SZKOA PODSTAWOWA NR 15 czyli Szkoa z Pasj

  • Slides: 6
Download presentation
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją üZapewniamy dziecku opiekę świetlicową od godz.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją üZapewniamy dziecku opiekę świetlicową od godz. 7. 00 do 16. 30 üOrganizujemy półkolonie letnie i zimowe üSzkoła pracuje na jedną zmianę üW szkole można zjeść obiad üSzkoła jest bezpieczna – mamy rozbudowany system monitoringu wizyjnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją ü Mamy nowoczesne boiska ü Mamy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją ü Mamy nowoczesne boiska ü Mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: fizyczną, chemiczną geograficzną biologiczną artystyczną do lekcji muzyki i plastyki 2 pracownie komputerowe multimedialne centrum informacyjne ü Realizujemy międzynarodowe projekty, współpracując ze szkołami w Niemczech, Hiszpanii i Irlandii. ü Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu nauczamy wykorzystując nowoczesne technologie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją Zapewniamy pomoc: ü Pedagoga ü Psychologa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją Zapewniamy pomoc: ü Pedagoga ü Psychologa ü Doradcy zawodowego Dla chętnych organizujemy: ü zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ü zajęcia korekcyjno – kompensacyjne ü zajęcia rewalidacyjne ü zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją ü W szkole działa klub wolontariatu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją ü W szkole działa klub wolontariatu uczniowskiego ü Naszą działalność wspiera Stowarzyszenie Eko. Gim 10 ü Jesteśmy liderem edukacji ekologicznej ü Organizujemy imprezy środowiskowe – festyny, konkursy, Dni Seniora ü Prowadzimy nowoczesny przyszkolny ogród botaniczny, współpracując ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją Po lekcjach zapraszamy uczniów na zajęcia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15, czyli Szkoła z Pasją Po lekcjach zapraszamy uczniów na zajęcia kół zainteresowań: üteatralnego, ürobotycznego, üplastycznego, ümuzycznego, üsportowego, üinformatycznego, üdziennikarskiego, üekologicznego, üprzyrodniczego

4 marca Roboty w soboty Ciekawa przyroda cz. 1 11 marca Wiosenne przebudzenie I

4 marca Roboty w soboty Ciekawa przyroda cz. 1 11 marca Wiosenne przebudzenie I Ty możesz zostać aktorem 18 marca Orientuj się, czyli zabawy w terenie Roboty w soboty 25 marca Posmak świata Angielski? Yes! 1 kwietnia Ciekawa przyroda cz. 2 Papierowy świat - ozdoby z szarego papieru 8 kwietnia Cytrynowe orzeźwienie Chcecie bajki? Oto bajka! 29 kwietnia Cyrk na kolei z przystankiem na Zatorzu Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat. Ruszamy już 4 marca o godz. 10. 00 w siedzibie Gimnazjum nr 10 na ul. Lipowej 29 Czekamy na Was w każdą sobotę.