T C ALIMA VE SOSYAL GVENLK BAKANLII SALII

  • Slides: 40
Download presentation
T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331

T. C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İsmail GERİM Genel Müdür Yrd. 06/11/2013

İSTATİSTİKLER Nüfus: 75. 627. 384 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012) 15+ Nüfus:

İSTATİSTİKLER Nüfus: 75. 627. 384 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2012) 15+ Nüfus: 55. 642. 000 İstihdam: 26. 099. 000 İşgücü: 28. 785. 000 İstihdam Oranı %: 46. 9 İşsizlik Oranı %: 9. 3 Kaynak: TÜİK İstatistik Bülteni Temmuz 2013

İş Kazası İstatistikleri İşyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı* İşçi Sayısı* İş Kazası Sayısı** 1 -

İş Kazası İstatistikleri İşyeri Büyüklüğü İşyeri Sayısı* İşçi Sayısı* İş Kazası Sayısı** 1 - 9 1. 326. 102 (85, 3) 3. 629. 666 (28, 8) 26. 119 (%34. 9) 10 - 49 195. 775 (12, 6) 3. 870. 969 (30, 7) 15. 411 (%20. 6) 50 - 249 28. 287 (1, 8) 2. 832. 846 (22, 5) 15. 650 (%20. 9) 250 + 4. 243 (0, 3) 2. 281. 786 (18, 0) 17. 691 (%23. 6) Toplam 1. 554. 407 12. 615. 267 74. 871 * Temmuz 2013 SGK ** SGK 2012 İstatistik Yıllığı

Dünya Her gün; § 1 Milyon iş kazası olmakta, Türkiye Her gün; § 205

Dünya Her gün; § 1 Milyon iş kazası olmakta, Türkiye Her gün; § 205 iş kazası olmakta, § 2 kişi iş kazası nedeniyle ölmekte, § 5534 çalışan işle ilgili hastalıklar, 879 çalışan iş kazası nedeniyle § 6 kişi sürekli iş göremez ölmektedir. hale gelmektedir. Bu kayıpların maddi değeri ülkelerin GSYİH’nın % 3 -5’i arasında değişmektedir.

GÖRÜNÜR MALİYETLER(2011) (1. 465. 169. 604 TL. ) GÖRÜNMEZ MALİYETLER(2011) (6. 959. 555. 619

GÖRÜNÜR MALİYETLER(2011) (1. 465. 169. 604 TL. ) GÖRÜNMEZ MALİYETLER(2011) (6. 959. 555. 619 TL. ) 5

GÖRÜNÜR MALİYETLER GÖRÜNMEZ MALİYETLER • Tıbbi masraflar • Sigorta ödemeleri • Tazminatlar • İş

GÖRÜNÜR MALİYETLER GÖRÜNMEZ MALİYETLER • Tıbbi masraflar • Sigorta ödemeleri • Tazminatlar • İş günü ve iş gücü kaybı • Mahkeme masrafları • Fazla mesai • Bina, makine, teçhizat, üretim veya üründeki hasarı • İşin durması nedeniyle uğranılan maliyet • Sipariş kayıpları • Arızalı makinenin üretim dışı kalması • Denetim, araştırma ve yazışmaların maliyeti • Verim düşüşünden doğan maliyet • Çalışanlardaki moral bozukluğunun • Kazazede yerine alınan çalışanın eğitim maliyeti • Şirketin prestij kaybı 6

İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008

İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971 4857 sayılı, 2003 30/06/2012: 6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012

Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kapsam: Sayı sınırı olmaksızın,

Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kapsam: Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İş kazası olmadan önce önlem almaya

Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İş kazası olmadan önce önlem almaya yöneliktir. Testi kırılmadan önce…

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli Tehlike sınıfları tespitinde; işyerlerinin yaptığı asıl iş esas alınır. A Sınıfı • Çok tehlikeli Uzman B Sınıfı • Tehlikeli Uzman C Sınıfı • Az tehlikeli Uzman İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. İş Güvenliği Uzmanı

Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli

İSG Hizmetlerine ilişkin Sayılar OSGB TSM Eğitim Kurumu Eğitici Sayısı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri

