Szko pod wzgldem stanu skupienia zaliczane jest do

  • Slides: 24
Download presentation
Szkło pod względem stanu skupienia zaliczane jest do ciał stałych amorficznych

Szkło pod względem stanu skupienia zaliczane jest do ciał stałych amorficznych

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie,

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie, gdzie pełnił rolę klejnotów. Na podstawie wykopalisk z Herkulanum i Pompei wiemy, że to Rzymianie jako pierwsi wykorzystywali szkło w roli szyb okiennych, umieszczając jego kawałki w otworach kamiennych murów. Ale to Arabowie byli pionierami w wykorzystywaniu witraży w oknach. Ich okna wykonane były z koronkowych ażurów wyciętych w gipsie lub innym miękkim kamieniu i wypełnione kolorowymi szkłami, płytkami marmuru, a nawet półszlachetnymi kamieniami.

WITRAŻE – BARWNE OBRAZY

WITRAŻE – BARWNE OBRAZY

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie,

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie, gdzie pełnił rolę klejnotów. Na podstawie wykopalisk z Herkulanum i Pompei wiemy, że to Rzymianie jako pierwsi wykorzystywali szkło w roli szyb okiennych, umieszczając jego kawałki w otworach kamiennych murów. Ale to Arabowie byli pionierami w wykorzystywaniu witraży w oknach. Ich okna wykonane były z koronkowych ażurów wyciętych w gipsie lub innym miękkim kamieniu i wypełnione kolorowymi szkłami, płytkami marmuru, a nawet półszlachetnymi kamieniami.

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie,

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie, gdzie pełnił rolę klejnotów. Na podstawie wykopalisk z Herkulanum i Pompei wiemy, że to Rzymianie jako pierwsi wykorzystywali szkło w roli szyb okiennych, umieszczając jego kawałki w otworach kamiennych murów. Ale to Arabowie byli pionierami w wykorzystywaniu witraży w oknach. Ich okna wykonane były z koronkowych ażurów wyciętych w gipsie lub innym miękkim kamieniu i wypełnione kolorowymi szkłami, płytkami marmuru, a nawet półszlachetnymi kamieniami.

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Początkowo szkło witrażowe sporządzano z popiołu bukowego i dobrze przemytego

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Początkowo szkło witrażowe sporządzano z popiołu bukowego i dobrze przemytego piasku. Z czasem używano także popiołu z paproci leśnych. Do barwienia pierwszych szklanych obrazów wykorzystywano: ß błękit z tlenku kobaltu ßczerwień ze związków miedzi, ßpurpurę uzyskiwano z manganu, ßżółcień z żelaza zmieszanego z manganem.

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Trumna faraona Tutanchamona (1320 r. p. n. e. ) Na

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Trumna faraona Tutanchamona (1320 r. p. n. e. ) Na królewskiej głowie i ramionach leżało prawdziwe, idealnie zachowane arcydzieło sztuki - maska z podobizną faraona ze złota, inkrustowanego barwnym szkłem i kamieniami.

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Trumna faraona Tutanchamona (1320 r. p. n. e. ) Na

SZKŁA BARWNE - HISTORIA Trumna faraona Tutanchamona (1320 r. p. n. e. ) Na królewskiej głowie i ramionach leżało prawdziwe, idealnie zachowane arcydzieło sztuki - maska z podobizną faraona ze złota, inkrustowanego barwnym szkłem i kamieniami.

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie,

SZKŁO - HISTORIA WITRAŻE - BARWNE OBRAZY Witraż znany był już w starożytnym Egipcie, gdzie pełnił rolę klejnotów. Na podstawie wykopalisk z Herkulanum i Pompei wiemy, że to Rzymianie jako pierwsi wykorzystywali szkło w roli szyb okiennych, umieszczając jego kawałki w otworach kamiennych murów. Ale to Arabowie byli pionierami w wykorzystywaniu witraży w oknach. Ich okna wykonane były z koronkowych ażurów wyciętych w gipsie lub innym miękkim kamieniu i wypełnione kolorowymi szkłami, płytkami marmuru, a nawet półszlachetnymi kamieniami.

