Synligt ljus Syfte med denna presentation Vi skall

  • Slides: 30
Download presentation
Synligt ljus

Synligt ljus

Syfte med denna presentation Vi skall gå igenom grundläggande fakta om ljus. Det vi

Syfte med denna presentation Vi skall gå igenom grundläggande fakta om ljus. Det vi går igenom skall du kunna.

Vi kommer att prata om: • Vad ljus egentligen består av • Varifrån ljus

Vi kommer att prata om: • Vad ljus egentligen består av • Varifrån ljus kommer • Hur vi kan se saker • Varför en del saker har olika färger • Vad våglängd är och hur det hänger ihop med färg • Vad vitt ljus och spektrum är • Vad som menas med polariserat ljus • Vad laser är

Ord att hålla uppsikt efter

Ord att hålla uppsikt efter

Vad är ljus? • Vad är ljus egentligen? • Vad består ljus av?

Vad är ljus? • Vad är ljus egentligen? • Vad består ljus av?

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? • Man börjar med att

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? • Man börjar med att fundera och kommer på en idé!

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? Sedan gör man försök som

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? Sedan gör man försök som testar om idén är rätt eller fel.

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? • Försökets resultat kan antingen

Hur gör man för att avgöra vad ljus är? • Försökets resultat kan antingen • visa att idén var fel – då får man tänka om! • eller så visar resultatet att man hade rätt – då har man gjort en upptäckt!

Naturvetenskapligt arbetssätt • Att göra så här • Tänka • Komma på en idé

Naturvetenskapligt arbetssätt • Att göra så här • Tänka • Komma på en idé • Testa idén i ett försök • Tolka resultatet • Dra slutsatser • Kallas ”Det naturvetenskapliga arbetssättet!”

Vad är ljus? • En teori om vad ljus är, är att det består

Vad är ljus? • En teori om vad ljus är, är att det består av små vågor. • Ett försök som stöder den teorin är att ljus böjs i linser, t. ex. förstorningsglas. • Det kan bara fungera om ljus består av små vågor.

Vad är ljus? • En annan teori är att ljus består av små partiklar,

Vad är ljus? • En annan teori är att ljus består av små partiklar, pyttesmå kulor. • En solcell ger ström om den belyses. • Det kan bara fungera om ljus består av partiklar.

Vad är ljus? • Ljus verkar vara BÅDE små vågor och små partiklar, fast

Vad är ljus? • Ljus verkar vara BÅDE små vågor och små partiklar, fast inte samtidigt. • Detta kallas med ett fint ord för ”våg-partikel-dualismen”.

Vad är ljus? • När vi läser om ljus just nu kommer vi att

Vad är ljus? • När vi läser om ljus just nu kommer vi att arbeta utifrån teorin att ljus är vågor. • Det är helt sant, men alltså inte hela sanningen. . .

Vad är ljusvågorna gjorda av? • De vågor som ljus är gjorda av består

Vad är ljusvågorna gjorda av? • De vågor som ljus är gjorda av består av elektricitet och magnetism som samverkar. • Man säger att ljus är en form av elektromagnetisk strålning.

Varifrån kommer ljus? • Solen, en lampa, stjärnor, en eld o. s. v. är

Varifrån kommer ljus? • Solen, en lampa, stjärnor, en eld o. s. v. är exempel på saker som sänder ut ljus! • Sådana saker kallas ljuskällor.

Hur kan vi se saker som inte är ljuskällor? Saker som inte är ljuskällor

Hur kan vi se saker som inte är ljuskällor? Saker som inte är ljuskällor ser vi för att ljuset reflekteras på dem och sedan träffar våra ögon. Reflektera är när ljuset ”studsar” på något och sedan träffar dina ögon.

Varför är en röd boll röd? • En röd boll är röd för att

Varför är en röd boll röd? • En röd boll är röd för att den bara reflekterar det röda ljuset. • Alla andra färger sugs upp av bollen och värmer den. • Bollen absorberar de andra färgerna.

