T C Erciyes niversitesi Turizm Fakltesi Staj Ynergesi

  • Slides: 16
Download presentation
T. C. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Formu Bilgilendirme Sunusu 2017

T. C. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Yönergesi ve Staj Formu Bilgilendirme Sunusu 2017

Staj Uygulamasının Yapılabileceği İşletmeler Ø Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri (3, 4 ve 5

Staj Uygulamasının Yapılabileceği İşletmeler Ø Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri), Ø Seyahat acentaları (sadece A grubu), Ø Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri, Ø Hava alanlarındaki yiyecek ve içecek işletmeleri ile havayollarının bilet satış ve rezervasyon ofisleri,

Ø Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri, Ø Yurtdışında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve

Ø Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri, Ø Yurtdışında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri ile seyahat acentaları ve tur operatörleri, Ø Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, Ø Work and travel kapsamında yurtdışında çalışılan işletmeler.

Ø Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, Ø Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren

Ø Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, Ø Kayseri Büyükşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren a la carte salonu veya banquette(ziyafet) salonu bulunan yiyecek içecek işletmelerinden "staj yapmaya uygunluğu" Fakülte Staj Komisyonu'nun önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu'nun onayı ile kabul edilen işletmeler,

Ø Şehirlerarası sefer düzenleyen ulaştırma işletmeleri, Ø Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak

Ø Şehirlerarası sefer düzenleyen ulaştırma işletmeleri, Ø Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak Fakülte Staj Komisyonunca turizm faaliyeti ile iştigal ettiği tespit ve Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer işletmeler (örneğin sağlık turizmi ve kongre organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler gibi).

Öğrencilerin Fakültede teorik olarak öğrendikleri bilgileri turizm sektöründe uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi

Öğrencilerin Fakültede teorik olarak öğrendikleri bilgileri turizm sektöründe uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye çıkış belgesi veya diploma verilmez (Madde 5).

Yüksekokul ders programındaki herhangi bir derse ilişkin uygulama ve yarıyıl içerisinde yapılan hiçbir seminer

Yüksekokul ders programındaki herhangi bir derse ilişkin uygulama ve yarıyıl içerisinde yapılan hiçbir seminer çalışması staj olarak kabul edilmez. Staj, eğitim-öğretim dönemleri dışında dört yıllık lisans öğreniminin herhangi bir döneminde yapılır. Ancak, derslere devam zorunluluğu olmayan ve dört yılını tamamlamış öğrenciler, staj komisyonunun onayı ile ders döneminde de stajlarını yapabilirler. Yüksekokulun uygulama birimlerinde yapılacak olan stajların eğitim-öğretim dönemleri dışında yapılma zorunluluğu yoktur; Yüksekokulun uygulama birimlerinde eğitim-öğretim dönemlerinde de staj yapılabilir (Madde 6).

Staj süresi 3 aydır (90 iş günüdür). Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, stajlarının en az

Staj süresi 3 aydır (90 iş günüdür). Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, stajlarının en az 1 aylık kısmını Yüksekokulun uygulama birimlerinde tamamlamak zorundadırlar (Madde 7). Öğrenciler, staj yapacakları yerleri kendileri bulmak zorundadırlar (Madde 9). Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajlarını tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar (Madde 14).

Staj Başvuru Süreci Ø Staj yeri bulan öğrenci, en geç 15 gün önce Öğrenci

Staj Başvuru Süreci Ø Staj yeri bulan öğrenci, en geç 15 gün önce Öğrenci Bilgi Sistemi’nde (OBİSİS) yer alan ‘’Staj’’ sekmesi üzerinden staj işlemlerini başlatmalıdır.

Staj Başvuru Süreci Ø Staj sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza çıkan ekrandaki «Yeni Başvuru» butonuna

Staj Başvuru Süreci Ø Staj sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza çıkan ekrandaki «Yeni Başvuru» butonuna tıklanmalıdır.

Staj Başvuru Süreci Ø İşletmenin detaylı bilgileri ile staj başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek

Staj Başvuru Süreci Ø İşletmenin detaylı bilgileri ile staj başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek «Başvur» butonuna tıklayarak danışmanın onayına gönderir.

Staj Başvuru Süreci Ø Staj danışmanı öğrencinin staj yapacağı işletmeyi staj yönergesinde belirtilen hususlara

Staj Başvuru Süreci Ø Staj danışmanı öğrencinin staj yapacağı işletmeyi staj yönergesinde belirtilen hususlara göre değerlendirerek kabul veya reddeder. Başvurusu kabul edilen öğrenci yine OBİSİS üzerinden staj butonuna basarak aşağıdaki ekrana ulaşmalı ve «Başvuru Formu» butonuna tıklamalıdır.

Staj Başvuru Süreci Ø Öğrenci ‘’Staj Başvuru Formu’’nu staj danışmanına imzalı şekilde teslim eder.

Staj Başvuru Süreci Ø Öğrenci ‘’Staj Başvuru Formu’’nu staj danışmanına imzalı şekilde teslim eder.

Staj Başvuru Süreci Ø Öğrenci ayrıca «Zorunlu Staj Formunu» danışmanına onaylatarak staj yapacağı kuruma

Staj Başvuru Süreci Ø Öğrenci ayrıca «Zorunlu Staj Formunu» danışmanına onaylatarak staj yapacağı kuruma teslim etmelidir.

Staj Süreci ve Sonrası İşlemler Ø Üç günden fazla rapor ve izinler staj süresine

Staj Süreci ve Sonrası İşlemler Ø Üç günden fazla rapor ve izinler staj süresine dahil edilmez (Madde 8). Ø Staj sonunda OBİSİS üzerinden elde edilen Staj Sicil Fişi, işletme tarafındandoldurularak kapalı ve mühürlü zarf içinde danışmana işletme tarafından posta ile gönderilebileceği gibi öğrenci tarafından da teslim edilebilir.

TEŞEKKÜRLER

TEŞEKKÜRLER