Szkoa Promujca Zdrowie Zesp Szkolno Przedszkolny w Sczowie

  • Slides: 41
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sączowie Ewaluacja

Szkoła Promująca Zdrowie Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sączowie Ewaluacja

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych • Przeprowadzono cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych • Przeprowadzono cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci. • Systematycznie aktualizowano na stronie internetowej szkoły informacje o zagrożeniach związanych z użytkowaniem technologii informacyjnych. • Informowano dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

Obchody Dni Bezpiecznego Internetu

Obchody Dni Bezpiecznego Internetu

 . Postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń. • Odbyło się spotkanie z pracownikiem służby

. Postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń. • Odbyło się spotkanie z pracownikiem służby celnej lotniska Pyrzowice. Spotkaniu towarzyszył instruktaż, jak zachować się w przypadku kontaktu z obcym, groźnym psem. • Miał miejsce cykl spotkań wszystkich uczniów z funkcjonariuszkami Policji dotyczący bezpieczeństwa na drogach publicznych. • Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, poświęcone właściwym reakcjom w różnych sytuacjach zagrożenia. • Wszyscy uczniowie brali udział w lekcji bezpieczeństwa z panią Dorotą Stalińską „Nie warto umierać na drogach”' oraz „Bądź mądry przed szkodą, a nie po szkodzie” • Wszystkie dzieci zostały teoretycznie i praktycznie przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie wykonywali praktyczne ćwiczenia na fantomie z zakresu reanimacji. Przypomnieli sobie o założeniach programu: „Ratujemy i uczymy ratować”. Współpracujemy w tym zakresie z fundacją WOŚP – pokaz, konkurs. • Uczniowie tworzyli opis bezpiecznych zabaw w formie konkursu literackiego. Najciekawsze z nich zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo na drogach. spotkanie z aktorką Dorotą Stalińską

Bezpieczeństwo na drogach. spotkanie z aktorką Dorotą Stalińską

Dbamy o środowisko • Szkoła została wyposażona w pojemniki na odpady. Przez cały rok

Dbamy o środowisko • Szkoła została wyposażona w pojemniki na odpady. Przez cały rok monitorowano bieżącą segregację odpadów. Odbył się również konkurs na najlepszy plakat dotyczący segregacji śmieci.

 • Zorganizowano szereg akcji zbiórki surowców wtórnych, do najważniejszych należały: • przystąpienie do

• Zorganizowano szereg akcji zbiórki surowców wtórnych, do najważniejszych należały: • przystąpienie do programu „Zbieraj kartridże, ratuj konie!" • udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej w ramach kampanii „Sprzątanie Świata” • „ Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny” - zebrane zużyte lub uszkodzone telefony zostały przekazane do profesjonalnego recyklingu • „ Moje miasto bez elektrośmieci” - zrealizowano trzy bloki tematyczne dla uczniów klas I-III, rozpropagowano ulotki dla wszystkich rodziców, ogłoszono i zorganizowano zbiórkę elektrośmieci w naszej szkole, zorganizowano też zbiorki indywidualnie.

 • Utworzono strefę dydaktyczną w ogrodzie szkolnym. • Powstał ogródek warzywny oraz ścieżka

• Utworzono strefę dydaktyczną w ogrodzie szkolnym. • Powstał ogródek warzywny oraz ścieżka dydaktyczna prezentująca faunę i florę naszego ogrodu. Drzewa i krzewy opatrzono tabliczkami z opisami, pod drzewem stanął prawdziwy ul, zamontowany został prosty zestaw do obserwacji meteorologicznych

W ramach akcji „Posadź swoje drzewko”, której organizatorem była Fundacja Ekologiczna Silesia, umożliwiła szkole

W ramach akcji „Posadź swoje drzewko”, której organizatorem była Fundacja Ekologiczna Silesia, umożliwiła szkole aktywne włączenie w realizację programu „Ochrona i kształtowanie krajobrazu”.

 • Nasza szkoła po raz czwarty brała udział w akcji, uzyskując dofinansowanie do

• Nasza szkoła po raz czwarty brała udział w akcji, uzyskując dofinansowanie do realizacji planu zagospodarowania terenu przy szkole. Miejscem posadzenia roślin była skarpa pomiędzy boiskiem szkolnym a patio. Dotychczas skarpa była porośnięta wybujałą trawą i chwastami, które wymagały systematycznego wykaszania. Ze względu na stromiznę skarpy czynność ta była dość trudna i pracochłonna, a skarpa nie wyglądała efektownie. Dzięki akcji „Posadź swoje drzewko” teren wyczyszczono, przykryto agrowłókniną szkółkarską i posadzono 208 krzewów.

