Szczepienia w systemach ochrony zdrowia wyzwania Przemysaw Ry

  • Slides: 13
Download presentation
Szczepienia w systemach ochrony zdrowia - wyzwania Przemysław Ryś 06. 10. 2020, Kraków hta.

Szczepienia w systemach ochrony zdrowia - wyzwania Przemysław Ryś 06. 10. 2020, Kraków hta. pl

Priorytety państwa odnośnie rozwoju programu szczepień ■ Umożliwiają uodpornienie osób szczepionych, co pozwala na

Priorytety państwa odnośnie rozwoju programu szczepień ■ Umożliwiają uodpornienie osób szczepionych, co pozwala na zmniejszenie ryzyka szerzenia się zakażeń na osoby nieszczepione (odporność populacyjna) oraz ograniczają ryzyko rozwoju choroby u osób eksponowanych lub też jej lżejszy przebieg. ■ Zapobiegają społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych. W tym aspekcie należy wskazać na koszty leczenia chorób i ich powikłań, koszty z tytułu świadczeń ubezpieczenia społecznego dla całej gospodarki jak również koszty potencjalnych zaburzeń funkcjonowania struktur państwa związanych ze wzmożoną zachorowalnością na choroby zakaźne (administracja, bezpieczeństwo, służby komunalne, transport publiczny). ■ Zwalczają choroby zakaźne, co wpisuje się w światowe programy eradykacji i eliminacji chorób zakaźnych koordynowane przez WHO oraz wieloletnie krajowe programy polityki zdrowotnej (Narodowy Program Zdrowia). Realizują również zobowiązania Polski wynikające z przynależności do struktur europejskich. 2 Źródło: www. mz. gov. pl

Cele polityki lekowej w kontekście szczepień ochronnych ■ Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w

Cele polityki lekowej w kontekście szczepień ochronnych ■ Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne. ■ Usprawnienie działań związanych z realizacją obowiązku szczepień ochronnych. ■ Zahamowanie zjawiska wzrostu liczby niezaszczepionych dzieci. Weryfikowanie obowiązku szczepień ochronnych przyjęciu dzieci będących pod opieką rodziców (do 16 roku życia) przyjmowaniu do przedszkoli i szkół. ■ Możliwość nakładania kar przez inspekcję sanitarną na rodziców/opiekunów za niespełnienie obowiązku szczepień – pomimo wezwań - poziom kary powinien być tak ustalony, żeby miał charakter motywacyjny. ■ Poprawa nadzoru nad przechowywaniem, dysponowaniem oraz utylizacją szczepionek. ■ Zwiększenie wsparcia pacjentów, którzy doświadczają działań niepożądanych. 3 Źródło: Polityka lekowa państwa 2018 -2022

Program szczepień ochronnych (PSO) w Polsce ■ Zawiera informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić

Program szczepień ochronnych (PSO) w Polsce ■ Zawiera informacje przeciw jakim chorobom należy szczepić dzieci i dorosłych; ■ Obejmuje schematy szczepień u dzieci i dorosłych, w szczególny sposób narażonych na zakażenie; ■ Określa terminy i odstępy pomiędzy szczepieniami, rodzaje szczepionek i sposoby ich podania. ■ Rekomendacje uwzględniają: □ krajowe dane o zachorowaniach □ zalecenia i raporty Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz zalecania Światowej Organizacji Zdrowia. Szczepienia obowiązkowe: - Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku - Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie w związku z przesłankami klinicznymi lub epidemiologicznymi. - Szczepienia poekspozycyjne Szczepienia zalecane 4 Źródło: www. mz. gov. pl

Proces tworzenia PSO Przygotowanie wersji Kalendarza z uwzględnieniem priorytetów i wniosków z Rada Sanitarno-Epidemiologiczna