Stan stały Krystaliczny Szklisty Struktura uporządkowanie dalekiego zasięgu uporządkowanie bliskiego zasięgu Właściwości anizotropowość Otrzymywanie

Stan stały Krystaliczny Szklisty Struktura uporządkowanie dalekiego zasięgu uporządkowanie bliskiego zasięgu Właściwości anizotropowość Otrzymywanie Proces krystalizacji w określonej temperaturze izotropowość przeobrażenia strukturalne zachodzące w sposób ciągły

Co to jest szkło? â â Każda substancja, niezależnie od jej składu chemicznego, która

Co to jest szkło? â â Każda substancja, niezależnie od jej składu chemicznego, która w wyniku ochładzania przeszła w sposób ciągły ze stanu ruchliwej cieczy do stanu stałego, przekraczając w pewnej temperaturze lepkość 1013 d. Pa. s. Tą temperaturą jest temperatura Tg (temperatura witryfikacji – zeszklenia, transformacji

Sposoby wytwarzania szkieł Technologie przemysłowe – topienie, â przechłodzenie stopu, witryfikacja (zeszklenie), struktury (odprężanie);

Sposoby wytwarzania szkieł Technologie przemysłowe – topienie, â przechłodzenie stopu, witryfikacja (zeszklenie), struktury (odprężanie); formowanie, stabilizacja Technologie specjalne â metoda zol-żel czyli synteza szkieł z roztworów, v metoda CVD czyli otrzymywanie szkieł na drodze reakcji w fazie gazowej i kondensacji gazowych produktów reakcji; v

Z czego zrobić szkło stosując przemysłową technologię topienia i przechłodzenia stopu? Surowce szkłotwórcze Topniki

Z czego zrobić szkło stosując przemysłową technologię topienia i przechłodzenia stopu? Surowce szkłotwórcze Topniki Surowce pomocnicze Modyfikatory

Surowce szkłotwórcze, czyli wykazujące zdolność tworzenia stopu o własnościach szkłotwórczych (wysoka lepkość w temperaturach

Surowce szkłotwórcze, czyli wykazujące zdolność tworzenia stopu o własnościach szkłotwórczych (wysoka lepkość w temperaturach topienia lub likwidusu); przykłady: krzemionka Si. O 2, związki boru, fosforu, tlenki germanu, galu, telluru i inne; Topniki - związki obniżające temperaturę topienia surowców szkłotwórczych; przykłady: surowce węglanowe: węglany sodu, potasu, wapnia;

Modyfikatory właściwości szkła; – związki modyfikujące przykłady: surowce węglanowe (węglan baru, węglan magnezu), tlenkowe

Modyfikatory właściwości szkła; – związki modyfikujące przykłady: surowce węglanowe (węglan baru, węglan magnezu), tlenkowe (tlenki ołowiu, tlenek cynku, tlenek glinu i inn. ); Surowce pomocnicze związki wspomagające odgazowanie stopu (surowce klarujące) oraz nadające szkłom szczególne własności (surowce barwiące, odbarwiające, wywołujące „zamącenie” itp. ) -

Związki o właściwościach szkłotwórczych Si. O 2 szkło krzemionkowe (100% Si. O 2) szkło

Związki o właściwościach szkłotwórczych Si. O 2 szkło krzemionkowe (100% Si. O 2) szkło przemysłowe (okienne, gospodarcze, opakowaniowe) ( 70% Si. O 2) szkło laboratoryjne typu Pyrex ( 80% Si. O 2) szkło likwacyjne ( 95% Si. O 2)

Surowce wprowadzające Si. O 2 do szkła ¢ ¢ piaski szklarskie (szkła przemysłowe) kryształ

Surowce wprowadzające Si. O 2 do szkła ¢ ¢ piaski szklarskie (szkła przemysłowe) kryształ górski, kwarcyty (szkło krzemionkowe) Klasyfikacja piasków szklarskich ze względu na czystość chemiczną (Fe, Ti, Cr i inne) ze względu na uziarnienie 8 klas + kl. specjalna [0, 006%Fe 2 O 3] frakcja szklarska: 0, 1 - 05 mm (kl. specjalna: 0, 1 - 0, 315 mm) minerały ilaste (ok. 10%, kaolinit)

Topniki i modyfikatory (w kolejności spadku elektroujemności): litowce: Li 2 O, Na 2 O,