İSG Hizmetlerine ilişkin Sayılar OSGB TSM Eğitim Kurumu Eğitici Sayısı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi 987 31 241 3. 401 35. 153 16. 093 * Ekim 2013 verileri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. İSG Hizmet Modelleri Kısmi süreli işyeri

İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. İSG Hizmet Modelleri Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Niteliklere sahip işveren Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı Tam süreli iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi gereken işyerlerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderleri desteklenecektir • Kamu hariç, • 10’dan az

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri giderleri desteklenecektir • Kamu hariç, • 10’dan az çalışanı bulunan, • 10’dan az çalışan • az tehlikeli sınıftaki işyerleri • Tehlikeli ve çok tehlikeli • Bakanlar Kurulu karar ile • SGK’dan desteklenecektir. • Sağlık Bakanlığı eliyle hizmet %85 : 1 -9 “Yeryüzünde muteber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Risk değerlendirmesi Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek

Risk değerlendirmesi Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Risk Değerlendirmesi İlkeleri Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek,

Risk Değerlendirmesi İlkeleri Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek.

Çalışanların sağlık gözetimi Bütün çalışanlar için • İşe giriş, • İş değişikliği • İş

Çalışanların sağlık gözetimi Bütün çalışanlar için • İşe giriş, • İş değişikliği • İş kazası ve meslek hastalığı durumunda sağlık taraması zorunluluğu Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları SGK işveren Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane) İşyeri

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtları SGK işveren Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane) İşyeri hekimi Diğer sağlık personeli Sağlık hizmeti sunucusu (aile hekimi, poliklinik, tıp merkezi, özel hastane)

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu İşverenin yükümlülükleri:

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu İşverenin yükümlülükleri: • Kurul kararlarının uygulanması • Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi • Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi

Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, koordinasyon Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından, Birden

Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, koordinasyon Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından, Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanır.

Acil durum planları ØAcil Durum Planlarının hazırlanması, ØAcil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin

Acil durum planları ØAcil Durum Planlarının hazırlanması, ØAcil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi,

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça

Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelenmesinden sonra açabilecek.

Çalışanların bilgilendirilmesi • Riskler • Tedbirler • Hak ve sorumluluklar • İSG kayıtlarına erişim

Çalışanların bilgilendirilmesi • Riskler • Tedbirler • Hak ve sorumluluklar • İSG kayıtlarına erişim

Çalışanların İSG konusunda aktif katılımı Eğitim Görüşlerin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

Çalışanların İSG konusunda aktif katılımı Eğitim Görüşlerin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde işin durdurulması Maden, metal ve yapı

Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde işin durdurulması Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanması Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!! İşverenin

Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanması Caydırıcı idari para cezaları uygulanacak!!! İşverenin genel yükümlülüğü - 2. 000 TL. , İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU 5. 000. TL. DSP 2. 500. TL. Her Ay Risk değerlendirmesi – 3. 000. TL. Devamı 4. 500. TL. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – 1. 500 TL. 2. 000. TL. Sağlık Kuruluşları – 2. 000. TL. Çalışanların eğitimi , Mesleki Eğitim – 1. 000. TL. Her kişi İş sağlığı ve güvenliği kurulu – 2. 000. TL. İşin durdurulması – 10. 000. TL. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu – 50. 000 TL. , 80. 000 TL. Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1. 000. TL.

Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak. 30 Haziran 2012

Kanunun bazı hükümleri aşamalı olarak hayat geçirilerek yeni durumlara uyum kolaylaşacak. 30 Haziran 2012 1 Ocak 2013 1 Ocak 2014 01 Tem 2016 Yayım Yürürlük İSG Profesyonelleri (6 ve 7. maddeler) 50’den az çalışanı olan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

 OSGB Nedir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi

OSGB Nedir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder. (6331 Sayılı İSG Kanunu Md. 3) •

OSGB’ ler ile Hedeflenenler - Kurumsal İSG hizmeti sunumu - Sürdürülebilir hizmet yaklaşımı -

