SZKOA PODSTAWOWA IM MIECZYSAWA ROMANOWSKIEGO W JZEFOWIE Podsumowanie

  • Slides: 32
Download presentation
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA ROMANOWSKIEGO W JÓZEFOWIE Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 Józefów, styczeń 2018 r.

Najważniejsze dokumenty szkolne Statut (w tym Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania) Koncepcja Pracy Szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Najważniejsze dokumenty szkolne Statut (w tym Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania) Koncepcja Pracy Szkoły Program Wychowawczo-Profilaktyczny Przedmiotowe Sposoby Oceniania Regulaminy i procedury szkolne

Terminarz klasyfikowania do 6 czerwca 2018 r. - wpisanie do dzienników lekcyjnych przewidywanych ocen

Terminarz klasyfikowania do 6 czerwca 2018 r. - wpisanie do dzienników lekcyjnych przewidywanych ocen rocznych 6 czerwca 2018 r. godz. 16. 00 – odbiór przez rodziców pisemnej informacji o przewidywanych ocenach rocznych do 8 czerwca 2018 r. - składanie przez rodziców podań o wszczęcie procedury o podwyższenie oceny rocznej 8 czerwca 2018 r. - rozpatrywanie podań przez dyrektora szkoły, wyznaczenie terminów sprawdzianów o podwyższenie ocen rocznych 11 -13 czerwca 2018 r. - przeprowadzenie sprawdzianów o podwyższenie ocen rocznych 13 czerwca 2018 r. - wpisanie ocen rocznych w dziennikach lekcyjnych 15 czerwca 2018 r. - Rada Klasyfikacyjna

Główne kierunki rozwoju naszej szkoły doskonalenie procesu edukacyjnego (metody aktywizujące, ocenianie wspierające ucznia, włączanie

Główne kierunki rozwoju naszej szkoły doskonalenie procesu edukacyjnego (metody aktywizujące, ocenianie wspierające ucznia, włączanie ucznia do planowania i prowadzenia lekcji); wyposażenie ucznia w umiejętności efektywnego uczenia się (znajomość stylów i technik uczenia się); kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych do dobrego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Kompetencje kluczowe 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych;

Kompetencje kluczowe 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4) kompetencje informatyczne; 5) umiejętność uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywność i przedsiębiorczość; 8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Stosujemy elementy oceniania kształtującego w procesie edukacyjnym, są nimi podawanie celów lekcji w języku

Stosujemy elementy oceniania kształtującego w procesie edukacyjnym, są nimi podawanie celów lekcji w języku ucznia, nacobezu, informacja zwrotna zachęcająca ucznia do uczenia się, ocena koleżeńska, samoocena, wykorzystanie metody „świateł drogowych”. Na zajęciach nauczyciele wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK).

Wyniki klasyfikacji za I półrocze Na zakończenie I półrocza klasyfikacji podlegało 270 uczniów uczących

Wyniki klasyfikacji za I półrocze Na zakończenie I półrocza klasyfikacji podlegało 270 uczniów uczących się w 15 oddziałach. Klasyfikacja przebiegała zgodnie z ustalonym terminarzem i przyjętymi w szkole zasadami oceniania i klasyfikowania.

Średnia ocen klas po I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Średnia ocen klas po I półroczu roku szkolnego 2017/2018

Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczeń, opinii Poradni Psychologiczno. Pedagogiczej

Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczeń, opinii Poradni Psychologiczno. Pedagogiczej

Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej Procent uczniów

Uczniowie mający dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej Procent uczniów

Oceny za zachowanie po I półroczu w klasach IV-VII i oddziałach gimnazjalnych

Oceny za zachowanie po I półroczu w klasach IV-VII i oddziałach gimnazjalnych

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IVa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IVa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IV b

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IV b

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa V a

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa V a

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa Vb

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa Vb

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIIa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIIa

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIIb

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa VIIb

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIa. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIa. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIb. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIb. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIIa. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIIa. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIIb. G

Wyniki oceniania zachowania uczniów po I półroczu Klasa IIIb. G

Frekwencja uczniów

Frekwencja uczniów

Oferta zajęć pozalekcyjnych zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, koło matematyczne, koło szachowe, logopedyczne, chór szkolny, zajęcia

Oferta zajęć pozalekcyjnych zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, koło matematyczne, koło szachowe, logopedyczne, chór szkolny, zajęcia sportowe w ramach PROGRAMU SKS – LUBELSKIE – WZ LZS LUBELSKIE. Zachęcamy uczniów do udziału w tych zajęciach i liczymy na Państwa pomoc w odpowiedniej motywacji swoich pociech.

Innowacja pedagogiczna realizowana w szkole „Pamięć ma, gdzie serce moje” - innowacja historyczno–regionalna, klasy

Innowacja pedagogiczna realizowana w szkole „Pamięć ma, gdzie serce moje” - innowacja historyczno–regionalna, klasy IV-VI Autor i koordynator – Ewa Marzec

Programy zewnętrzne Program dla szkół – kl. I-V Śniadanie daje moc – kl. I-III

Programy zewnętrzne Program dla szkół – kl. I-V Śniadanie daje moc – kl. I-III Od grosika do złotówki – kl. II Ratujemy i uczymy ratować – kl. I-VI Klub Bezpiecznego Puchatka – kl. I Technologie z klasą – kl. I Bieg po zdrowie – kl. IV Zbiórka zużytych baterii REBA – kl. I-VI Szkolna Kasa Oszczędności – klasy I-VI

Programy zewnętrzne Poczytaj. My – kl. I-VI Insta. Ling – kl. I-VI Gdzie jest

Programy zewnętrzne Poczytaj. My – kl. I-VI Insta. Ling – kl. I-VI Gdzie jest Mimi – kl. V Wielka Liga Czytelników – kl. II-VI Moje dziecko idzie do szkoły – kl. I Lubella inspiruje i edukuje – kl. VII Trzymaj formę - gimnazjum

Od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. będziemy realizować projekt pt. „Wychodzimy z

Od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. będziemy realizować projekt pt. „Wychodzimy z pudełka – działamy kreatywnie” dofinansowany przez firmę Model Opakowania z Biłgoraja. W ramach projektu realizowane będą dla uczniów naszej szkoły różnorodne warsztaty, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Józefowie zaprasza dzieci klas I-III na bezpłatne zajęcia nauki

Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Józefowie zaprasza dzieci klas I-III na bezpłatne zajęcia nauki pływania. Zajęcia dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2018 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zajęcia będą odbywały się na Krytej Pływalni w Zamościu w czwartki (od 22 lutego 2018 r. w godz. 15. 00 -17. 00) Zapisy w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Józefowie lub telefonicznie 84 -6878079 do dnia 16. 02. 2018 r.

Zapraszamy do zapisów do klasy I, szczegółowe informacje na stronie szkoły.

Zapraszamy do zapisów do klasy I, szczegółowe informacje na stronie szkoły.

Przygotowaliśmy również dla Państwa krótką prelekcję na temat „Praw i obowiązków rodziców wobec dzieci”.

Przygotowaliśmy również dla Państwa krótką prelekcję na temat „Praw i obowiązków rodziców wobec dzieci”. Prelekcję poprowadzi pedagog szkolny pani Jolanta Lal – Szkałuba.

Zapraszamy na stronę internetową szkoły www. spjozefow. hekko. pl Dziękujemy za uwagę!

Zapraszamy na stronę internetową szkoły www. spjozefow. hekko. pl Dziękujemy za uwagę!