT JAWATANKUASA TATATERTIB MENENTUKAN WUJUD ATAU TIDAK KES / PRIMA FACIE DAN MENIMBANGKANUNTUK

6. MESYUARAT JAWATANKUASA TATATERTIB MENENTUKAN WUJUD ATAU TIDAK KES / PRIMA FACIE DAN MENIMBANGKANUNTUK MENGELUARKAN SURAT PERTUDUHAN Mesyuarat Jawatankuasa Tatatertib bagi menentukan wujud atau tidak kes / prima facie. Sekiranya Jawatankuasa Tatatertib memutuskan wujud kes / prima facie maka Jawatankuasa Tatatertib hendaklah menimbangkan untuk mengeluarkan surat pertuduhan. 9

7. SURAT PERTUDUHAN DIKELUARKAN Jawatankuasa mengemukakan surat Pertuduhan kepada pegawai yang dituduh melalui Ketua

7. SURAT PERTUDUHAN DIKELUARKAN Jawatankuasa mengemukakan surat Pertuduhan kepada pegawai yang dituduh melalui Ketua Bahagian / Jabatan dengan memberi tempoh yang 21 hari untuknya membuat representasi 10

PRINSIP ‘RULE OF NATURAL JUSTICE’ Mengikut prinsip ‘Rule of Natural Justice’, (Undangundang Keadilan Tabii)

PRINSIP ‘RULE OF NATURAL JUSTICE’ Mengikut prinsip ‘Rule of Natural Justice’, (Undangundang Keadilan Tabii) pertuduhan tidak boleh dibuat secara umum. Pertuduhan yang umum boleh menyebabkan peluang yang secukupnya tidak diberi kepada pegawai - tatacara bagi mengambil tindakan tatatertib tidak sah. 11

ELEMEN- ELEMEN SURAT PERTUDUHAN 1. 2. 3. 4. Nama pegawai yang dituduh/ K. P.

ELEMEN- ELEMEN SURAT PERTUDUHAN 1. 2. 3. 4. Nama pegawai yang dituduh/ K. P. Jawatan Masa, tarikh, tempat peristiwa Perbuatan salahlaku yang dilaporkan: (i) Jenis Kesalahan (ii) Tatakelakuan Nyatakan Peraturan yang dilanggar. CONTOH Politik Peraturan 20 (1) f) Tatakelakuan Peraturan(3)(2) (i) 12

5. Nyatakan jenis tindakan; Peraturan 34 Peraturan 35 6. Nyatakan kalau bersalah - hukuman

5. Nyatakan jenis tindakan; Peraturan 34 Peraturan 35 6. Nyatakan kalau bersalah - hukuman Per. 40 7. Peluang membela diri : 21 hari 8. Beritahu jika tidak jawab - Jawatankuasa buat keputusan atas maklumat yang ada 9. Tandatangan Pengerusi Ahli (b. p. Pengerusi 10. Tarikh pertuduhan 11. Dikemukakan melalui Ketua Jabatan 13

10. PENYEDIAAN KERTAS UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA TATATERTIB Urusetia Jawatankuasa Tatatertib setelah menerima jawapan daripada

10. PENYEDIAAN KERTAS UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA TATATERTIB Urusetia Jawatankuasa Tatatertib setelah menerima jawapan daripada pegawai yang dituduh berserta ulasan daripada Ketua Jabatan hendaklah menyediakan satu kertas untuk pertimbangan Jawatankuasa Tatatertib bagi mendapatkan keputusan. 14

6. ULASAN KETUA BAHAGIAN / JABATAN KE ATAS JAWAPAN KEPADA PERTUDUHAN JIKA PERLU. 15

6. ULASAN KETUA BAHAGIAN / JABATAN KE ATAS JAWAPAN KEPADA PERTUDUHAN JIKA PERLU. 15

7. ULASAN URUSETIA 7. 1 Urusetia, setelah meneliti jawapan pegawai (tertuduh) dan lain-lain maklumat

7. ULASAN URUSETIA 7. 1 Urusetia, setelah meneliti jawapan pegawai (tertuduh) dan lain-lain maklumat yang berkaitan berpendapat bahawa: 7. 1. 1 (Urusetia hendaklah memberi ulasan berdasarkan laporan surat pertuduhan, jawapan pertuduhan, ulasan Ketua Unit/ Cawangan/ Bahagian/ Jabatan sekiranya ada, kepada jawapan pertuduhan dokumen-dokumen lain. Urusetia TIDAK BOLEH mengesyorkan hukuman). 7. 1. 2 7. 1. 9. 8. PERAKUAN 8. 1 Jawatankuasa Tatatertib adalah dengan ini diminta membuat keputusan. 16

10. MESYUARAT JAWATANKUASATATATERTIB KEPUTUSAN Jawatankuasa Tatatertib akan bermesyuarat dan memutuskan hukuman seperti di bawah

10. MESYUARAT JAWATANKUASATATATERTIB KEPUTUSAN Jawatankuasa Tatatertib akan bermesyuarat dan memutuskan hukuman seperti di bawah Peraturan 40, Peraturan-peraturan Tatatertib Badan-Badan Berkanun, Jadual Kedua, Akta Badan-Badan Berkanun ( Tatatertib Dan Surcaj)2000 [Akta 605] 17

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA TATATERTIB 1. 2. 3. 4. 5. Tarikh, masa dan tempat mesyuarat

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA TATATERTIB 1. 2. 3. 4. 5. Tarikh, masa dan tempat mesyuarat itu diadakan. Keanggotaan Jawatankuasa Tatatertib. Pertuduhan ke atas kes tatatertib yang berkenaan. Perkara-perkara yang berbangkit mengenai kes ini. Asas keputusan Jawatankuasa Tatatertib. i. Asas mendapati pegawai bersalah ii. Asas menjatuhkan hukuman 6. Hukuman/ hukuman-hukuman yang dijatuhkan CATATAN MINIT MESYUARAT HENDAKLAH DISAHKAN 18

12. PEMBERITAHU KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB Keputusan Jawatankuasa hendaklah disampaikan kepada pegawai yang dituduh melalui

12. PEMBERITAHU KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB Keputusan Jawatankuasa hendaklah disampaikan kepada pegawai yang dituduh melalui Ketua Jabatan dengan menyatakan hak pegawai tersebut boleh membuat rayuan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan surat keputusan mengikut peraturan 20(1), , Jadual Ketiga, Akta Badan-Badan Berkanun ( Tatatertib Dan Surcaj)2000 [Akta 605] 19

PEMBERITAHU KEPUTUSAN 1. Hukuman tatatertib yang dikenakan sebutkan Peraturan 40( ) 2. Hak pegawai

PEMBERITAHU KEPUTUSAN 1. Hukuman tatatertib yang dikenakan sebutkan Peraturan 40( ) 2. Hak pegawai membuat rayuan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan surat keputusan mengikut Peraturan 20, Jadual ketiga, Akta Badan-badan Berkanun(Tatatertib dan Surcaj)2000 [Akta 605] 3. Sertakan surat akuan terima. 20

TERIMA KASIH 21

TERIMA KASIH 21