OSGB’ ler ile Hedeflenenler - Kurumsal İSG hizmeti sunumu - Sürdürülebilir hizmet yaklaşımı - Profesyonelleşme ihtiyacı - Kontrol edilebilir bir yapılanma

OSB’ler için OSGB Kurmanın Önemi -“OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma

OSB’ler için OSGB Kurmanın Önemi -“OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak” (OSB. Uygulama Yönetmeliği 35 Md. ) - “Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir” (6331 Sayılı İSG Kanunu 23 Md. )

OSGB Nasıl Kurulur? Ön inceleme Başvuru Makam onayı Yerinde inceleme Yetkilendirme

OSGB Nasıl Kurulur? Ön inceleme Başvuru Makam onayı Yerinde inceleme Yetkilendirme

1 - Hazırlanan Dosya ile Bakanlığa Müracaat Dosyada bulunması gereken belge ve bilgiler: a.

1 - Hazırlanan Dosya ile Bakanlığa Müracaat Dosyada bulunması gereken belge ve bilgiler: a. Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri. (OSB’leri muaf) b. Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri ve belgeleri c. OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı d. Yapı kullanma izin belgesi. e. Faaliyet gösterilecek yere ait numarataj veya adres tespit belgesi. (OSB’leri muaf) f. Kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi. g. 1/50 ölçekli plan. h. Yangın raporu. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

2 - Dosya Üzerinde İnceleme Dikkat edilen hususlar: a. OSGB Unvanın Türkçe olması, b.

2 - Dosya Üzerinde İnceleme Dikkat edilen hususlar: a. OSGB Unvanın Türkçe olması, b. OSGB açılacak yerin iskan ve kat durumu (Zemin ve üstü, mesken olmaması) c. Sorumlu müdür ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin sözleşmeleri d. Tam zamanlı görevlendirilecek kişilerin farklı bir yerde çalışmaması e. Belgelerdeki adreslerin tutarlı olması f. Kurucu ortakların yasaklı kişiler olmaması g. Plan üzerinde asgari olarak istenen birimlerin belirtilmesi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3 - Yerinde İnceleme Asgari olarak sağlanması gereken fiziki şartlar: a. Muayene odası 10

3 - Yerinde İnceleme Asgari olarak sağlanması gereken fiziki şartlar: a. Muayene odası 10 m 2 b. İş güvenliği uzmanı odası 10 m 2 c. Bekleme yeri 12 m 2 d. İş güvenliği uzmanı odası 15 m 2 e. Arşiv odası yeterli büyüklükte f. Ek-1 listesindeki malzemeler g. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliği’ndeki diğer hususlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4 - Belge Düzenleme ve İşleyiş a. Ön inceleme ve Yerinde incelemelerde tespit edilen

4 - Belge Düzenleme ve İşleyiş a. Ön inceleme ve Yerinde incelemelerde tespit edilen eksikler başvuru yapan kurum yetkililerine bildirilir. b. 30 gün olmak üzere iki kereye mahsus eksiklerin tamamlanması için süre verilir. c. Eksiklikleri giderilen kurumlardan belge ücreti alınarak yetkilendirme işlemi gerçekleştirilir. d. Belge kurumun yetki aldığı adrese kargo ile gönderilerek e-devlet üzerinden yetkisi açılır. e. Daha sonraki bildirimlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

OSGB Genel Durum 3 adet OSB yetkilendirildi

OSGB Genel Durum 3 adet OSB yetkilendirildi

Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ülkenin; Ekonomik gelişmişlik düzeyi, Sosyal yapısı, Sağlık sistemi, Sanayileşme düzeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Ülkenin; Ekonomik gelişmişlik düzeyi, Sosyal yapısı, Sağlık sistemi, Sanayileşme düzeyi, Eğitim sistemi ve düzeyi gibi pek çok faktörle doğrudan ilişkilidir. Hepimizin ortak sorumluluğudur. . .

TEŞEKKÜRLER… Detaylı Bilgi: www. guvenlebuyuturkiye. com www. isggm. gov. tr isggm@csgb. gov. tr

TEŞEKKÜRLER… Detaylı Bilgi: www. guvenlebuyuturkiye. com www. isggm. gov. tr [email protected] gov. tr