T M L THY THUC Bs Ck 2

  • Slides: 22
Download presentation
T M LÝ THẦY THUỐC Bs. Ck 2 lâm hiếu minh

T M LÝ THẦY THUỐC Bs. Ck 2 lâm hiếu minh

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y I. BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA VỀ NGƯỜI THẦY THUỐC:

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y I. BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA VỀ NGƯỜI THẦY THUỐC: + Quan niệm pháp thuật: Thầy pháp có “quyền lực” về cái sống cái chết, về cái tốt và cái xấu và như có “quyền” đối với sức khỏe và bệnh tật. + Quan niệm giáo quyền: Thầy thuốc là người đại diện cho Trời, cho Nữ thần khoa học, cho nên có uy quyền về tinh thần như một vị tu hành.

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y + Quan niệm hiện nay: ˗ Năng lực kỹ

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y + Quan niệm hiện nay: ˗ Năng lực kỹ thuật ˗ Thái độ phổ độ ˗ Tính đặc thù nghề nghiệp ˗ Bí mật nghề nghiệp ˗ Tình cảm trung hòa ˗ Thái độ vị tha và bất vụ lợi ˗ Vị trí xã hội

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y II. ĐỘNG CƠ LÀM NGHỀ Y: Những động cơ

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y II. ĐỘNG CƠ LÀM NGHỀ Y: Những động cơ có ý thức: + Hiểu biết + Nhìn thấy + Năng lực của sự hiểu biết…. Những động cơ vô thức: + + Ham muốn nhìn thấy và hiểu biết Ham muốn chăm chữa Ham muốn uy quyền Động cơ riêng của từng cá nhân

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y III. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP: Qúa trình

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y III. VAI TRÒ CỦA VIỆC HỌC TẬP: Qúa trình học tập Phát triển quá trình đồng hóa Sử dụng uyển chuyển hai sự đồng hóa

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y VII. MỖI THẦY THUỐC THỰC HIỆN NGHỀ Y CỦA

THẦY THUỐC VÀ NGHỀ Y VII. MỖI THẦY THUỐC THỰC HIỆN NGHỀ Y CỦA MÌNH: Nhân cách của thầy thuốc Thái độ của người thầy thuốc trước những vấn đề tâm lý

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA QUAN

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA QUAN HỆ CHĂM SÓC: Quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân là một quan hệ về cơ bản không bình đẳng Quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân là một quan hệ chờ đợi và hy vọng của đôi bên Quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân thường có đối tượng là thân thể nhưng chủ yếu lại thể hiện bằng lời nói Khái niệm chuyển cảm (Transfert) Quan niệm phản chuyển cảm (Contre-transfert)

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N II. SỰ GIAO TIẾP TRONG QUAN

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N II. SỰ GIAO TIẾP TRONG QUAN HỆ CHĂM SÓC: Mô Hình Giao Tiếp Ảnh hưởng của thầy thuốc trong mối quan hệ Giai đoạn giao tiếp Tác dụng gây bệnh của mối quan hệ Quan hệ gắn với sự giao tiếp y học Đòi hỏi một sự giải mã

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N III. SỰ XUNG ĐỘT THẦY THUỐC

QUAN HỆ THẦY THUỐC – BỆNH NH N III. SỰ XUNG ĐỘT THẦY THUỐC – BỆNH NH N: Chủ đề của sự xung đột bệnh nhân cố gắng áp đặt chẩn đoán, hướng điều trị của mình, một thời gian nghỉ bệnh nào đó, các xét nghiệm cận lâm sàng. Giải pháp của sự xung đột: sự thương lượng việc thương lượng đòi hỏi một thái độ thấu cảm, một sự hiểu biết về những biểu tượng cá nhân của người bệnh và phải được tiếng hành bằng nhiều giai đoạn.

