System Monitorowania Ksztacenia SMK System Monitorowanie Ksztacenia SMK

  • Slides: 14
Download presentation
System Monitorowania Kształcenia (SMK) System Monitorowanie Kształcenia (SMK) jest systemem teleinformatycznym mającym na celu

System Monitorowania Kształcenia (SMK) System Monitorowanie Kształcenia (SMK) jest systemem teleinformatycznym mającym na celu wspomaganie przebiegu procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Od dnia 1 lipca 2017 za pośrednictwem systemu SMK przeprowadzane będą: - postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia; - składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. W celu skorzystania z SMK niezbędne jest posiadanie: 1) dostępu do internetu; 2) zainstalowanej wersji oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją; 3) przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Exlorer (najnowsze wersje) W dalszej części dokumentu przedstawiamy krok po kroku proces mający na celu założenie konta w SMK, uwierzytelnienie tożsamości oraz zweryfikowanie uprawnień. W przypadku wystąpienia problemów z przejściem poszczególnych etapów lub w przypadku potrzeby przeprowadzenia Państwa przez cały proces rejestracji zapraszamy do kontaktu: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Oddział Wrocław tel. 71 797 57 57 Oddział Poznań tel. +48 783 314 474 1

Założenie konta w systemie W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne będzie założenie własnego

Założenie konta w systemie W celu dokonywania czynności w SMK niezbędne będzie założenie własnego konta w tym systemie za pośrednictwem strony internetowej smk. ezdrowie. gov. pl Wchodzimy na stronę https: //smk. ezdrowie. gov. pl i klikamy ikonę „Załóż konto” 2

Założenie konta w systemie c. d. Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika, a następnie

Założenie konta w systemie c. d. Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika, a następnie klikamy ikonę „Złóż wniosek o założenie konta” 3

Założenie konta w systemie c. d. Powinniśmy otrzymać komunikat „Poprawnie złożono wniosek o założenie

Założenie konta w systemie c. d. Powinniśmy otrzymać komunikat „Poprawnie złożono wniosek o założenie konta” Klikamy „OK” i wracamy do ekranu logowania 4

Założenie konta w systemie c. d. Odbieramy pocztę e-mail. Na podany we wniosku o

Założenie konta w systemie c. d. Odbieramy pocztę e-mail. Na podany we wniosku o założenie konta adres e-mail przesłane zostało tymczasowe hasło do systemu SMK. Hasło należy zmienić podczas pierwszego logowania. Ponownie wchodzimy na stronę https: //smk. ezdrowie. gov. pl i logujemy się do systemu klikając przycisk „Zaloguj w P 2” 5

Założenie konta w systemie c. d. Jako sposób logowania wybieram Login/Hasło - klikamy na

Założenie konta w systemie c. d. Jako sposób logowania wybieram Login/Hasło - klikamy na ikonę Login/Hasło Login – wpisujemy adres e-mail podany podczas zakładania konta Hasło – wpisujemy hasło tymczasowe, które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku Następnie zmieniamy hasło tymczasowe na nowe 6

Uwierzytelnienie tożsamości Uwierzytelnienia tożsamości można dokonać na dwa sposoby: za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Uwierzytelnienie tożsamości Uwierzytelnienia tożsamości można dokonać na dwa sposoby: za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego e. PUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne na stronie https: //epuap. gov. pl/wps/portal); przez właściwą, z uwagi na przynależność, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych lub Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Po zalogowaniu do systemu przystępujemy do uwierzytelnienia tożsamości. Składamy wniosek o modyfikację uprawnień. Klikamy na ikonę „Wnioski o modyfikację uprawnień” 7

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. a następnie „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień” Dane osobowe, adres

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. a następnie „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień” Dane osobowe, adres i adres korespondencyjny zostaną uzupełnione automatycznie przez system. 8

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Wypełniamy pole o nazwie „Dodatkowe informacje” W polu Grupa biznesowa

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Wypełniamy pole o nazwie „Dodatkowe informacje” W polu Grupa biznesowa wybieramy odpowiednio Pielęgniarka lub Położna W polu Grupa funkcjonalna wybieramy Użytkownik 9

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek, na przykład Okręgową Izbę Pielęgniarek i

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Wybieramy jednostkę akceptującą wniosek, na przykład Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Z listy rozwijanej wyszukujemy właściwą, z uwagi na przynależność, OIPi. P. Klikamy na przycisk w kolumnie „Akcje”, a następnie „Wybierz” Po wybraniu OIPi. P klikamy „Dalej” 10

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Na kolejnej stronie uzupełniamy dane wymagane przez system. Podajemy numer

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Na kolejnej stronie uzupełniamy dane wymagane przez system. Podajemy numer PWZ (numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu), a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora. Następnie klikamy „Zapisz”. 11

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Po kliknięciu „Zapisz” powinniśmy zobaczyć komunikat: Po kliknięciu „Dalej” należy

Uwierzytelnienie tożsamości c. d. Po kliknięciu „Zapisz” powinniśmy zobaczyć komunikat: Po kliknięciu „Dalej” należy wybrać opcję podpisania wniosku: • Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPi. P). Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć pod adresem http: //epuap. gov. pl/wps/portal • Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPi. P) • Wniosek papierowy (należy wydrukować – konieczna wizyta w OIPi. P) 12

Uwierzytelnienie tożsamości oraz weryfikacja uprawnień Po podpisaniu wniosku powinniśmy zobaczyć potwierdzenie o poprawnym wykonaniu

Uwierzytelnienie tożsamości oraz weryfikacja uprawnień Po podpisaniu wniosku powinniśmy zobaczyć potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji. Teraz należy poczekać, aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeżeli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone po kolejnym zalogowaniu będzie można wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej i korzystać z systemu. 13

W przypadku problemów związanych z zakładaniem konta lub przejściem przez proces uwierzytelniania prosimy o

W przypadku problemów związanych z zakładaniem konta lub przejściem przez proces uwierzytelniania prosimy o kontakt z Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego • Oddział Wrocław tel. 71 797 57 57 • Oddział Poznań tel. +48 783 314 474 lub Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia https: //www. csioz. gov. pl/ Numery telefonów do konsultantów obsługujących infolinię w zakresie SMK: 22 / 492 50 19 22 / 203 27 66 22 / 597 09 75 Życzymy udanego logowania! 14