Szkoa Promujca Zdrowie jest to siedlisko w ktrym

  • Slides: 5
Download presentation
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: - podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, - uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko, - zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Sz. PZ Warunki wstępne 1. aktywność na rzecz

Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Sz. PZ Warunki wstępne 1. aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły, są widoczne w dokumentacji szkoły lub koordynatora zdrowia) 2. otwartość na zmiany, 3. przekonanie dyrektora oraz większości RP o słuszności koncepcji Sz. PZ i gotowości do wdrażania jej w praktyce, 4. aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie Dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego oraz: 1. pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie, 2. tworzy strukturę i zarządza projektami promocji zdrowia, 3. prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej skuteczności, 4. tworzy klimat społeczny sprzyjający: - zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników, - osiąganiu przez wszystkich sukcesów i poczucia własnej wartości, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, 5. tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu zarówno uczniów jak i pracowników.

Tworzenie Sz. PZ - okres przygotowawczy 1. Kontakt z wojewódzkim koordynatorem. 2. Podjęcie uchwały

Tworzenie Sz. PZ - okres przygotowawczy 1. Kontakt z wojewódzkim koordynatorem. 2. Podjęcie uchwały RP co do gotowości przystąpienia do sieci. 3. Zgłoszenie placówki do Wielkopolskiej Sieci Sz. PZ. 4. Szkolenie RP w zakresie zasad tworzenia Sz. PZ i edukacji zdrowotnej 5. Powołanie koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia złożonego z nauczycieli, uczniów, rodziców, higienistki, pracowników administracji. 6. Co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej - badanie stopnia zadowolenia ze szkoły. 7. Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia: diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań.

Tworzenie Sz. PZ- okres przygotowawczy 8. Realizacja planu i jego ewaluacja. 9. Opracowanie i

Tworzenie Sz. PZ- okres przygotowawczy 8. Realizacja planu i jego ewaluacja. 9. Opracowanie i przedstawienie raportów rocznych koordynatorowi rejonowemu (1 -3 lata) 10. Opracowanie raportu końcowego i prezentacji (po konsultacji z koordynatorem rejonowym) 11. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystej wizyty studyjnej z udziałem koordynatorów i gości - prezentacja działań i wyników ewaluacji, występy uczniów, wystawy prac. 12. Nadanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (ważny 5 lat, co roku składa się raporty roczne)