Szkoa Promujca Zdrowie reaktywacja Gabriela Wgrzyk Ewa Juzek

  • Slides: 14
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie – reaktywacja Gabriela Węgrzyk Ewa Juzek

Szkoła Promująca Zdrowie – reaktywacja Gabriela Węgrzyk Ewa Juzek

Działania w poszczególnych miesiącach: Wrzesień: Decyzja o ponownym przystąpieniu do śląskiej sieci szkół promujących

Działania w poszczególnych miesiącach: Wrzesień: Decyzja o ponownym przystąpieniu do śląskiej sieci szkół promujących zdrowie Październik: Przeprowadzenie diagnozy stanu wyjściowego Ankiety dla wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych

Listopad: Analiza ankiet, podsumowywanie wyników (inny plik) Na czerwono podkreślone zostały zagadnienia, które pojawiały

Listopad: Analiza ankiet, podsumowywanie wyników (inny plik) Na czerwono podkreślone zostały zagadnienia, które pojawiały się na tyle często, że po wspólnej analizie zadecydowałyśmy, że największym problemem, który trzeba zwalczyć w naszej szkole jest hałas

Hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nas w domu, w szkole w pracy. W potocznym

Hałas obecnie istnieje wszędzie. Atakuje nas w domu, w szkole w pracy. W potocznym rozumieniu pod określeniem hałas rozumiemy nieskoordynowane dźwięki, głośną, zakłócającą spokój rozmowę lub muzykę, krzyki. Inaczej mówiąc, hałasem nazywamy dźwięki szkodliwe lub niepożądane dla zdrowia. Hałas godzi w podstawowe potrzeby każdego człowieka – potrzebę spokoju, wypoczynku, zakłóca wiele ważnych funkcji i procesów psychospołecznych, jest źródłem uciążliwości i dolegliwości, często przyczynia się do niepokoju i poczucia zagrożenia.

Grudzień: wyszukiwanie sposobów na walkę z hałasem, uzgadnianie działań niwelujących niepożądane zachowania powodujące hałas.

Grudzień: wyszukiwanie sposobów na walkę z hałasem, uzgadnianie działań niwelujących niepożądane zachowania powodujące hałas. Styczeń: wyodrębnienie problemu priorytetowego i problemów szczegółowych, potrzebnych do stworzenia trzyletniego programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Jak dźwięki wpływają na organizm?

Jak dźwięki wpływają na organizm?

Trudności związane ze słuchem u uczniów: Nadwrażliwość słuchowa – dzieci są głośne, nadpobudliwe, czasem

Trudności związane ze słuchem u uczniów: Nadwrażliwość słuchowa – dzieci są głośne, nadpobudliwe, czasem agresywne. W domu i w szkole uchodzą za niegrzeczne. To nieprzyjemne odczucia, czasem graniczące z bólem, związane ze słyszeniem dźwięków, które nie są dokuczliwe dla osób z normą słuchową. Zazwyczaj poczucie dyskomfortu pojawia się przy dźwięku o poziomie natężenia powyżej 90– 100 d. B. Dla osób z nadwrażliwością słuchową nieprzyjemne mogą być znacznie cichsze dźwięki.

Trudności związane ze słuchem u uczniów c. d. : centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego tzw.

Trudności związane ze słuchem u uczniów c. d. : centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego tzw. niedosłuch centralny Zaburzenia przetwarzania słuchowego wiążą się z niemożnością pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym odbiorze (prawidłowej budowie uszu)

Luty: zainteresowanie tematem „elektronicznego ucha” To urządzenie pomiarowo – sygnalizujące poziom hałasu w pomieszczeniach

Luty: zainteresowanie tematem „elektronicznego ucha” To urządzenie pomiarowo – sygnalizujące poziom hałasu w pomieszczeniach w sposób wizualny za pomocą trzech kolorów odpowiadających nastawionym poziomom głośności. Kolor zielony - oznacza monitorowanie - hałas normalny; Kolor żółty - oznacza ostrzeżenie o wzroście hałasu Kolor czerwony - oznacza że jest zbyt głośno. Dzięki tej intuicyjnej i zrozumiałej dla każdego symboliki możliwe jest podjęcie natychmiastowych działań dla obniżenia poziomu hałasu. Limity hałasu ustawia się gałką umieszczoną z tyłu urządzenia, wybierając jedną z 16 pozycji pomiędzy 40 a 115 d. B.

Wskaźnik hałasu Sound. Ear. R

Wskaźnik hałasu Sound. Ear. R

Marzec: nawiązanie współpracy z firmą KROBAN – bezpośrednim dystrybutorem urządzenia. Ale…. do pozyskania urządzenia

Marzec: nawiązanie współpracy z firmą KROBAN – bezpośrednim dystrybutorem urządzenia. Ale…. do pozyskania urządzenia jeszcze daleka droga. Najpierw placówka musi się wykazać działaniami, które mają na celu zwalczenie hałasu. Zachęcam zatem chętnych do współpracy.

Ciekawostka Aplikacja mierząca poziom hałasu: Miernik dźwięku (Sound Meter)

Ciekawostka Aplikacja mierząca poziom hałasu: Miernik dźwięku (Sound Meter)

Wszystkie działania zostaną usystematyzowane i zawarte w trzyletnim Programie Szkoły Promującej Zdrowie i harmonogramie

Wszystkie działania zostaną usystematyzowane i zawarte w trzyletnim Programie Szkoły Promującej Zdrowie i harmonogramie działań na kolejny rok szkolny, po którym otrzymamy Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Czy „elektroniczne ucho” mieć będziemy czy nie? . . . (koszt ok. 3000 tys. zł. brutto) tego nie wie nikt. Trzeba znaleźć sponsora Niezależnie od tego należy podjąć działania, które pomogą naszym uszom i naszemu dobremu samopoczuciu w miejscu nauki i pracy

Dziękuję za uwagę

Dziękuję za uwagę