Synchromodaal transport Stuurgroep Synchromodaal Transport Waarom synchromodaal transport

  • Slides: 7
Download presentation
Synchromodaal transport Stuurgroep Synchromodaal Transport

Synchromodaal transport Stuurgroep Synchromodaal Transport

Waarom synchromodaal transport? Logistiek is niet efficient: Te hoog aandeel wegvervoer Te lage bezettingsgraad

Waarom synchromodaal transport? Logistiek is niet efficient: Te hoog aandeel wegvervoer Te lage bezettingsgraad Teveel relatief kleine stromen Onvoldoende informatie uitwisseling • Vraag naar logistieke diensten veranderd door trends als: • • • Toename aantal zeer grote containerschepen; toename call-size Druk om huidige modal split te veranderen Toenemende eisen t. a. v. betrouwbaarheid gehele keten Toenemend belang van betrouwbare achterland-verbindingen Duurzaamheid en carbon footprint driver voor de toekomst Toenemend belang van veilige supply chains (ISPS, AEO)

Wat is synchromodaal transport? Topteam Logistiek: Er wordt zodanig afgestemd binnen en tussen goederenketens,

Wat is synchromodaal transport? Topteam Logistiek: Er wordt zodanig afgestemd binnen en tussen goederenketens, vervoerketens en infrastructuurketens dat, gegeven de geaggregeerde vervoersvraag, op ieder moment de juiste modaliteiten worden ingezet Of: het continu synchroniseren van de klantvraag aan de actuele (lokale)omstandigheden

Wat is synchromodaal transport?

Wat is synchromodaal transport?

Hoe te realiseren? 3 x beter benutten: Vervoersdrager: de container, de wissellaadbak Vervoersmiddel: de

Hoe te realiseren? 3 x beter benutten: Vervoersdrager: de container, de wissellaadbak Vervoersmiddel: de modaliteit Vervoersinfastructuur: weg, water, spoor • Voorwaarden: Volume/schaal Bundelen van lading Hoog frequente, snelle, efficiënte en duurzame verbindingen Alle modalititeiten per corridor

Uitdagingen o. a. : Mind shift A-modaal boeken Aansprakelijkheden bij snel wijzigen van modaliteit

Uitdagingen o. a. : Mind shift A-modaal boeken Aansprakelijkheden bij snel wijzigen van modaliteit Flexibele planning Informatie uitwisseling

Waar staan we? Stuurgroep Synchromodaal Transport actief op 3 terreinen: Concrete projecten, waaronder: Syflon

Waar staan we? Stuurgroep Synchromodaal Transport actief op 3 terreinen: Concrete projecten, waaronder: Syflon Ontwikkeling van synchromodale planningstool Synchromodale Cool Port Control Tower Transportation in Control Services ECT Pilot Rotterdam Moerdijk Tilburg Maersk barge daily Synchromodale Control Tower Green Barge Fresh Corridor Human capital Onderwijsprogramma’s Mindshift juni lancering website: “platform Synchromodaliteit Diverse activiteiten ter ondersteuning