Szchenyi Istvn Egyetem Krnyezetgazdasgtan Kiss Gabriella Dr Pl

  • Slides: 9
Download presentation
Széchenyi István Egyetem Környezetgazdaságtan Kiss Gabriella Dr Pál Gabriella 2005.

Széchenyi István Egyetem Környezetgazdaságtan Kiss Gabriella Dr Pál Gabriella 2005.

Széchenyi István Egyetem 7. Előadás Az optimális szennyezés elérése állami beavatkozás révén – norma

Széchenyi István Egyetem 7. Előadás Az optimális szennyezés elérése állami beavatkozás révén – norma 2

Széchenyi István Egyetem A szennyezési norma n A szennyezési norma olyan közvetlen jogi szabályozó

Széchenyi István Egyetem A szennyezési norma n A szennyezési norma olyan közvetlen jogi szabályozó eszköz, amely megállapítja egy adott szennyező anyag legnagyobb kibocsátható mennyiségét és a mennyiség túllépése esetén fizetendő büntetést. 3

Széchenyi István Egyetem Példa: vízminőség védelem normával Megengedett legnagyobb szerves anyag terhelés: n BOI

Széchenyi István Egyetem Példa: vízminőség védelem normával Megengedett legnagyobb szerves anyag terhelés: n BOI 5 = 25 mg/l n Kibocsátott szennyvíz mennyisége: n 600 millió liter/év n Norma: 20 ezer kg / év n 4

Széchenyi István Egyetem A norma hatástalansága n Normával történő szabályozás esetén nem a norma

Széchenyi István Egyetem A norma hatástalansága n Normával történő szabályozás esetén nem a norma szintje, hanem a norma túllépése esetén fizetendő bírság szintje határozza meg a szabályozás bevezetése után kibocsátott szennyezés szintjét. Ez a törvényszerűség a normák hatástalansága. 5

Széchenyi István Egyetem Vízszennyezési norma + bírság Megengedett legnagyobb szerves anyag terhelés: n BOI

Széchenyi István Egyetem Vízszennyezési norma + bírság Megengedett legnagyobb szerves anyag terhelés: n BOI 5 = 25 mg/l n Kibocsátott szennyvíz mennyisége: n 600 millió liter/év n Norma: 20 ezer kg / év n Bírság: 525 Ft / kg n 6

Széchenyi István Egyetem A norma hatástalansága haszon, költség ezer Ft szuboptimális norma MEC ?

Széchenyi István Egyetem A norma hatástalansága haszon, költség ezer Ft szuboptimális norma MEC ? optimális bírság szint 525 szuboptimális bírság szint bírság 0 Qmax Q* q 0 0 q* 20 M qmax 32 papír gyártás szennyezés kibocsátás ezer kg/év 7

Széchenyi István Egyetem A szennyezés optimuma a szennyező számára norma esetén n n A

Széchenyi István Egyetem A szennyezés optimuma a szennyező számára norma esetén n n A szennyező számára optimális szennyezési szinten a bírság egyenlő a határprofittal. Ezért a szennyező által választott szennyezési szint csak akkor lehet társadalmilag optimális, ha a norma túllépéséért fizetendő bírság egyenlő a szennyezésből származó externális határköltség társadalmi optimumban vett értékével. 8

Széchenyi István Egyetem Az optimális norma feltételei n n n A normával történő szabályozás

Széchenyi István Egyetem Az optimális norma feltételei n n n A normával történő szabályozás csak akkor lehet társadalmilag optimális, ha nemcsak a norma, de a norma túllépése esetén fizetendő bírság is a társadalmi optimumban van megállapítva A hatóságnak tökéletesen ismernie kell a szennyezéstől függő hasznok és károk alakulását A norma túllépése mindenesetben maga után vonja az optimális bírság megfizetését 9