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: Tôi xin thề trước Apollon thần chữa

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây: • Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ không lấy tiền công mà cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: • Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: • Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công. • Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết. • Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật cắt sỏi mà dành công việc đó cho những người chuyên. • Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: • Dù tôi có nhìn hoặc nghe

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI THỀ HIPPOCRATES: • Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ. • Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi của mọi người. Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI TUYÊN THỆ CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC (TRƯỚC 1975): Trước

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI TUYÊN THỆ CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC (TRƯỚC 1975): Trước đấng tối cao mà tôi tin tưởng. Trước các Y tổ của thế giới và Việt Nam Hippocrates và Hải Thượng Lãn Ông. Trước các thầy và các bạn đồng môn đã gây dựng y-nghiệp cho tôi. Trước các bậc sinh thành ra tôi. Và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của chính tôi. Tôi xin tuyên thệ

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI TUYÊN THỆ CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC (TRƯỚC 1975): 1.

LỜI THỀ Y ĐỨC LỜI TUYÊN THỆ CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC (TRƯỚC 1975): 1. Coi nghề thầy thuốc mà tôi đã tự chọn như một con đường cứu người và giúp đời, chứ không xem như một phương tiện thương mại. 2. Trong khi hành nghề, tôi chỉ dùng mọi hiểu biết về người bệnh để phục vụ Y - đạo. 3. Vì tình yêu tổ quốc, tôi sẽ cố phát triển những sắc thái đặc biệt của nền y học Việt Nam 4. Vì tình yêu thương nhân loại, tôi sẽ cứu tất cả mọi người và truyền nghề cho bất cứ những ai có khả năng và thiện chí. 5. Vì tôn trọng sinh mạng của người bệnh và tư tưởng cao đẹp của nghề thầy thuốc, tôi sẽ phải học hỏi và nghiên cứu trọn đời. 6. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu.

LỜI THỀ TỐT NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÁN BỘ Y TẾ VIỆT NAM (Sau năm

LỜI THỀ TỐT NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÁN BỘ Y TẾ VIỆT NAM (Sau năm 1975) Sau nhiều năm học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được các thầy giáo, cô giáo hết lòng dạy dỗ, dìu dắt, được các bạn cùng học chân tình giúp đỡ. Trong buổi lễ tốt nghiệp trọng thể này. +Dưới lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, +Dưới chân dung của Hồ Chủ Tịch muôn vàn kính yêu, +Trước các thầy giáo và các cán bộ công nhân viên kính mến,

TÔI XIN THỀ +Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã Hội

TÔI XIN THỀ +Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, phấn đấu hết sức mình để bảo vệ và xây dựng đất nước thân yêu. +Luôn luôn trọng Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các quan điểm và quy định của ngành y tế Việt Nam, không bao giờ có những hành động làm ảnh hưởng đến truyền thống nhà trường, trái với lương tâm người cán bộ y tế nhân dân.

+Giữ gìn bí mật nghề nghiệp, tôn trọng phẩm chất người bệnh, hết lòng

+Giữ gìn bí mật nghề nghiệp, tôn trọng phẩm chất người bệnh, hết lòng hết sức phục vụ sức khỏe nhân dân, làm đúng lời dạy của Hồ chủ tịch: Lương y như từ mẫu. +Khiêm tốn, đoàn kết và hợp tác chân thành với các bạn đồng nghiệp, yêu ngành, yêu nghề, tự hào chính đáng với công việc của chính mình. +Vì sự nghiệp tạo nên sức khỏe và đem lại hạnh phúc cho nhân dân, tôi nguyện tích cực lao động và học tập, phấn đấu không mệt mỏi nâng cao trình độ chính trị và khoa học kỹ thuật, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam.

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC: 12 điều

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC: 12 điều Y đức là Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được ban hành kèm theo quyết định số: 20881 BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung của các điều này gồm: 1. Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khǎn gian khổ vì sự nghiệp chǎm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 2. Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh.

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 3. Tôn

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 3. Tôn trọng quyền được khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thǎm khám, chǎm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử với người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 4. Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chǎm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết.

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 5. Khi

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 5. Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đùn đẩy người bệnh. 6. Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý an toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh. 7. Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh. 8. Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chǎm sóc và giữ gìn sức khỏe. 9. Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết.

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 10. Thật

LỜI THỀ Y ĐỨC MƯỜI HAI ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC 10. Thật thà, đoàn kết tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 11. Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. 12. Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, cứu chữa người bị nạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch.

THANK YOU

THANK YOU