Tahtevabaduse probleem Filosoofia vooruloeng nr 9 Tahtevabaduse probleem

  • Slides: 12
Download presentation
Tahtevabaduse probleem Filosoofia vooruloeng nr. 9

Tahtevabaduse probleem Filosoofia vooruloeng nr. 9

Tahtevabaduse probleem (ingl. free will problem) w Kui VABADUSENA mõista võimalust käituda vastavalt oma

Tahtevabaduse probleem (ingl. free will problem) w Kui VABADUSENA mõista võimalust käituda vastavalt oma tahtele, siis tahtevabadusena tuleks mõista võimalust valida oma tahtmisi.

w Oletame, et ma tahan osta jäätist ning mingeid takistusi selleks ei ole. Seega

w Oletame, et ma tahan osta jäätist ning mingeid takistusi selleks ei ole. Seega ma olen vaba ostma jäätist. Kuid küsigem: miks ma praegu tahan osta jäätist? Kas mul on võimalus valida: kas tahan osta jäätist või mitte tahta?

w Oletame, et ma tahan saada kõrgharidust teatud alal. Siingi ei ole mingeid takistusi.

w Oletame, et ma tahan saada kõrgharidust teatud alal. Siingi ei ole mingeid takistusi. Seega ma olen vaba kõrgharidust saama. Kuid kas mul on võimalus valida: kas tahta saada kõrgharidus või mitte tahta?

Kuid kas inimese tahe ikka on vaba? w Kas inimesel on võimalus tahta midagi

Kuid kas inimese tahe ikka on vaba? w Kas inimesel on võimalus tahta midagi muud kui seda, mida ta tegelikult tahab? w Kas siin ei ole olukord mitte selline, et mõningaid inimesi me nimetame küll vabamaks kui teisi, kuid tegelikult oleme kõik orjuses oma tahtmiste käes, mille suhtes meil puudub valikuvõimalus?

w Näib, et tahtmist kujundavad pärilikkus, looduslik keskkond, kasvatus, haridus, reklaam ja konkreetne olukord.

w Näib, et tahtmist kujundavad pärilikkus, looduslik keskkond, kasvatus, haridus, reklaam ja konkreetne olukord. w Näiteks kiusatuse puhul tunneme selgelt, et parem oleks, kui me seda või teist ei tahaks, kuid näib, et meie tahtmised ei ole meie kontrolli all.

Siit tulenebki tahtevabaduse probleem w Kui me tunnistame, et igal sündmusel on põhjus, siis

Siit tulenebki tahtevabaduse probleem w Kui me tunnistame, et igal sündmusel on põhjus, siis on oma põhjus ka kõigil meie tahtmistel ja käitumisel. w Kui me sellega nõustume, kas ei muutu siis inimese vabadus lihtsalt illusiooniks?

Arusaama, et igal sündmusel on põhjus, nimetatakse DETERMINISMIKS (ld: determinare ´piire kindlaks määrama` w

Arusaama, et igal sündmusel on põhjus, nimetatakse DETERMINISMIKS (ld: determinare ´piire kindlaks määrama` w Determinism väidab seega, et põhimõtteliselt on võimalik kõiki sündmusi ette näha. w Tahtevabaduse probleem sõnastatakse sageli ka vastandusena KAS DETERMINISM VÕI VABADUS?

Tahtevabaduse probleemi suhtes on 3 seisukohta: w Jäik determinism (ingl. hard determinism)-vabadus on illusioon,

Tahtevabaduse probleemi suhtes on 3 seisukohta: w Jäik determinism (ingl. hard determinism)-vabadus on illusioon, mille kütkes mõned inimesed on w Indeterminism (ld. in-on eitamist tähistav eesliide) e. Tahtevabaduse pooldaja seisukoht: determinism on väär. Inimeste tahtmisi ja tegusi on võimalik ette näha. w Nõrk determinism (ingl. soft determinism) e. ühitav seisukoht. Inimene on vaba siis, kui ta saab käituda vastavalt oma tahtele. Vabadus tähendab sunduse puudumist.

Vasta küsimustele: w Milline kolmest determinismi teooriast on Sulle kõige vastuvõetavam? Selgita. w Kas

Vasta küsimustele: w Milline kolmest determinismi teooriast on Sulle kõige vastuvõetavam? Selgita. w Kas oled nõus väitega, et vabadus on illusioon, mis tekib meie teadmiste piiratuse tõttu? w Mida tähendab: ajuvaba, roostevaba, vaba langemine? w Kas reklaam ohustab inimese vabadust? Põhjenda. w Kas haridus on Sinu vabadust avardanud või kitsendanud?

Kirjandus w I. Meos. Filosoofia põhiprobleemid. Õpik gümnaasiumile. Talinn, 1998. lk. 145 -183. w

Kirjandus w I. Meos. Filosoofia põhiprobleemid. Õpik gümnaasiumile. Talinn, 1998. lk. 145 -183. w I. Meos. Filosoofia sõnaraamat. Tallinn, 2002. lk. 242 -243 ja lk. 4042.

Aitäh kuulamast!

Aitäh kuulamast!