Szkoa Przyjazna rodowisku Szkoa Podstawowa im Ks Kazimierza

  • Slides: 65
Download presentation
Szkoła Przyjazna Środowisku Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego Gwiździny, 2014

Szkoła Przyjazna Środowisku Szkoła Podstawowa im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego Gwiździny, 2014

Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę

Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę

Dokarmiamy zwierzęta

Dokarmiamy zwierzęta

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Happening ekologiczny

Happening ekologiczny

Przedstawienie „Śmieci mniej, Ziemi lżej”

Przedstawienie „Śmieci mniej, Ziemi lżej”

Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur

Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur

Słoneczka, kropelki, wiatraki – źródła energii odnawialnej

Słoneczka, kropelki, wiatraki – źródła energii odnawialnej

Elektrośmieci

Elektrośmieci

Listy dla Ziemi

Listy dla Ziemi

Wyjazdy do parków krajobrazowych

Wyjazdy do parków krajobrazowych

W Welskim Parku Krajobrazowym

W Welskim Parku Krajobrazowym

W parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego

W parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego

Święto Drzewa

Święto Drzewa

Sadzenie drzewka

Sadzenie drzewka

Przedstawienie „Drzewo twoim przyjacielem

Przedstawienie „Drzewo twoim przyjacielem

Zbiórka nakrętek plastikowych

Zbiórka nakrętek plastikowych

Wykorzystanie odpadów

Wykorzystanie odpadów

Papier czerpany

Papier czerpany

Ekologiczne kartki świąteczne

Ekologiczne kartki świąteczne

Efekty warsztatów „Papierowa wiklina”

Efekty warsztatów „Papierowa wiklina”

Zajęcia w terenie

Zajęcia w terenie

Zajęcia w ogródku ziołowym

Zajęcia w ogródku ziołowym

Zajęcia z myśliwymi kół łowieckich

Zajęcia z myśliwymi kół łowieckich

Dosiewanie kukurydzy na polu

Dosiewanie kukurydzy na polu

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Grodnie

W Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Grodnie

Udział w konkursie „Las bez tajemnic”

Udział w konkursie „Las bez tajemnic”

W oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim

W oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim

Przy siłowni wiatroej w Pacółtowie

Przy siłowni wiatroej w Pacółtowie

Ogród ziołowy

Ogród ziołowy

Zakładamy ogródek ziołowy

Zakładamy ogródek ziołowy

Uroczyste otwarcie ogródka

Uroczyste otwarcie ogródka

Pozyskane pomoce dla szkoły

Pozyskane pomoce dla szkoły

Plakaty - reklamy ziół

Plakaty - reklamy ziół

Inne akcje i działania ekologiczne

Inne akcje i działania ekologiczne

Zasiedlanie bażantów wraz z kołem łowieckim „Szarak”

Zasiedlanie bażantów wraz z kołem łowieckim „Szarak”

Wycieczka do biogazowni w Boleszynie

Wycieczka do biogazowni w Boleszynie

Akcja „Godzina dla Ziemi”

Akcja „Godzina dla Ziemi”

Segregujemy odpady

Segregujemy odpady

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu „Zielonej Flagi”

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu „Zielonej Flagi”

Koordynatorki projektu: mgr Bożena Hoppe mgr Urszula Świniarska mgr Anna Falkowska

Koordynatorki projektu: mgr Bożena Hoppe mgr Urszula Świniarska mgr Anna Falkowska