Våglängd Längden på en våg kallas våglängd. Ljusets vågor är mycket små. Våglängden ligger

Våglängd Längden på en våg kallas våglängd. Ljusets vågor är mycket små. Våglängden ligger mellan 400 nanometer och 800 nanometer. 1 nanometer (nm) är en miljarddels meter.

Våglängd • Ljus med olika våglängd har olika färg. • • • Violett ljus

Våglängd • Ljus med olika våglängd har olika färg. • • • Violett ljus har 400 nm Blått Grönt Gult Orange Rött ljus har 750 nm • Ju kortare våglängd ljuset har, desto mer energi har det.

Vitt ljus och spektrum • Vitt ljus består av alla våglängder. • Om man

Vitt ljus och spektrum • Vitt ljus består av alla våglängder. • Om man låter vitt ljus brytas i en glasbit, ett prisma, delar färgerna upp sig. • Man får då ett spektrum. • En vattendroppe fungerar på samma sätt. • Det är så regnbågen uppstår.

Polariserat ljus • Vanligt ljus svänger i alla möjliga riktningar. • Det finns filter

Polariserat ljus • Vanligt ljus svänger i alla möjliga riktningar. • Det finns filter som bara släpper igenom ljus som svänger i en riktning, t. ex. upp – ned – upp – ned. . . • Ett sådant filter kallas polariserade filter och ljuset blir polariserat ljus.

Laser • Om ljuset • bara har en våglängd • är polariserat • och

Laser • Om ljuset • bara har en våglängd • är polariserat • och svänger i takt • blir det extra energirikt. • Sådant ljus kallas laser.

Orden igen – vad har vi pratat om? • Man undersöker ljus (och annat)

Orden igen – vad har vi pratat om? • Man undersöker ljus (och annat) genom att göra försök. Det kallas naturvetenskapligt arbetssätt. • Ljus är gjort av vågor eller partiklar. Man vet inte säkert. Det kallas våg-partikel-dualismen.

Orden igen – vad har vi pratat om? • Ljus kommer från ljuskällor. •

Orden igen – vad har vi pratat om? • Ljus kommer från ljuskällor. • Andra saker ser vi för att de reflekterar ljuset. • En röd boll är röd för att den reflekterar bara det röda ljuset. Det andra ljuset absorberar den.

Orden igen – vad har vi pratat om? • Längden på en våg kallas

Orden igen – vad har vi pratat om? • Längden på en våg kallas våglängd. • Olika våglängder har olika färg. • Olika våglängder har olika energi. Kort våglängd ger mycket energi.

Orden igen – vad har vi pratat om? • Vitt ljus består av många

Orden igen – vad har vi pratat om? • Vitt ljus består av många olika färger. • Det kan delas upp i ett prisma. • Då får man ett spektrum.

Orden igen – vad har vi pratat om? • Polariserat ljus är ljus som

Orden igen – vad har vi pratat om? • Polariserat ljus är ljus som bara svänger i en enda riktning. • Laser är polariserat ljus med en enda våglängd och som svänger i takt.

Ljus ögat inte kan se

Ljus ögat inte kan se

Det elektromagnetiska spektrumet • Det ljus vi ser har våglängder mellan 400 nm och

Det elektromagnetiska spektrumet • Det ljus vi ser har våglängder mellan 400 nm och 800 nm • Men det finns strålningar som har både löngre och kortare våglängder än så.

Det elektromagnetiska spektrumet • Gammastrålning • Radioaktivt • Dödar bakterier • Röntgenstrålning • Sjukvården

Det elektromagnetiska spektrumet • Gammastrålning • Radioaktivt • Dödar bakterier • Röntgenstrålning • Sjukvården • Ultraviolett ljus • Gör oss bruna • Infrarött ljus • Ger värme • Fjärrkontrollen till TV • Mikrovågor • I mikron hemma • Radiovågor • Skickar radiosignalen från radiostationen till mottagaren.