 • Wykonano gruntowny remont boiska szkolnego. Całkowicie została wymieniona nawierzchnia płyty boiska z

• Wykonano gruntowny remont boiska szkolnego. Całkowicie została wymieniona nawierzchnia płyty boiska z mączki ceglanej na trawiastą. Dodatkowo wykonano drenaż i zamontowano zraszacze, które pozwoliły na odpowiednie nawadnianie trawy. Uroczyste otwarcie boiska odbyło się w maju 2014 r.

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego 21 maj 2014 r.

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego 21 maj 2014 r.

Zdrowe odżywianie Wdrażanie do systematycznego przygotowywania i spożywania II śniadania w szkole. Przygotowywano zdrowe

Zdrowe odżywianie Wdrażanie do systematycznego przygotowywania i spożywania II śniadania w szkole. Przygotowywano zdrowe przekąski w formie szkolnego bufetu, sałatki warzywne na II śniadanie, podwieczorki oraz pikniki na trawie.

Zdrowy Szkolny Bufet

Zdrowy Szkolny Bufet

Zdrowe odżywianie • Udział w ogólnopolskich programach m. in. : „Mam kota na punkcie

Zdrowe odżywianie • Udział w ogólnopolskich programach m. in. : „Mam kota na punkcie mleka", „Owoce w szkole", „Mleko w szkole", „Mamo, tato wolę wodę ", „Śniadanie daje moc" „Talent do Niemarnowania” • Propagowanie zastępowania gazowanych i sztucznie barwionych napojów wodą • W związku z zaobserwowanym problemem spożywania przez uczniów napojów energetyzujących przeprowadzenie dla uczniów i ich rodziców prelekcji n/t –„ Napoje energetyczne szkodzą zdrowiu – zanim sięgniesz pomyśl. • Przedstawiono prezentacje multimedialne z zakresu edukacji zdrowotnej „ Czy wiesz co pije Twoje dziecko? ”, „ Spór o drożdżówkę”. Prezentacje przygotowała i przeprowadziła absolwentka dietetyki klinicznej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. • Wpływ negatywnej reklamy na zdrowe odżywianie - Uczniowie analizowali hasła reklamowe zaczerpnięte z różnych źródeł: telewizji, radia, Internetu, prasy, bilbordów i ulotek reklamowych. Samodzielnie tworzyli reklamy oraz kręcili krótkie filmiki dotyczące zdrowego odżywiania. Efekty pracy wywieszone są na klasowych gazetkach, a filmiki umieszczono na szkolnej stronie internetowej

 • Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz pracownicy kuchni szkolnej zostali przeszkoleni w zakresie wdrażania

• Przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz pracownicy kuchni szkolnej zostali przeszkoleni w zakresie wdrażania norm zdrowego odżywiania. • W ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Otyłością uczniowie naszej szkoły, zarówno z klas młodszych jak i starszych, mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu warsztatowym z dietetykiem klinicznym Panią Alicją Skubis. Głównym celem spotkania było kształtowanie świadomości i postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Prezentacja multimedialna „ Racjonalna dieta, czyli komponowanie zdrowych posiłków” dostarczyła dzieciom wiedzy na temat zdrowotnych walorów poszczególnych produktów spożywczych oraz zapotrzebowania organizmu na poszczególne składniki odżywcze, warunkujące prawidłowy rozwój dziecka.

Uczniowie klasy I wyruszyli na wiosenny korowód po ulicach Sączowa promując zdrowe nawyki żywieniowe

Uczniowie klasy I wyruszyli na wiosenny korowód po ulicach Sączowa promując zdrowe nawyki żywieniowe

ZDROWIE poprzez aktywność fizyczną • Poszerzono ofertę zajęć do wyboru z wychowania fizycznego o

ZDROWIE poprzez aktywność fizyczną • Poszerzono ofertę zajęć do wyboru z wychowania fizycznego o nowe propozycje form sportowo – rekreacyjnych w ramach lekcji fakultatywnych. Oprócz zajęć na sali gimnastycznej i na szkolnym boisku uczniowie w ciepłym sezonie wychodzą z nauczycielem wf na kompleks sportowy „Orlik”. • Oprócz dotychczasowych dodatkowych zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych nawiązano współpracę z UKS w Bobrownikach, dzięki czemu uczniowie klas I-IV mieli dwa razy w tygodniu zorganizowane zajęcia z mini piłki nożnej. Starsze dzieci w sezonie kontynuują zajęcia na „Orliku” oraz w KS „Piast” oraz KS „Płomień”. • Organizowano lekcje otwarte dla nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz nauczycieli przedszkola przeprowadzone przez nauczyciela wf.