Proces tworzenia PSO Przygotowanie wersji Kalendarza z uwzględnieniem priorytetów i wniosków z Rada Sanitarno-Epidemiologiczna Przyjęcie Programu Szczepień Ochronnych z uwzględnieniem finansowania na dany rok - Kierownictwo MZ Przedłożenie Programu Szczepień Ochronnych pod obrady Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - Główny Inspektor Sanitarny Powstaje kilka wariantów kosztowych PSO na nowy rok Szacowanie kosztów PSO w oparciu o przesłanki merytoryczne, szacowane zapotrzebowanie, stany magazynowe, ceny historyczne Do 31 października publikacja Komunikatu GIS PSO jest kompromisem pomiędzy potrzebami a możliwościami finansowymi Źródło: Posobkiewicz 2016. PZH Program Szczepień Ochronnych - priorytety zmian PSO na rok 2016 i lata kolejne 5

Priorytety zmian PSO na lata 2016 -2020 ■ ■ ■ ■ Zmiany legislacyjne w

Priorytety zmian PSO na lata 2016 -2020 ■ ■ ■ ■ Zmiany legislacyjne w zakresie finansowania PSO Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom u dzieci do 2 r. ż. Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do obowiązkowego programu szczepień Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranych grupach ryzyka pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności od 6 r. ż. do 18 r. ż. Szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B i C w grupach ryzyka u dzieci z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności do 5 r. ż. Szczepienia przeciw poliomyelitis - zamiana żywej szczepionki (OPV) na szczepionkę inaktywowaną (IPV) w 6. roku życia Szczepienia przeciwko grypie w wybranych grupach ryzyka [ZALECANE + WYKAZ LEKÓW REFUNDOWANYCH] Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży w 14 roku życia Powszechne szczepienia przeciwko meningokokom serogrupy B i C z uwzględnieniem odrębnej strategii postępowania [ZALECANE] Szczepienia przeciwko ospie wietrzne całej populacji dziecięcej [ZALECANE + OBOWIĄZKOWE W WYBRANYCH GRUPACH] Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych [ZALECANE + PROGRAMY SAMORZĄDOWE] Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom [W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA z sierpnia 2020] Eliminacja różyczki wrodzonej; szczepienia wyrównawcze przeciwko różyczce nieszczepionych młodych mężczyzn Źródło: Posobkiewicz 2016. PZH Program Szczepień Ochronnych - priorytety zmian PSO na rok 2016 i lata kolejne 6

Kryteria wyboru szczepień ■ ■ ■ Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze

Kryteria wyboru szczepień ■ ■ ■ Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia (…) wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych, (…) uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia (…) wykaz zalecanych szczepień ochronnych (…) uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego. Minister właściwy do spraw zdrowia może zlecić Prezesowi Agencji przygotowanie rekomendacji dotyczącej zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Po otrzymaniu zlecenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa podmiot odpowiedzialny (…) do przekazania: 1) analizy klinicznej, 2) analizy ekonomicznej, 3) analizy wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych (…) w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania. Rekomendacja wydawana jest w oparciu o te same kryteria co dla leków. 7 Źródło: Ustawa o świadczeniach

Kryteria wyboru szczepień do realizacji HTA: Organizacyjne: • Skuteczność i bezpieczeństwo wykazane w ramach

Kryteria wyboru szczepień do realizacji HTA: Organizacyjne: • Skuteczność i bezpieczeństwo wykazane w ramach HTA. • Kto ma szczepić? • Szczepienie powinno być opłacalne. • Szczepienia mogą wpłynąć na wydolność systemu ochrony zdrowia poprzez uniknięcie niepotrzebnych wizyt jak i hospitalizacji • Zmniejszenie liczby wizyt lekarskich oraz hospitalizacji (zwłaszcza w czasach pandemii COVID 19) • Dystrybucja i logistyka Epidemiologiczne: Inne: • Szczepimy na chorobę która stwarza zagrożenie pod względem epidemiologicznym. • Edukacja i propagowanie szczepień. • Szczepienie, w okresie, który pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowania w czasie o najwyższym prawdopodobieństwie zakażenia. • Ważnym aspektem jest nabywanie odporności zbiorowej. 8

Ryzyko zachorowania a czas szczepienia Odsetek dzieci z dodatnim wynikiem testu na rotawirusa na

Ryzyko zachorowania a czas szczepienia Odsetek dzieci z dodatnim wynikiem testu na rotawirusa na podstawie europejskiego badania epidemiologicznego przeprowadzonego w latach 2005 -2007 9

