T C nklap Tarihi ve Atatrklk KTLE LETM

  • Slides: 12
Download presentation
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM 1

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM 1

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİMDE KİTLE

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİMDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ROLÜ Kitle iletişim araçları: Çok kısa sürede binlerce kişiye haber ulaştırabilen haberleşme araçlarına denir. 2

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Bu

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Bu araçlar iletileri yazılı, görsel ve işitsel iletenler olmak üzere iki grupta toplanır. Yazılı basın olarak ifade edilen kitle iletişim araçları; gazete, kitap, dergi, broşür vb. araçlardır. Görsel ve işitsel basın olarak ifade edilen kitle iletişim araçları; sinema, film, radyo, televizyon, plak, kaset, CD, bilgi ağı (internet) vb. araçlardır. 3

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Kitle

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Kitle İletişim Araçlarının Yaygınlaşmasıyla Beraber; ♦ Eşitlik ve özgürlük fikirleri daha hızlı yayılmıştır. ♦ İnsan hakları ve insan haklarına saygı konusunda insanlar bilgilenmiştir. ♦ Demokrasinin gelişmesine katkı sağlanmıştır. ♦ İnsanlar hem eğlenmiş hem de eğitilmiştir. ♦ Küresel sorunlar karşısında dili, dini, ırkı farklı olan insanlar bir arada hareket edebilmektedir. 4

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM TEMEL

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM TEMEL HAKLARIMIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ YAŞAMA HAKKI DÜŞÜNCE VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZEL HAYATIN DOKUNULMAZLIĞI DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLIK HAKKI BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HABERLEŞME HAKKI DÜŞÜNCE VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜ 5

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM HAYATIMIZDA

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM HAYATIMIZDA TRT ilk radyo ve televizyon kanalıdır. ilk olarak 1967 yılında kurulmuştur. Türkiye'de önemli bir yeri vardır. İlk olarak radyo yayınları yapmış sonra televizyon da eklenmiştir. TRT şimdi birçok kanala sahiptir. Günümüzde TRT 1 bunun ilkidir. Yenilenerek günümüze kadar gelmiştir, devletin kendi kanalıdır, devlete bağlıdır. 6

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Bir

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Bir ülkede kitle iletişim araçlarının belirlenmiş ilkelere göre, hak ve özgürlüklere saygı gösteren yayın yapmasını sağlamak amacıyla bunları denetleyen kurumlar vardır. Ülkemizde de bu görevi 13 Nisan 1914'den beri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yürütmektedir. RTÜK radyo ve televizyon kanallarına kurallara aykırı yayın yapmaları halinde uyarır yayın durdurma para cezası verebilir. 7

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Akıllı

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Akıllı işaretlerle, seyircilerin zararlı televizyon yayınlarının etkilerine karşı bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Televizyonda yayınlanan sihir içeren diziler, mafya filmleri, şiddet içerikli programlar özellikle, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 8

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM ATATÜRK

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM ATATÜRK VE İLETİŞİM Kurtuluş Savaşı yıllarındaki en etkili iletişim araçları telgraf ve gazetedir. Atatürk, Milli Mücadele Yılları’nda halkı bilinçlendirmek için, Kitle İletişim Araçları’na özellikle basına büyük bir önem vermiştir. 9

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Milli

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Milli Mücadele'nin ilk gazetesidir. Sivas'ta kurulmuştur (4 Eylüs 1919). Sivas Kongresi kararlarını halka iletmek amacıyla kurulmuştur. Atatürk'ün "benim gazetem" dediği İradeyi Milliye, Heyet i Temsiliye'nin Sivas'tan Ankara'ya gelmesinden bir süre sonra kapanmıştır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi : Heyet i Temsiliye'nin Ankara'ya gelişinden sonra Ankara'da kurulmuştur (10 Ocak 1920). 10

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Anadolu

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM Anadolu Ajansı: 6 Nisan 1920'de kurulmuştur. Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararları halka duyurmuştur. Türk Devleti'nin ilk ulusal kurumudur. Sadece ülke içinde değil, yurt dışında da etkili olmuştur. Anadolu Ajansı, İngilizce, Almanca ve Fransızca haberler hazırlayarak Türkiye dışına da ülkemizdeki haberleri iletmiştir. 11

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM !

T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI – ATATÜRK ve İLETİŞİM ! SONUÇ Kitle iletişim araçları bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan, kamuoyu oluşturan, sosyal bilinci artıran; insanların anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihti yaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliş tiren en etkin iletişim araçlarıdır. Bu yüzden çağımıza iletişim çağı da denmektedir. Milli mücadele döneminde Atatürk kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak önemli sonuçlar elde etmiştir. Bunlar; • Halkın Kurtuluş Savaşı'na desteğini sağlamak • Kamuoyu oluşturmak • Milli Mücadele'yi ülke geneline yaymak • İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadele aleyhine olan propagandasını engellemek • Yapılan çalışmalardan halkı haberdar etmek 12