 • Mając na uwadze racjonalne planowanie zagospodarowania czasu wolnego z zachowaniem równowagi pomiędzy

• Mając na uwadze racjonalne planowanie zagospodarowania czasu wolnego z zachowaniem równowagi pomiędzy wypoczynkiem czynnym i biernym oraz rozwijanie zainteresowań uczniów zorganizowano: • wyjazdy na ściankę wspinaczkową do kompleksu sportowego Poziom 450 w Sosnowcu, • rajdy rowe do Świerklańca, • gry terenowe „Podchody", • cykliczne wyjazdy na basen • Wyjazdy na różnorodne imprezy sportowe • Organizowano w szkole imprezy sportowe dla dzieci i rodziców

Wyjazdy na ściankę wspinaczkową Tańczące przerwy Turniej Tenisa stołowego dla dzieci i rodziców

Wyjazdy na ściankę wspinaczkową Tańczące przerwy Turniej Tenisa stołowego dla dzieci i rodziców

Rajdy rowe

Rajdy rowe

Zawody sportowe

Zawody sportowe

Dzień Sportu Współpraca z KS „ Płomień” i zajęcia na „Orliku”

Dzień Sportu Współpraca z KS „ Płomień” i zajęcia na „Orliku”

Przeprowadzono lekcje otwarte z czynnym udziałem rodziców „ Mamo, tato poćwicz ze mną”.

Przeprowadzono lekcje otwarte z czynnym udziałem rodziców „ Mamo, tato poćwicz ze mną”.

Zaangażowanie dorosłych w aktywność ruchową. Odbyły się Turnieje Tenisa Stołowego dla rodziców organizowany z

Zaangażowanie dorosłych w aktywność ruchową. Odbyły się Turnieje Tenisa Stołowego dla rodziców organizowany z okazji Święta Niepodległości oraz Szkolne Pikniki Rodzinne propagujące wspólną aktywność z dziećmi na świeżym powietrzu. Organizowano wspólne wycieczki dzieci z rodzicami, ogniska z grami i zabawami ruchowymi.

Uczniowie klasy III przebywali na „Zielonej szkole" w Jastrzębiej Górze. Dzieci codziennie spacerowały brzegiem

Uczniowie klasy III przebywali na „Zielonej szkole" w Jastrzębiej Górze. Dzieci codziennie spacerowały brzegiem morza, wdychały świeże, zdrowe powietrze, zajadały się smacznymi i zdrowymi posiłkami, bawiły się na placu zabaw, chodziły na basen, uczestniczyły w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

Higiena Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się i nadużywanie środków

Higiena Obchody Światowego Dnia Mycia Rąk Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się i nadużywanie środków antybakteryjnych może bardziej zaszkodzić, niż pomóc, a smartfon może mieć więcej zarazków niż deska klozetowa. Uczniowie obejrzeli prawidłowy schemat mycia rąk, z przerażeniem odkryli, jak pod mikroskopem wyglądają niewinnie brzmiące nazwy takie jak: bakteria E. coli czy roztocza, dowiedzieli się, jak radzą sobie ludzie niemający dostępu do wody oraz przyjrzeli się sytuacjom, w których mycie rąk jest koniecznością.

 • Dokonywano regularnych przeglądów czystości przez pielęgniarkę szkolną • Stale przeprowadzano fluoryzację zębów

• Dokonywano regularnych przeglądów czystości przez pielęgniarkę szkolną • Stale przeprowadzano fluoryzację zębów przez higienistkę szkolną. • W klasach młodszych przeprowadzono pogadanki na temat ubierania się „na cebulkę” oraz omawiano historyjki obrazkowe zapobiegania chorobom wynikającym z niewłaściwego ubioru. • Odbyła się rewia mody prezentująca ubiory w poszczególnych porach roku. • Uczniowie klas V i VI wzięli udział w spotkaniu poświęconemu szkodliwości palenia papierosów. Spotkanie przygotowali z pomocą pedagoga szkolnego uczniowie klasy VI. Zaprezentowali krótką inscenizację nt. konsekwencji palenia tytoniu oraz zaśpiewali piosenkę opowiadającą o tragicznych efektach popadania ludzi w nałogi. Odbyło się też głosowanie na najlepiej wykonany plakat profilaktyczny.

