Szmtgpes szimulcival segtett tervezs Horvth Lajos t alezredes

  • Slides: 13
Download presentation
Számítógépes szimulációval segített tervezés Horváth Lajos tű. alezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 2021. 03.

Számítógépes szimulációval segített tervezés Horváth Lajos tű. alezredes Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 2021. 03. 12.

A számítástechnika alkalmazása a tervezésben n Az épületek tervezésében mára elfogadottá vált a számítástechnika

A számítástechnika alkalmazása a tervezésben n Az épületek tervezésében mára elfogadottá vált a számítástechnika igénybevétele. n Lassú folyamat n n Tervezői ellenállás, bizalmatlanság Ragaszkodás a hagyományos eljárásokhoz „Gépi” akadályok Áttörés n n A fejlesztések elérték a felhasználói elvárások szintjét. A „gépesítés” hatékonyabb tervezést eredményez. A változások átvezetése problémamentessé válik. Az alkalmazások fejlesztése új lehetőségeket nyit meg. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 2021. 03. 12.

Az épületek tűzvédelmi tervezésének jövője n Az előző minta alapján tűzvédelmi tervezés területén is

Az épületek tűzvédelmi tervezésének jövője n Az előző minta alapján tűzvédelmi tervezés területén is teret nyer a számítástechnika alkalmazása. n n n Az áttörés idejét éljük Tőlünk nyugatra a fejlesztésben előttünk járnak (nem úgy mint az építészeti számítástechnikában) A felhasználás területén kisebb a lemaradás. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 3 2021. 03. 12.

Célok n n n A számítógéppel segített tűzvédelmi tervezés gazdaságosabb megoldások létrehozását segítse a

Célok n n n A számítógéppel segített tűzvédelmi tervezés gazdaságosabb megoldások létrehozását segítse a biztonsági szint megtartása mellett. Adjon alternatív lehetőséget egy probléma megoldására. Legyen gyors, hatékony. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 4 2021. 03. 12.

Jelenlegi helyzet n Tervezői adatbázisok létrehozása n n n Tanúsított szerkezetek Beépítésre tervezett szerkezetek

Jelenlegi helyzet n Tervezői adatbázisok létrehozása n n n Tanúsított szerkezetek Beépítésre tervezett szerkezetek tűzvédelmi tulajdonságainak adatbázisai Aktív tervezői programok megjelenése n Tűzszimulációs programok elterjedése n n A fejlesztések elérték az elvárások szintjét Elfogadhatóvá váltak a szimulációs gépidők Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5 2021. 03. 12.

Gép nélküli tűzvédelmi tervezés n A kockázat felmérése n Figyelembe vesszük n n n

Gép nélküli tűzvédelmi tervezés n A kockázat felmérése n Figyelembe vesszük n n n az épület rendeltetését, benntartózkodók számát, a felhasznált, tárolt anyagok tulajdonságait, stb. A kockázat alapján a követelmények, a biztonsági szint meghatározása A követelményeknek történő megfeleltetés tanúsítások, szabványok előírások alapján. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 6 2021. 03. 12.

Elvárások a számítógépes szimulációval szemben n A kockázat felmérésénél az életközeli feltételezések alkalmazása n

Elvárások a számítógépes szimulációval szemben n A kockázat felmérésénél az életközeli feltételezések alkalmazása n n Várható tűzkeletkezés figyelembe vétele Nagy-forgalmú létesítmények kiürítésének lekövetése Kihathat a követelmények meghatározására A követelményeknek történő megfeleltetésnél új lehetőségeket biztosíthat n Például: igazolható a kiürítés, hő- és füstelvezetés, egyes épületszerkezetek tűzállóságának megfelelőség. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 7 2021. 03. 12.

Csak egy példa n n Az Eurocode szabványsorozat szerint az épületszerkezetek tűzállósági teljesítménye számítási

Csak egy példa n n Az Eurocode szabványsorozat szerint az épületszerkezetek tűzállósági teljesítménye számítási módszer alkalmazásával is meghatározható. Ez alapján az építészetben használt acél szerkezeti elemek statikai, tűzvédelmi méretezése teljesen új alapokra helyeződik. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 8 2021. 03. 12.

Acélszerkezetek méretezése n n n Az Eurocode szerinti statikai tervezés az erőtani méretezésen túl,

Acélszerkezetek méretezése n n n Az Eurocode szerinti statikai tervezés az erőtani méretezésen túl, leképzi a szerkezet egyéb, így a tűz hatásaiból is adódó igénybevételét, és ezek közös vizsgálatát követően mondja ki a szerkezet megfelelőségét. Ez a módszer lehetőséget ad az acélszerkezetek szélesebb körben – akár védelem nélkül – történő alkalmazására, kihasználva az anyag kedvező fizikai tulajdonságait. Ezzel egyidejűleg megnöveli a tervezői felelősséget a helyes alapadatok meghatározásánál, mi alapján a szerkezet méretezése történik. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 9 2021. 03. 12.

Tűzben történő viselkedés n n A szerkezeti acélok tűzben történő viselkedésénél egyetlen fizikai jellemzőt

Tűzben történő viselkedés n n A szerkezeti acélok tűzben történő viselkedésénél egyetlen fizikai jellemzőt kell szem előtt tartani: a szerkezet mindenkori hőmérsékletét. A szerkezet hőmérséklete meghatározza n n a mindenkori hőtágulás mértékét, mely semmilyen körülmények között sem elhanyagolható, az acél szilárdsági mutatóit. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10 2021. 03. 12.

A számítógép szerepe n n A feltételezett tűz alapján kialakuló hőmérséklet, hősugárzás meghatározása. Statikai

A számítógép szerepe n n A feltételezett tűz alapján kialakuló hőmérséklet, hősugárzás meghatározása. Statikai méretezéshez alapadat a felmelegedéssel korrigált megengedett feszültség mértéke. Visszaellenőrzés a tartók méreteiből adódó felmelegedésre. Itt jön a képbe a számítógép. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 11 2021. 03. 12.

Összegzés n n n Az új eljárások megismerése feloldja az ellenérzést, rávilágít a módszer

Összegzés n n n Az új eljárások megismerése feloldja az ellenérzést, rávilágít a módszer korlátjaira, alkalmazási lehetőségeire. Az alkalmazás használata komoly szakértelmet igényel egyelőre, mert csak így garantálható a biztonság. Az eredmény pénzre váltható, ami segíti a számítógéppel segített tűzvédelmi tervezés elterjedését. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12 2021. 03. 12.

n Köszönet Szilágyi Csaba tű. százados Úrnak, hogy az általa lefutatott szimulációkat az előadás

n Köszönet Szilágyi Csaba tű. százados Úrnak, hogy az általa lefutatott szimulációkat az előadás anyagához rendelkezésemre bocsátotta. n Köszönöm figyelmüket Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 13 2021. 03. 12.