Topniki i modyfikatory (w kolejności spadku elektroujemności): litowce: Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, Rb 2 O, Cs 2 O berylowce: Ba. O, Sr. O, Ca. O Modyfikujące działanie tlenków w strukturze szkła: èzrywanie wiązań mostkowych ètworzenie tlenów aktywnych èosłabienie wiązań chemicznych w więźbie èrozluźnienie więźby „tleny aktywne”

Konsekwencje modyfikującego działania tlenków pogorszenie wszystkich właściwości fizykochemicznych w porównaniu ze szkłem krzemionkowym obniżenie

Konsekwencje modyfikującego działania tlenków pogorszenie wszystkich właściwości fizykochemicznych w porównaniu ze szkłem krzemionkowym obniżenie temperatury topnienia, lepkości i napięć powierzchniowych stopu (topniki)

Topniki i modyfikatory Tlenki metali jednowartościowych R 2 O Na 2 O - najbardziej

Topniki i modyfikatory Tlenki metali jednowartościowych R 2 O Na 2 O - najbardziej modyfikujący rozpowszechniony tlenek Ilość wprowadzana do szkieł przemysłowych - około 15 -17% èDziała jako silny topnik èPogarsza właściwości szkła

Surowce wprowadzające Na 2 O Soda lekka Na 2 CO 3 ciężar nasypowu 0,

Surowce wprowadzające Na 2 O Soda lekka Na 2 CO 3 ciężar nasypowu 0, 5 kg/l (drobnokrystaliczna) Soda ciężka Na 2 CO 3 ciężar nasypowu 0, 5 kg/l (grubokrystaliczna); bardziej korzystna (mniej higroskopijna, mniejszy rozkurz) Konieczna kontrola zawartości wilgoci w sodzie!!!! Surowce wprowadzające Na 2 O ubocznie (niewielkie ilości 2%): üboraks üskaleń üśrodki klarujące: azotany (Na. NO 3), węglany (Na 2 CO 3), chlorki (Na. Cl)

Topniki i modyfikatory Tlenki metali dwuwartościowych RO èspełniają rolę modyfikatorów (Ba, Sr, Ca); èniektóre

Topniki i modyfikatory Tlenki metali dwuwartościowych RO èspełniają rolę modyfikatorów (Ba, Sr, Ca); èniektóre z nich z uwagi na wysoką elektroujemność mogą w pewnych warunkach tworzyć elementy więźbotwórcze (LK=4) (Be, Mg, Zn, Pb) èczęściowo zastąpienie tlenków R 2 O tlenkami RO prowadzi do poprawy właściwości szkła. èkationy dwuwartościowe tworzą bardziej wytrzymałe wiązania z tlenem i w mniejszym stopniu wpływają na osłabienie wiązań wewnątrz więźby.

Tlenki modyfikujące Tlenki metali dwuwartościowych RO Ca. O – typowy modyfikator Częściowe zastąpienie tlenku

Tlenki modyfikujące Tlenki metali dwuwartościowych RO Ca. O – typowy modyfikator Częściowe zastąpienie tlenku Na 2 O tlenkiem Ca. O powoduje: èwzrost wytrzymałości na rozrywanie i wsp. sprężystości; èpoprawę odporności chemicznej; èobniżenie współczynnika rozszerzalności cieplnej α; èwzrost odporności termicznej ΔT; èzmniejszenie długości technologicznej szkła (Ca. O obniża lepkość w wysokich temperaturach , a podwyższa w niskich).

Zastosowanie: Wszystkie szkła przemysłowe przeciętnie w ilościach 7 -10 % Ca. O Surowce wprowadzające

Zastosowanie: Wszystkie szkła przemysłowe przeciętnie w ilościach 7 -10 % Ca. O Surowce wprowadzające Ca. O Wapień Ca. CO 3 (pochodzenia mineralnego – główny składnik: kalcyt) Podział wapieni stosowanych w przemyśle szklarskim: § kalcyt (grubokrystaliczny) § marmur (drobnokrystaliczny) § kreda (struktura ziemista) Bardzo ważna jest zawartość Fe 2 O 3 w wapieniach!!! Szkło bezbarwne: 0, 05 – 0, 1 % Fe 2 O 3 Złoża wapieni: Wojcieszów (Dolny Śląsk), Krzeszowice, Piechcin (Pomorze)