Higiena słuchu i głosu. Walka z hałasem. • Gry i zabawy wyciszające, organizowanie tańczących

Higiena słuchu i głosu. Walka z hałasem. • Gry i zabawy wyciszające, organizowanie tańczących przerw. • Odbyły się projekcje filmów edukacyjnych na temat szkodliwości hałasu i jego wpływu na narząd słuchu – szczególnie zwracano uwagę na noszenie słuchawek i słuchanie głośnej muzyki. • Umieszczono na szkolnych korytarzach oraz w salach lekcyjnych plakaty, znaki, symbole i piktogramy przygotowane przez uczniów promujących walkę z hałasem. • Zakupiliśmy też kolorowy panel do ciekawych zabaw kreatywnych, drzewko do zabaw sensorycznych oraz analizator hałasu. Analizator hałasu wzbudził spore zainteresowanie u naszych uczniów, każdy chciał przetestować jak urządzenie działa. Pomoże on naszym uczniom nauczyć się pracować i odpoczywać w ciszy. Przyrząd służy do kontroli poziomu hałasu w pomieszczeniach.

Uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych „Twoje życie to Twoje decyzje”. Poprzez ćwiczenia, dyskusję

Uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych „Twoje życie to Twoje decyzje”. Poprzez ćwiczenia, dyskusję oraz mini wykłady prowadzącego, zajęcia zainspirowały dzieci do własnych przemyśleń, weryfikowania posiadanych przekonań n/t. działania alkoholu, papierosów i narkotyków. Zdrowy styl życia i zdrowie psychiczne człowieka było tematem zajęć warsztatowych prowadzonych przez wolontariat studencki PROJEKTOR.

Mówimy STOP hałasowi

Mówimy STOP hałasowi

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia.

30 maja 2014 roku nasze Przedszkole i nasza Szkoła uzyskały Certyfikaty "Szkoły Promującej Zdrowie"

30 maja 2014 roku nasze Przedszkole i nasza Szkoła uzyskały Certyfikaty "Szkoły Promującej Zdrowie" i tym samym wstąpiliśmy do elitarnego klubu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI Uczniowie Liczba zbadanych: 46 Nauczyciele Liczba zbadanych: 17 Pracownicy niepedagogiczni

RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI Uczniowie Liczba zbadanych: 46 Nauczyciele Liczba zbadanych: 17 Pracownicy niepedagogiczni Liczba zbadanych: 9 Rodzice: Liczba zbadanych: 43

1. 1. Standard Średnia liczba punktów Problem priorytetowy 1 2 3 Koncepcja pracy szkoły,

1. 1. Standard Średnia liczba punktów Problem priorytetowy 1 2 3 Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz ich skuteczności i długofalowości Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samo-poczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami 4, 75 4, 45 Podjąć działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego N i PN Podjąć działania mające na celu wyrabianie w dzieciach życzliwości wobec siebie i wzajemnej pomocy. 4, 4 Podjąć skuteczną próbę ponownego nawiązania współpracy ze służbą zdrowia 4, 26 Podjąć skuteczne działania w celu zmniejszenia hałasu w szkole

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: • Rozszerzyć współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami wspierającymi. •

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: • Rozszerzyć współpracę ze służbą zdrowia oraz instytucjami wspierającymi. • W większym stopniu zaangażować rodziców do współpracy w podjętych zadaniach. • W dalszym ciągu organizować działania, które są lubiane przez uczniów min: wspólne przygotowywanie drugich śniadań, rozwijanie aktywności ruchowej wśród dzieci i dorosłych, segregację śmieci. • Przełamywać trudności, które utrudniają realizację wytyczonych celów. • Być otwartym na innowacyjne i możliwe do zrealizowania propozycje uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób zaangażowanych w program Szkoły Promującej Zdrowie. • Wdrażać uczniów do pozostawiania porządku po sobie w swoich klasach. • Doskonalić u uczniów umiejętność rozwiązywania konfliktów bez przemocy oraz radzenia sobie ze stresem • Ograniczenie prac domowych i stosowanie przemyślanych prac domowych. • Ubiegać się o nadanie KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE