TAIDETEOKSEN ANALYYSI Mitk asiat vaikuttavat tulkintaan ULKOINEN ILMIASU

  • Slides: 10
Download presentation
TAIDETEOKSEN ANALYYSI Mitkä asiat vaikuttavat tulkintaan?

TAIDETEOKSEN ANALYYSI Mitkä asiat vaikuttavat tulkintaan?

ULKOINEN ILMIASU ELI KUVALLISET PERUSMUUTTUJAT, JOTKA LUOVAT JÄNNITTEITÄ TEOKSELLE - - TEOKSEN TIEDOT -

ULKOINEN ILMIASU ELI KUVALLISET PERUSMUUTTUJAT, JOTKA LUOVAT JÄNNITTEITÄ TEOKSELLE - - TEOKSEN TIEDOT - sommittelu, linjaukset, suunnat, värit, elementtien lukumäärät, kokoerot, rytmi symboliikka, eleiden viesti jne - taiteessa tapahtuvat muutokset - tyylit - ismit - muut samankaltaiset teokset - - muotokuva, tapahtumaa kuvaava, maisemakuva, asetelma…? Onko teos abstrakti vai esittävä? TEOKSEN HISTORIA TULKINTA ELÄYTYMINEN TAIDEHISTORIALLINEN KONTEKSTI taiteilijan nimi teoksen nimi tekovuosi tekniikka (öljyvärityö, piirros, fresko, veistos, grafiikan vedos, installaatio…. ) LAJITYYPPI YHTEISKUNNALLINEN JA HISTORIALLINEN KONTEKSTI - Mitä teoksen tekohetkellä yhteiskunnassa tapahtuu/ on juuri tapahtunut? Mitä taiteilijan henk. koht. elämässä on tapahtunut? - Kuka on tilannut teoksen ja mitä tarkoitusta varten? - Missä teosta säilytetään? Osa jotain kokoelmaa? - Kenen hallussa teos on ollut ja on? VASTAANOTTAJAN HISTORIA - tietotaso kokemukset MEDIA - kriitikoiden ja taidehistorioitsijoiden tulkinnat ja mielipiteet

Olavi Routilan kolmen tyyppiset teoriat tarkastella kuvaa 1. Teoskeskeinen teoria Kaelinin formalistista tulkintamenetelmää –

Olavi Routilan kolmen tyyppiset teoriat tarkastella kuvaa 1. Teoskeskeinen teoria Kaelinin formalistista tulkintamenetelmää – keskitytään vain teokseen 2. Tekijäkeskeinen teoria -teos tekijänsä tunteiden, luonteen, elämänvaiheiden tai maailmankuvan ilmaus psykoanalyyttinen taiteen tulkinta 3. Yleisökeskeinen teoria – ajatuksena, että lukija, katsoja, vastaanottaja luo teoksen, käytetään usein mediataiteen kuvia tulkitessa Pragmatistinen tulkintatapa - esitystilanteet huomioidaan Intertekstuaalisen näkökulman -tulkitsijan roolia merkityksien tuottajana korostetaan

Tulkittaessa ja analysoitaessa teosta sille on aina löydettävissä perustelut. Tulkinta on sidottava havaittaviin asioihin

Tulkittaessa ja analysoitaessa teosta sille on aina löydettävissä perustelut. Tulkinta on sidottava havaittaviin asioihin ja tietoon. Musta tuntuu… -kokemukselle on etsittävä vastauksia. Tärkeää on säilyttää herkkyys pohdittaessa kuvaa ja sen herättämiä tuntemuksia.

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ Tekijä? Pablo Picasso Teoksen nimi? The Weeping Woman Tekovuosi/tekniikka 1937, öljyväri kankaalle

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ Tekijä? Pablo Picasso Teoksen nimi? The Weeping Woman Tekovuosi/tekniikka 1937, öljyväri kankaalle Mitä esittää? Itkevää naista. TEOKSEN KUVAILUA (kuvalliset perusmuuttujat) - sommittelu - rajaus: hahmo ja tausta - muodot ja kulmikkuus/pehmeys - värit, (puhtaat, murretut, kontrastit, harmoniat, valöörit jne. . ) - rytmi (viivoissa, väreissä, muodoissa) - katseen suunta - eleet - symboliikka ja viesti

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ TEOKSEN TAUSTA Mikä saattoi vaikuttaa taiteilijan aihevalintaan? Mitä tapahtui yhteiskunnassa tai mitä

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ TEOKSEN TAUSTA Mikä saattoi vaikuttaa taiteilijan aihevalintaan? Mitä tapahtui yhteiskunnassa tai mitä Picasson elämässä? Mallina ollut Dora Maar. Dora oli Picasson rakastajatar ja myös taiteilija ja surrealistisen liikkeen intellektuelli muusa. Myrskyisä suhde. Picasso oli myös 1930 -luvulla työstänyt suurta Guernica-teosta, mikä kertoo Espanjaa sisällissodasta, luonnosteli useita kuvia itkevästä naisesta. TEOKSEN HISTORIA Nykyinen sijoituspaikka: Tate Gallery, Liverpool

P. Picasso: Guernica, 1937, mitat 776 x 349 cm Teos valmistui Pariisin maailmannäyttelyyn, nykyään

P. Picasso: Guernica, 1937, mitat 776 x 349 cm Teos valmistui Pariisin maailmannäyttelyyn, nykyään se on Madridissa Reina Sofia –nimisessä museossa.

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ Mikä tyylisuunta? Abstrakti vai esittävä? Mikä oli taiteilijan osuus tämän tyylikauden kehittymisessä?

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ Mikä tyylisuunta? Abstrakti vai esittävä? Mikä oli taiteilijan osuus tämän tyylikauden kehittymisessä? Onko juuri tällä teoksella erityistä merkitystä tyylin kehittymisessä taiteilijan tuotannossa? Muita samankaltaisia teoksia?

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ ELÄYTYMINEN KUVAAN: Minkälainen tunnelma kuvassa on? Miltä tuntuisi olla kuvan nainen? Miten

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ ELÄYTYMINEN KUVAAN: Minkälainen tunnelma kuvassa on? Miltä tuntuisi olla kuvan nainen? Miten naisen tuska tulee esille? Mitkä kaikki elementit tukevat tätä käsitystä tai tunnetta? Moniaistillisuus: ääni, kosketus, hajut, maut, tunto Yllätyksellisyys KATSOJAN/VASTAANOTTAJAN OSA TEOKSESSA? Onko katsoja ikään kuin osa teosta, todistaja tai vuoropuhelija? Mitä vastaanottaja tietää, on kokenut?

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ MITÄ KRIITIKOT, TAIDEHISTORIOITSIJAT, ELÄMÄNKERRAN KIRJOITTAJAT OVAT SANONEET MAALAUKSESTA ”Picasso muutti kauniin ja

AVUSTAVIA KYSYMYKSIÄ MITÄ KRIITIKOT, TAIDEHISTORIOITSIJAT, ELÄMÄNKERRAN KIRJOITTAJAT OVAT SANONEET MAALAUKSESTA ”Picasso muutti kauniin ja lahjakkaan Doran Itkeväksi naiseksi, jonka kasvot tuska vääristää. Jumalatar poljettiin kynnysmatoksi. ” Arianna Strassinopoulos Huffington Kirjassa Picasso Nero ja paholainen