Szervezeti formk Dr Ternovszky Ferenc Nemzetkzi menedzsment eurpai

  • Slides: 31
Download presentation
Szervezeti formák Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar

Szervezeti formák Dr. Ternovszky Ferenc: Nemzetközi menedzsment európai szemmel BGF - Külkereskedelmi Főiskolai Kar Vállalkozások és Emberi Erőforrás Menedzsment Intézeti Tanszék

Szervezetet meghatározó jellemzők munkamegosztás (elsődleges) hatáskör megosztás (döntés – felelősség – hatáskör) koordináció (projektek,

Szervezetet meghatározó jellemzők munkamegosztás (elsődleges) hatáskör megosztás (döntés – felelősség – hatáskör) koordináció (projektek, teamek) szervezeti séma

Szervezetet meghatározó jellemzők munkamegosztás (elsődleges) � funkció � tárgy (termék vagy termékcsoport) � régió

Szervezetet meghatározó jellemzők munkamegosztás (elsődleges) � funkció � tárgy (termék vagy termékcsoport) � régió Egy elv szerint: egydimenziós szervezet Két vagy több elv szerint: két vagy több dimenziós szervezet

Szervezetet meghatározó jellemzők hatáskörmegosztás � egyvonalas � többvonalas

Szervezetet meghatározó jellemzők hatáskörmegosztás � egyvonalas � többvonalas

Egyvonalas szervezet

Egyvonalas szervezet

Többvonalas szervezet

Többvonalas szervezet

Szervezetet meghatározó jellemzők koordináció szervezeti egységek (személyek) működését a szervezet egészére vonatkozó célok érdekében

Szervezetet meghatározó jellemzők koordináció szervezeti egységek (személyek) működését a szervezet egészére vonatkozó célok érdekében összehangolni.

Szervezetet meghatározó jellemzők szervezeti séma � mélységi tagozódás (irányítási szintek száma) � szélességi tagozódás

Szervezetet meghatározó jellemzők szervezeti séma � mélységi tagozódás (irányítási szintek száma) � szélességi tagozódás (egy vezetőhöz tartozó beosztottak száma) � létszám az egyes szervezeti egységekben

Szervezeti formák Egydimenziós szervezet Egyvonalas szervezet Lineáris-funkcionális Lineáris-divizionális Többvonalas szervezet Funkcionális Többdimenziós szervezet Mátrix

Szervezeti formák Egydimenziós szervezet Egyvonalas szervezet Lineáris-funkcionális Lineáris-divizionális Többvonalas szervezet Funkcionális Többdimenziós szervezet Mátrix

Egyvonalas szervezet

Egyvonalas szervezet

Többvonalas szervezet

Többvonalas szervezet

Lineáris szervezet A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön. Jellemzők. .

Lineáris szervezet A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön. Jellemzők. . . Előnyök. . . Hátrányok. . .

Lineáris egyvonalas szervezet Igazgató K+F Termelés . . .

Lineáris egyvonalas szervezet Igazgató K+F Termelés . . .

Lineáris szervezet Jellemzője: A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön. Előnyök:

Lineáris szervezet Jellemzője: A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat nem válik külön. Előnyök: Egyszerű, könnyen áttekinthető, alá-fölé rendeltségi viszonyok egyértelműek Hátrányok: Rugalmatlan, lassú kommunikáció, felső vezetők leterheltsége

Funkcionális szervezet A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat különválik. Jellemzők. . . Hatékony

Funkcionális szervezet A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat különválik. Jellemzők. . . Hatékony működés. . . Előnyök. . . Hátrányok. . .

Többvonalas szervezet Igazgató Pénzügy Termelés Értékesítés

Többvonalas szervezet Igazgató Pénzügy Termelés Értékesítés

Funkcionális szervezet Jellemzői: A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat különválik. Funkcionális szervek: a

Funkcionális szervezet Jellemzői: A függelmi és a szakmai jellegű kapcsolat különválik. Funkcionális szervek: a munkavégzés hogyanját Lineáris egységek: ki, mikor, hol Kettősség a gyakorlatban

Funkcionális szervezet Előfeltétel: � stabil piac és környezet, � áttekinthető termelés. Előnyök: termelékenység, egységköltség

Funkcionális szervezet Előfeltétel: � stabil piac és környezet, � áttekinthető termelés. Előnyök: termelékenység, egységköltség csökkenés, koordinációs költségek csökkenése, stratégia „egyszerű” Hátrányok: növekvő diverzifikációnál magas koordinációs költségek, mennyiségi és minőségi tartalékok, gyenge alkalmazkodó képesség, centralizáció, erős szabályozottság

Divizionális szervezet Kialakulás. . . Jellemzők. . . Feltételek. . . Előnyök. . .

