Systemy liczenia IV Kodowanie i kody Danuta Stanek

  • Slides: 16
Download presentation
Systemy liczenia IV Kodowanie i kody Danuta Stanek

Systemy liczenia IV Kodowanie i kody Danuta Stanek

 • Naturalny kod binarny (NKB) • Kod prosty BDC • Kod Graya •

• Naturalny kod binarny (NKB) • Kod prosty BDC • Kod Graya • Kod Ascii • Kod Unicode Danuta Stanek

Naturalny kod binarny (NKB) Jeżeli dowolnej liczbie dziesiętnej przyporządkujemy odpowiadającą jej liczbę binarną, to

Naturalny kod binarny (NKB) Jeżeli dowolnej liczbie dziesiętnej przyporządkujemy odpowiadającą jej liczbę binarną, to otrzymamy naturalny kod binarny (NKB) Liczby dziesiętne Liczba Kod kodowana NKB 7 0 0111 0000 14 9 1110 1001 Liczby binarne 20 10100 Danuta Stanek

Kod prosty BCD Cyfrze dziesiętnej przyporządkowujemy czterocyfrową liczbę dwójkową (zwaną tetradą) w kodzie NKB

Kod prosty BCD Cyfrze dziesiętnej przyporządkowujemy czterocyfrową liczbę dwójkową (zwaną tetradą) w kodzie NKB Cyfra dziesiętna Tetrada NKB 0 0000 5 0101 1 0001 6 0110 2 0010 7 0111 3 0011 8 1000 4 0100 9 1001 Danuta Stanek

KOD BCD Jest to kod dziesiętno-dwójkowy i wymaga zastosowania grup 4 -bitowych dla każdej

KOD BCD Jest to kod dziesiętno-dwójkowy i wymaga zastosowania grup 4 -bitowych dla każdej cyfry dziesiętnej, np. 13710= 000100110111 BCD Zapis w kodzie BCD jest idealny, jeśli chce się wyświetlać liczby dziesiętne. Wszystko co trzeba zrobić, to zamienić każdą 4 -bitową grupę BCD na odpowiadającą jej cyfrę dziesiętną i ją wyświetlić. Zapis BCD jest powszechnie używany do wprowadzania i wyprowadzania informacji numerycznej. Danuta Stanek

Znaleźć słowa kodu prostego BCD odpowiadające liczbom 564 i 87 Zapisujemy liczbę 564 w

Znaleźć słowa kodu prostego BCD odpowiadające liczbom 564 i 87 Zapisujemy liczbę 564 w postaci tetrady NKB 564 =0101 0110 0100 B Zapisujemy liczbę 87 w postaci tetrady NKB 87 =1000 0111 B Danuta Stanek

KOD GRAY’A Cyfra dziesiętna W kodzie Graya przy przejściach od jednego do drugiego stanu

KOD GRAY’A Cyfra dziesiętna W kodzie Graya przy przejściach od jednego do drugiego stanu zmienia się tylko jeden bit. Aby uzyskać następny stan, zmienia się zawsze pojedynczy, najmniej znaczący bit, którego zmiana daje nowy stan. Tetrada Kod NKB Gray’a Cyfra dziesiętna Tetrada Kod NKB Gray’a 0 0000 5 0101 0111 1 0001 6 0110 0101 2 0010 0011 7 0111 0100 3 0011 0010 8 1000 1100 4 0100 0110 9 1001 1101 Danuta Stanek

KOD ASCII Do przechowywania i przetwarzania danych przez układy elektroniczne komputera używany jest system

KOD ASCII Do przechowywania i przetwarzania danych przez układy elektroniczne komputera używany jest system binarny. Należy więc przedstawić tekst za pomocą liczb, czyli jednoznacznie przyporządkować literom i innym znakom alfanumerycznym - liczby (numery). W ten sposób powstał w 1965 r. kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Danuta Stanek

Jest to kod 7 bitowy, a więc możemy za jego pomocą przedstawić 27 czyli

Jest to kod 7 bitowy, a więc możemy za jego pomocą przedstawić 27 czyli 128 znaków. W 1981 r. IBM wprowadził rozszerzony do 8 bitów kod, co pozwala na przedstawienie 256 znaków (w tym znaki specjalne, graficzne, matematyczne i diakrytyczne znaki narodowe). Danuta Stanek

Fragment tabeli kodu ASCII Zna k Kod dzies. Kod binarny Znak Kod dzies. Kod

Fragment tabeli kodu ASCII Zna k Kod dzies. Kod binarny Znak Kod dzies. Kod binarny A B C K L ź ¦ + 65 66 67 75 76 171 179 188 01000001 01000010 01000011 01001100 101010110011 10111100 a b c k l Ż Ă - 97 98 99 107 108 189 198 196 00110001 00110010 0011 01101011 01101100 10111101 11000110 11000100 Danuta Stanek

Piszemy w kodzie ASCII A l 65 01000001 97 00110001 binarnie Danuta Stanek a

Piszemy w kodzie ASCII A l 65 01000001 97 00110001 binarnie Danuta Stanek a 108 dziesiętnie 01101100

Kod zawierający kodowane obiekty i odpowiadające im słowa kodowe Danuta Stanek

Kod zawierający kodowane obiekty i odpowiadające im słowa kodowe Danuta Stanek

Danuta Stanek

Danuta Stanek

Znaki sterujące kodu ASCII – cz. 1 Danuta Stanek

Znaki sterujące kodu ASCII – cz. 1 Danuta Stanek

Znaki sterujące kodu ASCII – cz. 2 Danuta Stanek

Znaki sterujące kodu ASCII – cz. 2 Danuta Stanek

Kod UNICODE 256 znaków alfanumerycznych, jakie można zakodować za pomocą rozszerzonego kodu ASCII nie

Kod UNICODE 256 znaków alfanumerycznych, jakie można zakodować za pomocą rozszerzonego kodu ASCII nie dawało możliwości zakodowania znaków diakrytycznych wielu języków, np. japońskiego, arabskiego, hebrajskiego itp. Odpowiedzią jest kod nazywany UNICODE o długości 16 bitów dla każdego znaku, a to daje już możliwość zakodowania 216 czyli 65536 znaków Danuta Stanek