Szchenyi Istvn Egyetem Mszaki Tanrkpz Tanszkvezet DR LTRAY

  • Slides: 14
Download presentation
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tanárképző Tanszékvezető DR. LÉTRAY ZOLTÁN ♦ Szakvezető DR. VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tanárképző Tanszékvezető DR. LÉTRAY ZOLTÁN ♦ Szakvezető DR. VÁSÁRHELYI ZSUZSANNA

Munkaköri besorolás Létszám: 10 fő • Egyetemi tanár: Dr. habil. Szekeres Tamás Ph. D

Munkaköri besorolás Létszám: 10 fő • Egyetemi tanár: Dr. habil. Szekeres Tamás Ph. D • Egyetemi docens: Dr. Létray Zoltán Ph. D Dr. Nyéki Lajos Ph. D Dr. Mészáros Attila Ph. D • Főiskolai docens: Dr. Földes Zoltán Dr. Nagy Tamás Dr. Vásárhelyi Zsuzsanna • Egyetemi adjunktus: Puskás László • Tanszéki mérnök: Kovács Miklós • Ügyintéző: Somogyvári Zsuzsanna

Diplomák száma

Diplomák száma

Életkori megoszlás

Életkori megoszlás

Nyelvismeret

Nyelvismeret

A Tanszék által oktatott szakok • Mérnöktanár szak - főiskolai • Tanár-mérnöktanár szak -

A Tanszék által oktatott szakok • Mérnöktanár szak - főiskolai • Tanár-mérnöktanár szak - MA • Műszaki szakoktató szak - BSc Szakirányok: gépész közlekedési informatikai • Zenetanár szak - BSc

Képzési célkitűzés • Egyetemünkön, illetve jogelődjén 1970/71. tanévtől folyik műszaki pedagógusképzés. 2007. szeptemberétől indult

Képzési célkitűzés • Egyetemünkön, illetve jogelődjén 1970/71. tanévtől folyik műszaki pedagógusképzés. 2007. szeptemberétől indult meg a mérnöktanár MA képzés. • A BSc képzés során mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzés elméleti és gyakorlati feladataira történik a felkészítés. • Az MA mérnöktanár szakos képzés a szaktanári feladatokra való felkészítés mellett a tudományos minősítés megszerzését is megalapozza.

Oktatott tantárgyak • A mérnöktanár és a műszaki szakoktató szakon a tanárképzési és pedagógiai

Oktatott tantárgyak • A mérnöktanár és a műszaki szakoktató szakon a tanárképzési és pedagógiai modul valamennyi tantárgyának [30] oktatása. 62 kredit • A zenetanár szakon 5 tantárgy oktatása: ØPszichológia és személyiségfejlesztés 1. -2. ØPedagógia 1. -2. -3. (Neveléstörténet és neveléstan) 12 kredit

Oktatott hallgatók száma • • • Mérnöktanár szak - főiskolai : 65 fő Mérnöktanár

Oktatott hallgatók száma • • • Mérnöktanár szak - főiskolai : 65 fő Mérnöktanár szak - MA: 37 fő BSc mérnök szak - MA előkészítő: 36 fő Műszaki szakoktató szak - BSc: 46 fő Zenetanár szak - BSc: 63 fő ÖSSZESEN: 247 fő

A hallgatók TDK tevékenysége 1979 óta helyezést elért dolgozatok száma: 54 Ø I. díj:

A hallgatók TDK tevékenysége 1979 óta helyezést elért dolgozatok száma: 54 Ø I. díj: Ø II. díj: Ø III. díj: ØKülöndíj: 12 18 12 12

Szakmai-tudományos tevékenység főbb témái • Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása • E-learning alapú

Szakmai-tudományos tevékenység főbb témái • Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása • E-learning alapú felsőoktatás minőségbiztosításának pedagógiai kérdései (COEDU alkalmazása, adatbányászati technikák, stb. ) • Szakképzés és gazdaság kölcsönhatása • Kompetencia alapú műszaki pedagógusképzés tartalmi és módszertani korszerűsítése • A középfokú szakmai képzés pedagógiai és metodikai sajátosságai Publikációk száma: 347 Oktatók által írt jegyzetek száma: 21

Főbb kutatási munkák, pályázatok Megbízó Kutatási téma Év MÜM Világbanki p. Emberi erőforrások fejlesztése-„Szakmai

Főbb kutatási munkák, pályázatok Megbízó Kutatási téma Év MÜM Világbanki p. Emberi erőforrások fejlesztése-„Szakmai Tanárképzés” 1993 -1997 Phare pályázat Az oktatói kar fejlesztése a műszaki tanárképzésben 1995 Tempus Magdeburg-Győr Kooperatív módszerek a szakoktatásban 1997 KHVM Iskolai közlekedésre nevelés tantervének felülvizsgálata és átdolgozása 1997 -1998 OM Felsőoktatási PFP A mérnöktanár szak tartalmi fejlesztése, a pedagógiai gyakorlatok aktuális problémái 1997 -1998 OM Közoktatási pályázat A társadalmi-gazdasági igények és az oktatás összhangját elősegítő pályaorientációs módszertan megalapozása 1998 OM Felsőoktatási PFP Képesség és személyiségfejlesztés a mérnöktanár szakon 1998 -2000 Nemzetközi összehasonlító vizsg. Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése (Finnország, Németország, Szlovákia, Magyarország) 2000 -2003 OKM, HEFOP 3. 3. 1. A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése 2004 -2006 Leonardo da Vinci p. Virtuális elektronikus tanulás a szaktanár alapképzésben 2005 -2006 NSZFI, HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása 2007 -2008

Nemzetközi és hazai kapcsolatok • Magdeburg, Otto von Guericke Universität, Institut für Berufs- und

Nemzetközi és hazai kapcsolatok • Magdeburg, Otto von Guericke Universität, Institut für Berufs- und Betriebspädagogik • Hazai műszaki pedagógusképzéssel foglalkozó egyetemek és főiskolák tanárképző intézetei, pedagógiai tanszékei • Szakközépiskolák

A Tanszék infrastruktúrája • 2 szaktanterem Ø oktatástechnológiai (IKT) - módszertani kabinet Ø pszichológiai

A Tanszék infrastruktúrája • 2 szaktanterem Ø oktatástechnológiai (IKT) - módszertani kabinet Ø pszichológiai szaktanterem • 1000 kötetes pszichológiai-pedagógiai szakkönyvtár • 2 győri gyakorlóiskola Ø Jedlik Á. Gépipari és Informatikai Középiskola Ø Lukács S. Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Isk.