Divizionális szervezet Kialakulás. . . Jellemzők. . . Feltételek. . . Előnyök. . . Hátrányok. . .

Divizionális szervezet Kialakulás: � vállalati méretek növekedése, � erőteljes (termék, termelési) diverzifikáció Feltételek: �

Divizionális szervezet Kialakulás: � vállalati méretek növekedése, � erőteljes (termék, termelési) diverzifikáció Feltételek: � széles termékskála, � heterogén termékek, � különböző termelési eljárások, � dinamikus környezet.

Divizionális szervezet Jellemzői: �divízióvezetők nagy önállósága, �divízión belül funkciók szerinti munkamegosztás, �magas fokú szakértelem,

Divizionális szervezet Jellemzői: �divízióvezetők nagy önállósága, �divízión belül funkciók szerinti munkamegosztás, �magas fokú szakértelem, �decentralizáció, divízión belül centralizáció.

Divizionális szervezet Előnyök: �a stratégia és operatív feladatok szétválnak, �világos célmeghatározás a divíziók számára,

Divizionális szervezet Előnyök: �a stratégia és operatív feladatok szétválnak, �világos célmeghatározás a divíziók számára, �erőteljes piaci orientáció, � teljesítményösztönző felelősségi–érdekeltségi rendszer kialakulása, �rugalmasság, gyors reakcióképesség, �rekeszelő hatás.

Divizionális szervezet Hátrányok: �„vízfej” kialakulása, �több értékrend megjelenése, �felsővezetés „belenyúl” a divízióvezetők hatáskörébe.

Divizionális szervezet Hátrányok: �„vízfej” kialakulása, �több értékrend megjelenése, �felsővezetés „belenyúl” a divízióvezetők hatáskörébe.

Divizionális szervezet Divíziótípusok: �cost center befolyásolható összköltség �profit center befolyásolható nyereség � investment center

Divizionális szervezet Divíziótípusok: �cost center befolyásolható összköltség �profit center befolyásolható nyereség � investment center befolyásolható tőke

Mátrix szervezet A funkcionális és a tárgyi elvű munkamegosztás egyszerre érvényesül Jellemzők. . .

Mátrix szervezet A funkcionális és a tárgyi elvű munkamegosztás egyszerre érvényesül Jellemzők. . . Feltételek. . . Előnyök. . . Hátrányok. . .

Mátrix szervezet Jellemzői: �kettős irányítás, �vezetők azonos kompetenciával, együttesen döntenek, �alacsony formalizáltság, szabályozottság.

Mátrix szervezet Jellemzői: �kettős irányítás, �vezetők azonos kompetenciával, együttesen döntenek, �alacsony formalizáltság, szabályozottság.

Mátrix szervezet Feltételek: �gyakori és erős környezeti változások, � a feladatok komplexitásának, újdonságának és

Mátrix szervezet Feltételek: �gyakori és erős környezeti változások, � a feladatok komplexitásának, újdonságának és rizikótartalmának magas foka, � a szervezet tagjainak kommunikációs készsége fejlett, konfliktustűrő képességük jó.

Mátrix szervezet Feltételek: �gyakori és erős környezeti változások, � a feladatok komplexitásának, újdonságának és

Mátrix szervezet Feltételek: �gyakori és erős környezeti változások, � a feladatok komplexitásának, újdonságának és rizikótartalmának magas foka, � a szervezet tagjainak kommunikációs készsége fejlett, konfliktustűrő képességük jó.

Mátrix szervezet Előnyök: � horizontális koordináció, � konfliktus lehetősége.

Mátrix szervezet Előnyök: � horizontális koordináció, � konfliktus lehetősége.

Mátrix szervezet Hátrányok: � � � konfliktus lehetősége, a tárgyi és a funkcionális vezetők

Mátrix szervezet Hátrányok: � � � konfliktus lehetősége, a tárgyi és a funkcionális vezetők közötti rivalizálás, túlhajtott teammunka, döntések elhárítása a vezetőknél, felelősségvállalástól való tartózkodás, szervezeti összeomlás lehetősége krízishelyzetekben. Hátrányok mérséklése: � � konfliktuskezelési stratégiák kidolgozása, alkalmazása, jó szervezeti klíma kialakítása.

Mátrix szervezet Típusok: � � Termékorientált mátrix-szervezet Projektorientált mátrix-szervezet � � Makromátrix Mikromátrix

Mátrix szervezet Típusok: � � Termékorientált mátrix-szervezet Projektorientált mátrix-szervezet � � Makromátrix Mikromátrix