Jak na opłacalność wpływa nabycie odporności? Liczba zdarzeń w roku w Polsce Zapalenie żołądka

Jak na opłacalność wpływa nabycie odporności? Liczba zdarzeń w roku w Polsce Zapalenie żołądka i jelit wywołane zakażeniem rotawirusami - dane z modelu ekonomicznego 120, 000 100, 000 Metodyka: w oparciu o model Rose. Dynea dostosowany do warunków polskich w 2019 roku. ■ Przyjęto, że compliance dla powszechnego szczepienia na rotawirusy to 80%. ■ Uwzględniono wyłącznie bezpośrednie koszty medyczne związane z POZ, SOR oraz hospitalizacjami w 10 letnim horyzoncie 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 0 0 -6 m 6 -12 m 12 -18 m 18 -24 m 24 -30 m 30 -36 m 36 -42 m 42 -48 m 48 -54 m 54 -60 m Grupa wiekowa Liczba świadczeń medycznych Liczba świadczeń w roku w Polsce ■ Łączna liczba zdarzeń: 570 tysięcy w ciągu roku 60, 000 50, 000 40, 000 30, 000 20, 000 10, 000 0 Wcześniejsze podanie szczepionki pozwala na uniknięcie większej liczby zdarzeń oraz świadczeń 0 -6 m 6 -12 m 12 -18 m 18 -24 m 24 -30 m 30 -36 m 36 -42 m Grupa wiekowa POZ SOR Hospitalizacje 42 -48 m 48 -54 m 54 -60 m Hospitalizacje są wskaźnikiem ciężkiego przebiegu zapalenia żołądka i jelit związanego z zakażeniem rotawirusem 10

Wyniki dla teoretycznej populacji 1000 dzieci Zachorowania w kolejnych latach życia w zależności od

Wyniki dla teoretycznej populacji 1000 dzieci Zachorowania w kolejnych latach życia w zależności od daty zakończenia szczepienia Zachorowania - średnio na 1 000 dzieci 140 Codziennie w Polsce rodzi się ok. 1000 dzieci. 120 Zakończenie szczepień w 24 tygodniu życia pozwala uniknąć 1015 zakażeń do 5 r. ż. 100 80 Zakończenie szczepień w 12 tygodniu życia pozwala uniknąć dodatkowo 114 zakażeń względem zakończenia szczepienia w 24 tygodniu życia 60 Zakończenie szczepień w 52 tyg. życia pozwala uniknąć już tylko 763 zakażeń do 5 r. ż. 40 20 0 0. 5 brak 1 3 lata 2 lata Obliczenia poglądowe 1. 5 1 rok 2 32 tyg. 30 tyg. 2. 5 Lata życia dzieci 28 tyg. 26 tyg. Możliwe dodatkowe terminy zakończenia schematu 3 dawkowego Model obliczeniowy bez uwzględniania odporności populacyjnej, kohorta w pełni wyszczepiona 24 tyg. 3 22 tyg. 3. 5 20 tyg. 18 tyg. 4 16 tyg. 4. 5 14 tyg. 5 12 tyg. Możliwe terminy zakończenia schematu 2 dawkowego 11

Wnioski ■ Konieczne dążenie do maksymalizacji efektu związanego ze szczepieniami □ Skuteczność szczepionki □

Wnioski ■ Konieczne dążenie do maksymalizacji efektu związanego ze szczepieniami □ Skuteczność szczepionki □ Opłacalność □ Zakończenie realizacji szczepień przed szczytem zachorowań ■ Szczepienia należy rozpatrywać mając we względzie obciążenie służby zdrowia COVID-19. 12

Kontakt Dziękuję za uwagę HTA Consulting ul. Starowislna 17/3 31 -038 Krakow, POLAND e-mail:

Kontakt Dziękuję za uwagę HTA Consulting ul. Starowislna 17/3 31 -038 Krakow, POLAND e-mail: [email protected] pl Phone mobile (+48) 12 421 88 32 (+48) 12 421 88 33 (+48) 508 180 859 / 604 112 138 13