T Hobbes Hobbes Thomas Hobbes John Locke ve

  • Slides: 8
Download presentation
T. Hobbes

T. Hobbes

Hobbes • Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau'nun (sosyal sözleşme geleneğinin en iyi

Hobbes • Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau'nun (sosyal sözleşme geleneğinin en iyi örnekleri olduğu ) zamanları ve günümüzdeki etkisini abartmak neredeyse imkansızdır. Sosyal sözleşmeyi kullanarak siyaseti açıklayan ilk ya da son kişi onlar değildi. • Ancak siyaset teorisindeki en ünlü eserleri, Hobbes’un Leviathan (1651), Locke’nun Two Treatises of Government (1690) ve Rousseau’nun The Social Contract (1762) siyasetin temel kavramlarını yeniden tanımladı ve modern ve çağdaş tartışmaların temelini atmıştır. Hobbes, Locke ve Rousseau'nun siyasal düşüncede birçok noktada farklılık gösterdiğini belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, sosyal sözleşme fikrini kullanmaları, bize temel fikirlerini karşılaştırma olanağı vermektedir.

Hobbes • Hobbes için doğa durumunda karşılaştığımız temel sorun, doğal olarak bencil ve iştahımızı

Hobbes • Hobbes için doğa durumunda karşılaştığımız temel sorun, doğal olarak bencil ve iştahımızı tatmin etmek için kısıtlanmamış bir arzudur. İnsan doğasının bu özelliği, kıt kaynaklar gerçeğiyle bağlantılı olarak, kaçınılmaz olarak Hobbes'in 'herkesin karşı herkese savaşı’ (insanın kurdudur) olarak en ünlü olarak tanımladığı şeye yol açmıştır (Roberts and Sutch, 2012).

Hobbes • Sivil toplum ile ilgili ilk teorilerde insan doğası ve fiziksel doğa kavramları

Hobbes • Sivil toplum ile ilgili ilk teorilerde insan doğası ve fiziksel doğa kavramları büyük rol oynamıştır. Toplumların yaratılmasından önce var olan bir doğa durumu fikri, birçok düşünür tarafından daha az tarihsel bir argüman olarak, daha çok bireyler ve toplum hakkında ayırt edici olanı ortaya çıkarmak için analitik bir araç olarak kullanıldı. Bir doğa durumunun varlığını önermek, doğal düzeni toplumsal düzene, gerçekte olduğu gibi (insan doğasına) insanla toplumda olduğu gibi karşılaştırmak ve insan toplumlarının doğasını kriterlerden bağımsız olarak yorumlamaktır (Gamble, 1981).

Hobbes (Roberts and Sutch, 2012). Hobbes’un en önemli eseri Leviathan (1651) dır. Hobbes'un Leviathan'ının

Hobbes (Roberts and Sutch, 2012). Hobbes’un en önemli eseri Leviathan (1651) dır. Hobbes'un Leviathan'ının temel argümanının genel modeli şu şekilde belirtilebilir. 1. Toplumun temel unsurlarının araştırılmasına yol açan bilimsel bir yöntem. Bu da 2. Bireysel kişilerin (ve) 3. Bu ajanların sosyal öncesi bir durum olan 'doğanın durumu' açıklaması. Bu üç unsur 4. Doğa yasalarının bir resmi (siyasetin kökenini tanımamıza neden olan aklın kuralları). Bu da 5. Politik meşruiyet ve yükümlülüğün doğasını anlama. Ve 6. Egemen otoritenin mutlak olması gerektiği iddiası.

Hobbes • Thomas Hobbes'un katkısı, toplumsal düzenin insanlar tarafından yapıldığı ve bu nedenle insanlar

Hobbes • Thomas Hobbes'un katkısı, toplumsal düzenin insanlar tarafından yapıldığı ve bu nedenle insanlar tarafından değiştirilebileceği yönündeydi. Hobbes'un görüşüne göre, insanlar bencildir ve "sürekli ve huzursuz bir güç arzusu" ile yönetilir. Bireysel iktidar arzusu ölüme kadar devam eder. Anarşi - “insanın insana karşı olması” - sadece insanların ölümden korkması gerçeğiyle engellenir. İnsanlar el olduklarından, sosyal anarşiyi ve ölümü önlemek için "uygun barış ilkelerini" benimsemeye ikna edilebilirler (B. N. Adams and R. A. Sydil, 2000 ).

Hobbes, sosyal sözleşmenin doğanın durumunu etkili bir şekilde sona erdireceğini söyler. Hobbes'un açıklamasında, siyaset

Hobbes, sosyal sözleşmenin doğanın durumunu etkili bir şekilde sona erdireceğini söyler. Hobbes'un açıklamasında, siyaset teorisinde önemli bir yenilik olan insan doğası veya siyasi düzen konusunda önceden düşünülmüş hiçbir ahlaki yargı bulunmuyor gibi görünmektedir. İnsanı "nesnel olarak" açıklamaya çalışmaktadır ve kaostan kaçınmanın tek yolunun, doğuştan gelen arzuları azaltmak ve toplumda düzen yaratmak için başkalarıyla birleşmek olduğu sonucuna varmıştır (B. N. Adams and R. N. Sydil, 2000).

Peri Roberts and Peter Sutch, 2012. An Introduction to Political Thought. Edinburgh University Press.

Peri Roberts and Peter Sutch, 2012. An Introduction to Political Thought. Edinburgh University Press. Kaynaklar Andrew Gamble, 1981, An Introduction Modern Social And Political Thought. Mac. Millan Press Ltd. B. N. Adams and R. N. Sydil, 2000. Sociological Theory. Pine Forge Press.